Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Verdens usynlige hersker avslørt

Verdens usynlige hersker avslørt

 Verdens usynlige hersker avslørt

JESUS sa en gang: «Denne verdens hersker [skal] bli kastet ut.» Senere sa han også at ’verdens hersker ikke hadde noe tak på ham’, og at «denne verdens hersker er blitt dømt». (Johannes 12:31; 14:30; 16:11) Hvem var det Jesus snakket om?

Når vi tenker over det Jesus sa om «denne verdens hersker», er det innlysende at han ikke kan ha siktet til sin Far, Jehova Gud. Hvem er så «denne verdens hersker»? Hvordan skal han bli «kastet ut», og hvordan er han blitt «dømt»?

«Denne verdens hersker» avslører seg selv

En mesterforbryter liker ofte å skryte av sin makt, og det var akkurat det Djevelen gjorde da han fristet Jesus, Guds Sønn. Etter at han hadde vist Jesus alle verdens riker, kom han med dette tilbudet: «Jeg vil gi deg all denne myndighet og deres herlighet, for den er blitt overgitt til meg, og jeg gir den til hvem jeg vil. Derfor, hvis du foretar en tilbedelseshandling overfor meg, skal den i all sin utstrekning bli din.» – Lukas 4:5–7.

Hvis Djevelen rett og slett er det ondes prinsipp, som noen har hevdet, hvordan kan vi da forklare hva denne fristelsen bestod i? Ble Jesus fristet av en ond tanke eller av en indre konflikt som kan ha oppstått etter at han ble døpt? Hvordan kunne det i så fall sies: «Det er ingen synd i ham»? (1. Johannes 3:5) Jesus benektet ikke at Djevelen hadde makt over menneskene. Han bekreftet det faktisk ved å omtale ham som «verdens hersker» og beskrive ham som «en morder» og «en løgner». – Johannes 14:30; 8:44, NO 1978/85.

Nesten 70 år etter Jesu konfrontasjon med Djevelen minnet apostelen Johannes de kristne om Djevelens mektige innflytelse. Han sa at «hele verden ligger i den ondes makt». Han sa også om ham at han «villeder hele den bebodde jord». (1. Johannes 5:19; Åpenbaringen 12:9) Bibelen omtaler helt klart «verdens hersker» som en usynlig ånd. Men hvor stor innflytelse har han over menneskene?

Verdens hersker delegerer makt til andre åndeskapninger

Da apostelen Paulus skrev om den kamp de kristne måtte kjempe for troen, viste han tydelig hvem som var deres verste fiender. Han sa rett ut: «Vi har en kamp, ikke mot blod og kjød, men mot regjeringene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i dette mørke, mot de onde åndemaktene i de himmelske regioner.» (Efeserne 6:12) Denne kampen strekker seg altså ut over den menneskelige sfære, ettersom den utkjempes mot «de onde åndemaktene» og «ikke mot blod og kjød».

Med «de onde åndemaktene» siktes det ifølge de fleste moderne bibeloversettelser til mektige onde åndepersoner, ikke til et abstrakt ondskapens prinsipp. Noen oversettelser har slike gjengivelser som «ondskapens åndehær i himmelrommet» (NO 1978/85), «ondskapens åndelige hærskarer i de himmelske regioner» (Revised Standard Version) og «ondskapens overmenneskelige styrker i himlene» (The New English Bible). Djevelen har derfor utøvd sin makt gjennom andre opprørske engler, som forlot «sin egen, rette bolig» i himmelen. – Judas 6.

 Den profetiske boken Daniel i Bibelen viser at disse «verdensherskerne» har utøvd kontroll over verden helt fra gammel tid av. Profeten Daniel var alvorlig bekymret for sine jødiske landsmenn som i 537 fvt. hadde vendt tilbake til Jerusalem etter landflyktigheten i Babylon, og han bad for dem i tre uker. En engel, som ble sendt av Gud for å berolige profeten, fortalte ham hvorfor han var blitt forsinket. Han sa: «Fyrsten over Persias kongerike stod meg imot i tjueen dager.» – Daniel 10:2, 13.

Hvem var denne ’fyrsten over Persia’? Engelen siktet åpenbart ikke til perserkongen Kyros, som var velvillig innstilt til Daniel og hans folk. Og hvordan kunne en jordisk konge motstå en åndeskapning i tre uker når én engel kunne slå i hjel 185 000 mektige krigere på bare en natt? (Jesaja 37:36) Denne fiendtlig innstilte ’fyrsten over Persia’ må ha vært en representant for Djevelen, det vil si en demon som var blitt gitt makt over Perserriket. Senere i beretningen sa Guds engel at han enda en gang måtte kjempe mot «Persias fyrste» og så mot en annen demonfyrste, «Hellas’ fyrste». – Daniel 10:20.

Hvilken slutning kan vi trekke av dette? At det finnes usynlige ’verdensherskere’ – demonfyrster som har kontroll over verden under ledelse av sin overordnede, Satan Djevelen. Hva har vært deres mål fram til nå?

Verdens hersker viser sitt sanne ansikt

I den siste boken i Bibelen, Åpenbaringen, forteller apostelen Johannes om hvordan Jesus, som erkeengelen Mikael, beseirer Djevelen og hans demoner. Han beskriver også de katastrofale følgene av at de blir kastet ut av himmelen. Vi leser: «Ve jorden . . . , for Djevelen er kommet ned til dere og har stor vrede, idet han vet at han har en kort tidsperiode.» – Åpenbaringen 12:9, 12.

Hvordan har Djevelen vist stor vrede? Akkurat som mange desperate forbrytere følger den taktikk som går ut på å «herske eller ødelegge», er Djevelen og hans demoner bestemt på at jorden og dens innbyggere skal bli ødelagt sammen med dem. Fordi Djevelen vet at han har kort tid, har han brukt et av de viktigste elementene i menneskesamfunnet som han har kontroll over – storstilt forretningsvirksomhet preget av grådighet – til å fremme et voldsomt høyt forbruk. Det har ført til rovdrift på naturressursene og verdensomfattende miljøødeleggelser, noe som truer menneskenes eksistens. – Åpenbaringen 11:18; 18:11–17.

Helt fra begynnelsen av menneskenes historie har Djevelens maktbegjær også kommet til uttrykk i politikk og religion. Åpenbaringsboken betegner politiske makter som villdyr som Djevelen har gitt «stor myndighet». Den beskriver også den skamløse alliansen mellom politikk og religion som avskyelig åndelig ekteskapsbrudd. (Åpenbaringen 13:2; 17:1, 2) Undertrykkelse, slaveri, krig og etniske konflikter har i århundrenes løp krevd millioner av menneskeliv. Kan noen med hånden på hjertet si at de sjokkerende og skremmende hendelsene som har tilflekket menneskenes historie, har vært resultatet av normal menneskelig atferd? Eller har de vært resultatet av usynlige onde åndemakters manipulasjon?

Bibelen identifiserer og avslører tydelig ham som har manipulert menneskelige ledere og verdensmakter. Enten det menneskelige samfunn er klar over det eller ikke, gjenspeiler det sin herskers personlighet og hans ønske om å herske eller ødelegge. Men hvor lenge kommer menneskene til å lide under Djevelens styre?

Djevelen går sin undergang i møte

Den virksomhet Kristus utførte på jorden i det første århundre, innvarslet slutten for  Djevelen og hans demoner. Da Jesu disipler fortalte at de hadde drevet ut usynlige demoner, sa Jesus til dem: «Jeg begynte å se Satan allerede fallen som et lyn fra himmelen.» (Lukas 10:18) Med disse ordene viste Jesus at han gledet seg til sin framtidige seier over verdens hersker, som skulle finne sted etter at Jesus var vendt tilbake til himmelen som erkeengelen Mikael. (Åpenbaringen 12:7–9) Et grundig studium av bibelske profetier viser at denne seieren fant sted i himmelen i eller like etter 1914. *

Siden det året har Djevelen visst at det er kort tid igjen til han blir tilintetgjort. Til tross for at ’hele verden ligger i hans makt’, er det millioner av mennesker i dag som ikke er blitt villedet av hans desperate forsøk på å få kontroll over dem. Bibelen har åpnet deres øyne for hans virkelige identitet og hans planer. (2. Korinter 2:11) Det gir dem håp å lese Paulus’ ord til sine trosfeller: «Den Gud som gir fred, skal snart knuse Satan under deres føtter.» * – Romerne 16:20.

Snart kommer Djevelen til å bli tilintetgjort! Under Kristi kjærlige styre kommer rettferdige mennesker til å gjøre Guds symbolske fotskammel, jorden, til et paradis. Vold, hat og grådighet vil være borte for bestandig. «De tidligere ting skal ikke minnes», sier Bibelen. (Jesaja 65:17) For en lettelse det vil bli for alle som blir frigjort fra denne verdens usynlige hersker og hans myndighet!

[Fotnoter]

^ avsn. 20 Tillegget i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, som er utgitt av Jehovas vitner, inneholder flere detaljer om dette årstallet på sidene 215–218.

^ avsn. 21 Paulus’ uttalelse henspiller på ordene i 1. Mosebok 3:15 – den første profetien i Bibelen – som viser at Djevelen til slutt skal bli tilintetgjort. For å beskrive dette brukte Paulus et gresk ord som betyr «å knuse, splintre, slå i stykker ved å knuse». – Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words.

[Uthevet tekst på side 9]

Under Kristi kjærlige styre kommer rettferdige mennesker til å gjøre jorden til et paradis