Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Reddet fra en brennende ildovn!

Reddet fra en brennende ildovn!

 For de unge

Reddet fra en brennende ildovn!

Gjør dette: Løs denne oppgaven på et rolig sted hvor du kan konsentrere deg. Prøv å leve deg inn i situasjonen når du leser skriftstedene. Se for deg det som skjer. Hør stemmene. Sett deg inn i personenes følelser. La beretningen bli levende for deg.

Hovedpersoner: Sjadrak, Mesjak, Abed-Nego og Nebukadnesar

Sammendrag: Troen til de tre unge hebreerne blir satt på prøve.

1 ANALYSER SITUASJONEN. – LES DANIEL 3:1–30.

Beskriv de lydene du «hørte» da du leste versene 3–7.

․․․․․

Hvordan tror du den brennende ildovnen så ut?

․․․․․

Hvilke følelser synes du at du merker i stemmen til Nebukadnesar da han befaler at ildovnen skal hetes opp sju ganger mer enn vanlig? (Les versene 19 og 20 en gang til.)

․․․․․

Hvordan tror du den fjerde mannen i ildovnen så ut? (Les versene 24 og 25 en gang til.)

․․․․․

Hvilke egenskaper legger du merke til hos Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego når de snakker til Nebukadnesar i versene 16–18?

․․․․․

2 GRAV DYPERE.

Bruk de oppslagskildene du har, og finn ut hvor lang en alen er. Regn så ut målene på den billedstøtten som Nebukadnesar laget. (Les vers 1 en gang til.)

․․․․․

Hva slags person ser det ut til at Nebukadnesar var når du sammenligner versene 19 og 20 med versene 28 og 29?

․․․․․

  3 TENK OVER HVA DU HAR LÆRT. SKRIV NED DET DU HAR LÆRT OM . . .

Det å vise respekt for dem som har myndighet.

․․․․․

Hvor viktig det er å stå for det man tror på.

․․․․․

Jehovas støtte under prøvelser.

․․․․․

HVORDAN ANGÅR DETTE DEG?

I hvilke situasjoner er det sannsynlig at din tro vil bli satt på prøve?

․․․․․

Hvordan vil beretningen om Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego hjelpe deg til å fortsette å være trofast?

․․․․․

4 HVA I DENNE BERETNINGEN GJØR STØRST INNTRYKK PÅ DEG, OG HVORFOR?

․․․․․

Hvis du ikke har en bibel, så be Jehovas vitner om å skaffe deg en, eller les den online på www.watchtower.org