Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

«Jehova er min Hyrde»

«Jehova er min Hyrde»

 Nærm deg Gud

«Jehova er min Hyrde»

SE PÅ bildet på denne siden. Kan du forestille deg hvor trygt lammet føler seg der det ligger sammenkrøpet i hyrdens armer? Salme 23 i Bibelen bruker en hyrde og sauene hans som en metafor for å illustrere den kjærlige omsorg Jehova har for sine tilbedere. Han ønsker at vi skal føle en slik trygghet at vi, i likhet med salmisten David, tillitsfullt kan si: «Jehova er min Hyrde.» * – Vers 1.

David, som skrev denne salmen, var hyrde i sin ungdom. Han kjente derfor godt til sauenes behov og hvilket ansvar en hyrde har. David, som hadde erfart Guds omsorg i livet sitt, skrev det som er blitt omtalt som «en salme om trygghet eller tillit». Guds navn, Jehova, forekommer i begynnelsen og i slutten av denne salmen. (Versene 16) Ordene imellom beskriver tre måter Jehova tar seg av sitt folk på – slik en hyrde tar seg av sauene sine. – Salme 100:3.

Jehova leder sine sauer. Sauer uten hyrde går seg lett vill. På lignende måte trenger vi hjelp til å finne den rette vei i livet. (Jeremia 10:23) David sier at Jehova fører sitt folk til «gressrike beitemarker» og «vannrike hvilesteder». Han leder dem «i rettferdighetens spor». (Versene 23) Disse bildene fra en hyrdes liv hjelper oss til å forstå at vi kan stole på Gud. Når vi følger hans veiledning, slik den kommer til uttrykk i Bibelen, kan vi leve et liv som gjør at vi kan føle oss trygge og tilfredse og hente nye krefter.

Jehova beskytter sine sauer. Sauer uten hyrde er redde og hjelpeløse. Jehova sier til sitt folk at de ikke behøver å frykte, ikke engang når de «vandrer i den dype skygges dal» – når de opplever noe som kan virke som de mørkeste stundene i livet. (Vers 4) Jehova våker over dem, alltid rede til å hjelpe dem. Han kan gi sine tilbedere den visdom og styrke de trenger for å utholde prøvelser. – Filipperne 4:13; Jakob 1:2–5.

Jehova før sine sauer. Sauer er avhengige av at hyrden finner beitemarker til dem. Vi har et åndelig behov som vi bare kan få dekket ved Jehova Guds hjelp. (Matteus 5:3) Vi er takknemlige for at Jehova er en gavmild Forsørger – at han dekker et bugnende bord for sine tjenere. (Vers 5) Bibelen og bibelske hjelpemidler, for eksempel det bladet du nå leser, er en kilde til åndelig føde som dekker vårt behov for å få vite hva som er meningen med livet og Guds hensikt med oss.

David følte seg trygg, for han visste at hvis han holdt seg nær til sin himmelske Hyrde, ville han få erfare Jehovas kjærlige omsorg «alle [sine] levedager». (Vers 6) Lengter du etter en slik trygghet? Da bør du lære hvordan du kan nærme deg Jehova. På den måten vil du kunne føle deg trygg i armene til den store Hyrde, som leder, beskytter og før dem som forblir lojale mot ham. – Jesaja 40:11.

Forslag til bibellesning i mai:

Job 38–42 til Salme 1–25

[Fotnote]

^ avsn. 1 Mange lesere er kjent med gjengivelsen: «Herren er min hyrde.» Du kan lese om grunnen til at Guds navn, Jehova, er utelatt i noen bibeloversettelser, på sidene 195–197 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.