Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Har livet noen virkelig mening?

Har livet noen virkelig mening?

 Har livet noen virkelig mening?

«HVA er meningen med livet?» Det er et spørsmål de fleste har stilt seg. Uansett hvilket syn man har på livet, er det dessverre mange som ikke kommer utenom det den østerrikske nevrologen Viktor E. Frankl beskrev som en «følelse av meningsløshet og tomhet» i livet.

Hvorfor føler så mange det slik? Én ting er at det verden over er millioner av mennesker som lever under svært elendige forhold. Hver dag våkner de opp til fattigdom, sykdom, undertrykkelse og meningsløs vold. Livet deres er virkelig ’mettet med uro’, som Job i gammel tid sa om det å lide. (Job 14:1) Målet deres er bare å overleve fra dag til dag.

Millioner av andre har det ganske bra materielt sett. Alt ser ut til å ligge til rette for at de skal kunne ha et godt og meningsfylt liv. Likevel er det mange som føler at de ikke har det. Hvorfor? Fordi det gang på gang er slik at «vanskeligheter og skadelige ting» – uventede økonomiske tilbakeslag eller tragiske hendelser, for eksempel at et barn dør – knuser forhåpninger og drømmer de kan ha hatt. – Salme 90:10.

Det er enda en faktor som forsterker denne følelsen av «meningsløshet og tomhet». Hva er det? Det at livet er så utrolig kort. Mange får det rett og slett ikke til å rime at mennesker, som har så stort potensial, lever så kort. De synes det er vanskelig å akseptere en brutal kjensgjerning vi alle må se i øynene: Selv om vi skulle bli spart for de store tragediene i livet, fratar døden oss før eller senere alt. – Forkynneren 3:19, 20.

Kommer livet alltid til å virke meningsløst?

Kong Salomo i det gamle Israel kom med en treffende beskrivelse av menneskenes situasjon. Han så hvordan folk på hans tid arbeidet hardt og brukte sine evner og muligheter til å dyrke jorden, bygge hus og ta hånd om familiene sine, akkurat som vi gjør i dag. Han stilte seg i virkeligheten spørsmålet: Hva skal det hele egentlig  være godt for? Hans konklusjon var at alt det folk gjør, er «tomhet og jag etter vind». – Forkynneren 2:17.

Men trodde kong Salomo at alt det menneskene gjør, alltid ville være «tomhet og jag etter vind»? Nei. Han hadde ganske enkelt et realistisk syn på hvordan livet i denne ufullkomne verden ofte er. Men Guds inspirerte Ord kan gi deg tro på at livet ikke alltid kommer til å være slik!

Hvordan kan du få tro på dette? Les de to neste artiklene. De kan hjelpe deg til å forstå hvorfor livet kan virke meningsløst, hvordan det skal bli en forandring til det bedre, og hvordan du kan få et meningsfylt liv allerede nå.