Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hva er Guds rike?

Hva er Guds rike?

 Lær av Guds Ord

Hva er Guds rike?

Denne artikkelen tar opp spørsmål som du kanskje har stilt, og viser hvor du kan finne svarene i din egen bibel. Jehovas vitner vil gjerne drøfte disse svarene med deg.

1. Hva er Guds rike?

Guds rike er en regjering i himmelen. Dette riket skal erstatte alle andre regjeringer og sørge for at Guds vilje skjer både i himmelen og på jorden. Så Guds rike er løsningen på vårt behov for et godt styre. – Les Daniel 2:44; Matteus 6:9, 10.

Det er naturlig at et rike har en hersker. Jehova Gud har utnevnt sin Sønn, Jesus, til å være Konge i Guds rike. – Les Lukas 1:30–33.

2. Hvorfor er Jesus den ideelle Hersker?

Guds Sønn er den ideelle Konge, for han er mild, står fast for det som er rett, og har stor nok makt til å kunne hjelpe folk. (Matteus 11:28–30) Etter at Jesus var blitt oppreist, steg han opp til himmelen, satte seg ved Jehovas høyre hånd og begynte å vente. (Hebreerne 10:12, 13) Med tiden gav Gud ham makt til å begynne å herske fra himmelen. – Les Daniel 7:13, 14.

3. Hvem skal herske sammen med Jesus?

En gruppe som kalles «Den Aller Høyestes hellige», er utvalgt av Gud til å herske sammen med Jesus i himmelen. (Daniel 7:27) De første var Jesu trofaste apostler. Helt fram til i dag har Jehova valgt ut trofaste menn og kvinner som sine «hellige». I likhet med Jesus får de et åndelig legeme når de blir oppreist til liv. – Les Johannes 14:1–3; 1. Korinter 15:42–45.

Hvor mange er det som skal til himmelen? Jesus omtalte dem som den «lille hjord». (Lukas 12:32) Den vil til slutt bestå av 144 000, og de skal herske over jorden sammen med Jesus. – Les Åpenbaringen 5:9, 10; 14:1.

 4. Når begynte Guds rike å herske?

Jesus ble Konge i 1914. * Kort tid etter kastet han Satan og hans demoner ned til jorden. (Åpenbaringen 12:7–10, 12) Siden da har menneskene vært hjemsøkt av stadig alvorligere problemer. Krig, jordskjelv, sult, epidemier og lovløshet er en del av tegnet på at vi lever i de siste dager for den nåværende verden. (2. Timoteus 3:1–5) Alle som ønsker å leve under Guds rike, må lære hvordan de kan bli etterfølgere av Kongen, Jesus. – Les Lukas 21:7, 10, 11, 31, 34, 35.

5. Hva utretter Guds rike?

Ved hjelp av et verdensomfattende forkynnelsesarbeid hjelper Guds rike allerede nå millioner av mennesker fra alle nasjoner til å lære om Gud. (Matteus 24:14) Guds rike skal beskytte «en stor skare» av Jesu lojale undersåtter når det ødelegger den nåværende onde verden. – Les Åpenbaringen 7:9, 10, 13–17.

I løpet av en periode på 1000 år vil Riket sørge for at jorden etter hvert blir et paradis. Til slutt kommer Jesus til å gi Riket tilbake til sin Far. (1. Korinter 15:24–26) Kanskje du har lyst til å fortelle noen du kjenner, om Guds rike? – Les Salme 37:10, 11, 29.

Flere opplysninger finnes i kapitlene 8 og 9 i denne boken, Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.

[Fotnote]

^ avsn. 13 Du finner en grundigere forklaring på hvordan profetiene i Bibelen peker fram mot året 1914, på sidene 215–218 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.