Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hvordan oppnå et lykkelig familieliv?

Hvordan oppnå et lykkelig familieliv?

 Lær av Guds Ord

Hvordan oppnå et lykkelig familieliv?

Denne artikkelen tar opp spørsmål som du kanskje har stilt, og viser hvor du kan finne svarene i din egen bibel. Jehovas vitner vil gjerne drøfte disse svarene med deg.

1. Hvorfor er ekteskapet viktig for familiens lykke?

Jehova, den lykkelige Gud, er den som har innstiftet ekteskapsordningen. Ekteskapet har mye å si for familiens lykke, ikke bare fordi det dekker sosiale behov, men også fordi det gir barn et trygt og stabilt miljø å vokse opp i. Hvordan ser Gud på ekteskapet? Han vil at det skal være en varig, lovformelig inngått forbindelse mellom en mann og en kvinne. (Lukas 2:1–5) Gud vil at ektefellene skal være lojale mot hverandre. (Hebreerne 13:4) Det er bare hvis det er utroskap inne i bildet, at Jehova tillater kristne å skille seg og gifte seg på nytt. – Les Matteus 19:3–6, 9.

2. Hvordan bør ektefellene behandle hverandre?

Jehova skapte mannen og kvinnen slik at de skulle utfylle hverandre i ekteskapet. (1. Mosebok 2:18) Som familiens overhode ventes det av mannen at han tar ledelsen i å sørge for familien materielt sett og i å lære familien om Gud. Han må vise sin kone selvoppofrende kjærlighet. Mann og kone må elske og respektere hverandre. Det finnes ingen fullkommen ektemann og ingen fullkommen kone, så det å lære å tilgi er en nøkkel til lykke i ekteskapet. – Les Efeserne 4:31, 32; 5:22–25, 33; 1. Peter 3:7.

3. Bør du bryte ut av et ulykkelig ekteskap?

Hvis du og ektefellen din opplever vanskeligheter, bør dere prøve å behandle hverandre med kjærlighet. (1. Korinter 13:4, 5) Guds Ord anbefaler ikke separasjon som en løsning på ekteskapsproblemer. Men i ekstreme tilfeller kan en kristen bli nødt til å vurdere om separasjon likevel er tilrådelig. – Les 1. Korinter 7:10–13.

 4. Dere barn, hva ønsker Gud for dere?

Jehova vil at dere skal være lykkelige. Han gir dere de aller beste rådene for hvordan dere bør bruke tiden mens dere er unge. Han vil at dere skal dra nytte av den visdommen og erfaringen foreldrene deres har. (Kolosserne 3:20) Jehova setter pris på alt dere gjør for å lovprise ham. – Les Forkynneren 11:9 til 12:1; Matteus 19:13–15; 21:15, 16.

5. Dere foreldre, hva skal til for at barna deres skal bli lykkelige?

Dere må sørge for at barna deres har mat, klær og et sted å bo. (1. Timoteus 5:8) Men for at barna skal bli lykkelige, må dere også hjelpe dem til å bli glad i Gud og å lære av ham. (Efeserne 6:4) Eksemplets makt er stor – når barna ser at dere har kjærlighet til Gud, kan det ha stor innflytelse på barnas hjerte. Når den undervisningen dere gir barna, er basert på Guds Ord, kan den forme barnas tankegang på en positiv måte. – Les 5. Mosebok 6:4–7; Ordspråkene 22:6.

Det er bra for barna at dere oppmuntrer og roser dem. Barn trenger også å bli korrigert, og de trenger tydelige grenser. Slik oppdragelse beskytter dem mot oppførsel som kunne gjøre dem ulykkelige. (Ordspråkene 22:15) Når man korrigerer barna, må man imidlertid aldri gjøre det på en hard eller krass måte. – Les Kolosserne 3:21.

Jehovas vitner har utgitt flere bøker som er skrevet spesielt for å hjelpe foreldre og barn. Disse bøkene er basert på Bibelen. – Les Salme 19:7, 11.

Flere opplysninger finnes i kapittel 14 i denne boken, Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.