Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hvorfor tillater Gud ondskap og lidelser?

Hvorfor tillater Gud ondskap og lidelser?

 Lær av Guds Ord

Hvorfor tillater Gud ondskap og lidelser?

Denne artikkelen tar opp spørsmål som du kanskje har stilt, og viser hvor du kan finne svarene i din egen bibel. Jehovas vitner vil gjerne drøfte disse svarene med deg.

1. Hvordan oppstod det onde?

Det onde oppstod på jorden da Satan uttalte den første løgn. Satan ble ikke skapt ond. Han var en fullkommen engel, men han «stod ikke fast i sannheten». (Johannes 8:44) Han utviklet et ønske om å bli tilbedt, selv om det bare er Gud man skal tilbe. Satan løy for den første kvinnen, Eva, og overtalte henne til å adlyde ham i stedet for Gud. Adam gjorde felles sak med Eva og var ulydig mot Gud. Det valget Adam traff, førte til lidelser og død. – Les 1. Mosebok 3:1–6, 17–19.

Da Satan forledet Eva til å være ulydig mot Gud, fikk han i stand et opprør mot Guds overherredømme. Det store flertall av menneskene har fulgt Satan og avvist Gud som sin Hersker. Satan er dermed blitt «verdens hersker». – Les Johannes 14:30; Åpenbaringen 12:9.

2. Var det noe mangelfullt med det Gud hadde skapt?

Menneskene og englene, som Gud hadde skapt, var fullt ut i stand til å rette seg etter Guds krav. (5. Mosebok 32:4, 5) Gud skapte oss med frihet til å velge mellom å gjøre det gode eller det onde. En slik frihet gir oss mulighet til å vise om vi elsker Gud. – Les Jakob 1:13–15; 1. Johannes 5:3.

3. Hvorfor har Gud tillatt lidelser?

Jehova Gud har tolerert opprør mot hans overherredømme en viss tid. Hvorfor? For å vise at ingen forsøk på å styre uavhengig av Gud vil være til gagn for menneskene. (Jeremia 10:23) Menneskenes 6000 år lange historie har bekreftet at det er slik. Jordiske herskere har ikke klart å gjøre slutt på krig, kriminalitet, urettferdighet og sykdom. – Les Forkynneren 7:29; 8:9; Romerne 9:17.

De som derimot godtar Gud som sin Hersker, høster stort gagn av det. (Jesaja 48:17, 18) Jehova skal snart gjøre slutt på alle jordiske styresmakter. Det er bare mennesker som velger å bli styrt av Gud, som får bo på jorden. – Jesaja 2:3, 4; 11:9; les Daniel 2:44.

 4. Hva gir Guds tålmodighet oss mulighet til?

Satan påstod at ingen kom til å være lojale og lydige mot Jehova. Guds tålmodighet gir oss alle mulighet til å vise om vi foretrekker Guds styre eller menneskers styre. Vi viser hva vi velger, ved den måten vi lever på. – Les Job 1:8–11; Ordspråkene 27:11.

5. Hvordan velger vi Gud som vår Hersker?

Vi velger Gud som vår Hersker når vi går inn for å finne og utøve den sanne religion, som er basert på hans Ord, Bibelen. (Johannes 4:23) Og i likhet med Jesus deltar vi verken i politikk eller i krig. – Les Johannes 17:14.

Satan bruker sin makt til å fremme umoralske og skadelige handlinger. Når vi tar avstand fra slike ting, kan det hende at venner og slektninger gjør narr av oss eller motarbeider oss. (1. Peter 4:3, 4) Vi står derfor overfor et valg. Vil vi omgås mennesker som elsker Gud? Vil vi adlyde hans vise og kjærlige lover? Hvis vi gjør det, beviser vi at Satan løy da han påstod at ingen ville gjøre det Gud sier. – Les 1. Korinter 6:9, 10; 15:33.

Flere opplysninger finnes i kapittel 11 i denne boken, Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.

[Bilde på side 16]

Adam traff et ondt valg

[Bilde på side 17]

Våre valg viser om vi ønsker Gud som vår Hersker