Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jesus – hvordan han levde

Jesus – hvordan han levde

«Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning.» – JOHANNES 4:34.

DEN situasjonen som var bakgrunnen for Jesu ord ovenfor, forteller mye om hva som var det viktigste i hans liv. Hele formiddagen hadde Jesus og hans disipler vært på vei gjennom det kuperte området Samaria. (Johannes 4:6, fotnote) Disiplene tenkte at Jesus måtte være sulten, så de tilbød ham litt mat. (Johannes 4:31–33) I sitt svar sammenfattet Jesus hva som var hans hovedoppgave i livet. For ham var det å gjøre Guds gjerning viktigere enn å spise. Jesus viste i både ord og handling at han levde for å gjøre det som var Guds vilje med ham. Hva innbefattet det?

Han forkynte og lærte andre om Guds rike

Bibelen sier om Jesu livsgjerning: «Han [drog] omkring i hele Galilea og underviste . . . og forkynte det gode budskap om riket.» (Matteus 4:23) Jesus nøyde seg ikke med å forkynne, eller kunngjøre, Guds rike for folk. Han underviste dem også – det vil si at han veiledet, forklarte og overbeviste ved hjelp av fornuftige resonnementer. Guds rike var temaet for Jesu budskap.

Gjennom hele sin tjeneste lærte Jesus sine tilhørere hva Guds rike er, og hva det skal gjøre. Legg merke til de følgende sannhetene om Riket og noen skriftsteder som viser hva Jesus sa om dette temaet:

  • Guds rike, eller kongelige herredømme, er et himmelsk styre. Jehova har utnevnt Jesus til å være Konge i dette riket. – MATTEUS 4:17; JOHANNES 18:36.

  • Guds rike skal hellige Guds navn og sørge for at hans vilje skjer på jorden som i himmelen. – MATTEUS 6:9, 10.

  • Under Guds rikes styre skal hele jorden bli forvandlet til et paradis. – LUKAS 23:42, 43.

  • Guds rike skal snart komme og gjennomføre Guds vilje med jorden. * – MATTEUS 24:3, 7–12.

Han gjorde kraftige gjerninger

Jesus var først og fremst kjent som «Lærer». (Johannes 13:13) Men i løpet av sin tre og et halvt år lange tjeneste gjorde han også en rekke kraftige gjerninger. De tjente minst to formål. For det første var de med på å bevise at han virkelig var sendt av Gud. (Matteus 11:2–6) For det andre gav de et forhåndsglimt av hva han som Konge i Guds rike skulle gjøre i enda større målestokk i framtiden. Legg merke til noen av de miraklene han utførte:

  Han åpenbarte Jehova Guds personlighet

Ingen er bedre kvalifisert til å lære andre om Jehova enn hans egen Sønn, han som ble kjent som Jesus Kristus. Som «all skapnings førstefødte» hadde Jesus levd sammen med Jehova i himmelen lenger enn noen annen åndeskapning. (Kolosserne 1:15) Tenk på de mulighetene han hadde til å tilegne seg sin Fars tenkemåte og lære om hans vilje, hans normer og hans veier.

Jesus kunne med rette si: «Ingen vet hvem Sønnen er, uten Faderen, og hvem Faderen er, uten Sønnen og den som Sønnen er villig til å åpenbare ham for.» (Lukas 10:22) Da Jesus levde på jorden som menneske, åpenbarte han villig – ja med iver – hvordan hans Far er. Jesus talte og underviste ut fra et unikt perspektiv. Han gjorde bruk av den førstehåndskunnskap han hadde fått i åndeverdenen og i Den Høyeste Guds nærvær. – Johannes 8:28.

Det Jesus gjorde da han åpenbarte sin Far, kan illustreres med det en transformator kan gjøre. En slik innretning kan omdanne strøm med høy spenning til strøm med lav spenning, slik at vanlige forbrukere kan gjøre bruk av den. Da Jesus var på jorden, formidlet han det han hadde lært i himmelen om sin Far, på måter som vi små mennesker på jorden uten vanskelighet kan forstå og anvende.

Tenk over to viktige måter Jesus åpenbarte sin Far på:

  • Ved sin lære gjorde Jesus kjent sannheten om Jehova – hans navn, hans hensikt og hans handlemåte. – JOHANNES 3:16; 17:6, 26.

  • Ved sine gjerninger åpenbarte Jesus mange vakre fasetter ved Jehovas personlighet. Jesus reflekterte sin Fars personlighet på en så fullkommen måte at han i realiteten kunne si: Hvis du vil vite hvordan min Far er, så se på meg. – JOHANNES 5:19; 14:9.

Den måten Jesus levde på, gjør sterkt inntrykk på oss. Vi kan ha umåtelig stort gagn av å undersøke hvorfor han døde, og så handle i samsvar med det vi lærer.

^ avsn. 9 Du kan lese mer om Guds rike og hvordan vi vet at det snart skal komme, i kapittel 8, «Hva er Guds rike?», og kapittel 9, «Lever vi i ’de siste dager’?», i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.