Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hvordan du kan unngå å leve over evne

Hvordan du kan unngå å leve over evne

TENK deg at du har en ballong med et lite hull i, og at du skal sørge for at den er oppblåst. Hvordan kan du gjøre det? Hvis den mengden luft du blåser inn i ballongen, er minst like stor som den mengden som siver ut av hullet, kan du holde den oppblåst.

Dette illustrerer hva det innebærer å unngå å leve over evne. Inntekten din kan sammenlignes med den luften du blåser inn i ballongen. Utgiftene dine svarer til den luften som siver ut av hullet. Utfordringen ligger i å passe på at utgiftene ikke blir større enn inntekten.

Selv om dette høres enkelt ut i utgangspunktet, er det ikke like enkelt å gjøre det i praksis med de fordeler det gir. Folk kunne ha unngått mange økonomiske bekymringer hvis de hadde gått inn for å følge dette grunnleggende prinsippet. Hvordan kan man gjøre det? Hvor kan vi finne nyttig veiledning? Bibelen gir oss mange gode råd i denne forbindelse. La oss ganske kort se på hva den sier.

Bibelske prinsipper som kan være til hjelp

Bibelen inneholder mange praktiske prinsipper som kan hjelpe deg til å holde orden på økonomien. Vi skal se nærmere på noen av dem. Se om du ikke er enig i at disse prinsippene kan hjelpe deg til å unngå å leve over evne.

Ha en plan, et budsjett.

For å kunne styre penger på en god måte må du vite hvor mye som kommer inn, og hva pengene blir brukt til. Bibelen sier: «Den flittiges planer fører visselig til fordeler, men enhver som har hastverk, styrer visselig mot armod.» (Ordspråkene 21:5) Noen bruker et enkelt konvoluttsystem. Hver konvolutt blir merket med en kategori utgifter, for eksempel «mat», «husleie» eller «klær». Det som er viktig – enten du bruker denne enkle metoden eller en som er mer avansert – er at du vet hva pengene brukes til, og at du alltid prioriterer nødvendige ting framfor ting du strengt tatt ikke har bruk for.

Unngå misunnelse.

Mange som bor i utviklingsland, vil gjerne ha ting som folk i industriland har. På det personlige plan er det mange som føler seg fristet til å skaffe seg de samme tingene som naboen stolt viser fram. Dette kan være en felle. Kanskje heller ikke naboen egentlig har råd til disse tingene. Hvorfor følge andres ufornuftige eksempel og havne i et økonomisk uføre? Bibelen advarer: «En mann med et misunnelig øye haster etter verdifulle ting, men han vet ikke at armod vil komme over ham.» – Ordspråkene 28:22.

Lev enkelt.

Jesus rådet sine etterfølgere til å holde øyet «klart», eller «skarpt fokusert». (Matteus 6:22; fotnote) Hvis du lar ditt øye friste deg til å kjøpe gourmetmat og fine viner når du burde se tydelig at du bare har råd til helt alminnelig mat, kan det lett føre til økonomiske problemer. Ifølge en rapport fra Den asiatiske utviklingsbanken lever nesten en tredjedel av befolkningen på Filippinene og over halvparten av befolkningen i India under fattigdomsgrensen for Asia, som er på omkring 1,35 dollar om dagen. Når folk tjener så lite, er det fornuftig å fokusere på det nødvendigste. Dette prinsippet kan imidlertid også hjelpe folk i mer velstående land til å unngå mange økonomiske vanskeligheter.

Vær tilfreds med å ha det du virkelig trenger.

Dette henger sammen med rådet om å leve enkelt. Bibelen gir denne veiledningen i 1. Timoteus 6:8: «Når vi har mat og klær og husly, skal vi være tilfreds med disse ting.» Noen av de lykkeligste menneskene i verden har lite penger, men de er likevel tilfreds med det de har – og da tenker vi ikke bare på materielle ting, men også på kjærlighet fra familie og venner. – Ordspråkene 15:17.

Unngå unødvendig gjeld.

Denne uttalelsen i Bibelen er virkelig sann: «Det er den rike som hersker over småkårsfolkene, og låntageren er tjener for den mann som låner ut.» (Ordspråkene 22:7) I noen situasjoner kan man nok finne det nødvendig å ta opp lån, men de som setter seg i unødvendig gjeld bare for å kjøpe noe de har lyst på, erfarer ofte at de pådrar seg en meget tung økonomisk byrde. Dette kan spesielt være tilfellet når man bruker kredittkort. Bladet Time skrev for en tid siden: «Så snart vi har fått kredittkortet i hånden, begynner vi å oppføre oss helt irrasjonelt.» Eric, som bor på Filippinene, sier: «Når jeg bruker kredittkort, kjøper jeg ofte mer enn når jeg bruker kontanter. Budsjettet mitt sprenges når jeg må betale regningen.» Ja, det er fornuftig å være ytterst forsiktig med å gjøre bruk av lettvint kreditt. – 2. Kongebok 4:1; Matteus 18:25.

Spar først, kjøp senere.

Selv om det kan virke gammeldags, er det å spare til noe man skal kjøpe, faktisk noe av det klokeste man kan gjøre for å unngå økonomiske problemer. Dette hjelper mange til å styre unna gjeld og de utgifter det fører med seg, for eksempel høye renter, som til syvende og sist øker prisen på alt man kjøper. Bibelen beskriver mauren som «vis» fordi den ’i høsttiden samler sine matforråd’ med tanke på framtidig bruk. – Ordspråkene 6:6–8; 30:24, 25.

‘Vi drøfter i detalj hvor mye vi kan bruke’

Lær av andre

Den bibelske veiledningen vi har sett på, høres kanskje fin ut i prinsippet, men hjelper den egentlig folk til å unngå å leve over evne? Mange har fulgt denne veiledningen og har klart å takle økonomiske utfordringer. Legg merke til hva noen av dem har erfart.

Diosdado, som er far til fire, forteller at finanskrisen har gjort det vanskeligere å dekke familiens behov. Men han er klar over verdien av å ha et budsjett. «Jeg tar hver eneste centavo av det jeg tjener, med i budsjettet», sier han. «Jeg fører opp hva jeg bruker pengene til.» Danilo følger det samme prinsippet. Han og hans kone opplevde at det lille firmaet deres gikk konkurs. Likevel klarer de å få endene til å møtes ved å sette opp og følge et nøyaktig budsjett. Han sier: «Vi vet hvor mye penger som kommer inn hver måned, og vi vet også hvor mye som går til faste utgifter. På bakgrunn av det drøfter vi i detalj hvor mye vi kan bruke på andre ting.»

‘Istedenfor å bruke offentlig transport til møtene våre har vi begynt å gå’

For å klare å holde seg til budsjettet har noen vært nødt til å redusere utgiftene på visse områder. Myrna, en enke som har tre barn, sier: «Istedenfor å bruke offentlig transport til møtene våre har barna mine og jeg begynt å gå.» Myrna har gått inn for å hjelpe barna sine til å lære verdien av å leve enkelt. Hun sier: «Jeg har prøvd å være et godt eksempel ved å følge prinsippet i 1. Timoteus 6:8–10, som viser hvor viktig det er å være tilfreds med det man har.»

Gerald, som er far til to, har gjort noe lignende. Han sier: «På familiestudiet drøfter vi opplevelser fortalt av kristne som fokuserer på det som virkelig betyr noe – åndelige ting. Det har gitt gode resultater, for barna våre maser ikke om å få ting som egentlig ikke er så viktige.»

‘Jeg unngår impulskjøp’

Janet er enslig og tjener som heltidsforkynner på Filippinene. Hun mistet nylig jobben sin og er nøye med å unngå å leve over evne. «Det klarer jeg ved å vise selvdisiplin og ved å være oppfinnsom», sier hun. «Istedenfor å handle på de store kjøpesentrene prøver jeg å finne butikker som har bedre tilbud. Hvorfor skulle jeg kjøpe dyrt hvis jeg kan få det samme for en rimeligere penge? Jeg unngår også impulskjøp.» Janet ser den praktiske visdommen i å spare penger. «Hvis jeg skulle få noe til overs, om det er aldri så lite», sier hun, «legger jeg det til side, slik at jeg har noe i bakhånd hvis det skulle dukke opp en uventet utgift.»

Angående kredittkort sier Eric, som er omtalt tidligere: «Jeg har bestemt meg for at jeg bare skal bruke kredittkort i nødstilfeller.» Diosdado er enig. Han sier: «For å begrense bruken av kredittkortet pleier jeg å legge det igjen på kontoret.»

Du kan unngå å leve over evne

Bibelen fokuserer i første rekke på åndelige verdier, men som vi har sett, erfarer mange at den også inneholder råd som kan være til gagn for oss materielt sett. (Ordspråkene 2:6; Matteus 6:25–34) Når du følger de bibelske prinsippene vi har drøftet i denne artikkelen, og lærer av andre som har hatt nytte av å følge dem, kan du også unngå å leve over evne. Det kan hjelpe deg til å unngå mange av de bekymringene som millioner av mennesker har i dag.