Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

«Protest som det står respekt av»

«Protest som det står respekt av»

 «Protest som det står respekt av»

I LØPET av den skjebnesvangre perioden da Adolf Hitler var rikskansler i Tyskland, mottok han titusener av brev. I 1945, etter at sovjetiske styrker hadde okkupert området rundt Berlin, ble mange av disse brevene tatt med til Moskva og lagret der. Historikeren Henrik Eberle har gått igjennom flere tusen av de brevene som finnes i arkivene i Moskva, for å finne ut hvem som skrev til Hitler, og hvorfor. Eberle har publisert det han kom fram til, i sin bok Briefe an Hitler (Brev til Hitler).

«Lærere og elever, nonner og prester, arbeidsløse og forretningsmenn, offiserer og vanlige soldater – de skrev alle til Hitler», sier Eberle. «Noen hyllet ham som den gjenfødte Messias, mens andre oppfattet ham som selve innbegrepet av ondskap.» Fikk Hitler noen protestbrev fra kirkeledere om de ugjerningene som nasjonalsosialistene, eller nazistene, begikk? Han fikk noen, men slike brev hørte til sjeldenhetene.

I arkivene i Moskva fant Eberle imidlertid en stor samling brev til Hitler som var sendt fra Jehovas vitner i forskjellige deler av Tyskland. Brevene inneholdt protester mot det nazistene gjorde. Jehovas vitner i cirka 50 land sendte faktisk omkring 20 000 brev og telegrammer til Hitler der de protesterte mot mishandlingen av Jehovas vitner. Tusener av Jehovas vitner ble arrestert, og mange hundre ble henrettet eller døde som følge av nazistenes mishandling. Eberle sier: «Det kan virke som et lite antall i forhold til naziregimets mange millioner ofre.» Men han konkluderer: «Ikke desto mindre vitner det om en kollektiv og kompromissløs protest som det står respekt av.»