Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Er Gehenna et sted med brennende pine?

Er Gehenna et sted med brennende pine?

 Våre lesere spør . . .

Er Gehenna et sted med brennende pine?

▪ I evangelieberetningene advarte Jesus disiplene sine mot faren for å bli rammet av Gehennas dom. Han mente åpenbart at dette var en advarsel som skulle tas alvorlig. Men siktet han til evig pine i et brennende helvete? – Matteus 5:22.

La oss først se litt på selve ordet. Det greske ordet gẹenna tilsvarer det hebraiske ge Hinnọm, som betyr «Hinnoms dal», også kalt ge vene-Hinnọm, «Hinnoms sønners dal». (Josva 15:8; 2. Kongebok 23:10) Dette geografiske stedet, som i dag er kjent som Wadi al-Rababi, var en dyp, trang dal sør og sørvest for Jerusalem.

På de judeiske kongenes tid, fra 700-tallet fvt., brukte man dette stedet til hedenske ritualer. Blant annet ofret man barn ved å brenne dem i ild. (2. Krønikebok 28:1–3; 33:1–6) Profeten Jeremia forutsa at denne dalen skulle bli et sted hvor Gud ville straffe judeerne for deres ondskap ved å la dem bli drept av babylonerne. * – Jeremia 7:30–33; 19:6, 7.

Den jødiske bibelkommentatoren David Kimchi (ca. 1160–1235 evt.) skrev at denne dalen senere ble omgjort til søppelplass for byen Jerusalem. Dalen tjente som et forbrenningsanlegg der man holdt ilden ved like for å bli kvitt avfall. Alt som ble kastet på denne søppelplassen, ble fullstendig tilintetgjort – det ble til aske.

Mange bibeloversettere har tatt seg den frihet å gjengi gẹenna med «helvete». (Matteus 5:22, NO 1978/85) Hvorfor? Fordi de har forbundet den hedenske oppfatning at de onde blir dømt til pine i ild etter døden, med den bokstavelige ilden i denne dalen utenfor Jerusalem. Men Jesus forbandt aldri Gehenna med pine.

Jesus visste at bare tanken på å brenne mennesker levende er avskyelig i hans himmelske Fars, Jehovas, øyne. Gud sa om den bruken av Gehenna som var kjent på profeten Jeremias tid: «De har bygd offerhaugene i Tofet, som ligger i Hinnoms sønns dal, for å brenne sine sønner og sine døtre i ilden, noe som jeg ikke hadde befalt, og som ikke var oppkommet i mitt hjerte.» (Jeremia 7:31) Den tanke at de døde skal pines, er uforenelig både med Guds kjærlige personlighet og med Bibelens klare lære: «De døde vet slett ingen ting.» – Forkynneren 9:5, 10.

Jesus brukte uttrykket «Gehenna» som et symbol på den fullstendige tilintetgjørelse som er en følge av en fellende dom Gud har avsagt. «Gehenna» svarer altså til «ildsjøen», som er omtalt i Åpenbaringen. Begge disse uttrykkene symboliserer evig tilintetgjørelse uten noen mulighet for en oppstandelse. – Lukas 12:4, 5; Åpenbaringen 20:14, 15.

[Fotnote]

^ avsn. 5 I en kommentar til denne profetien sies det i oppslagsverket New Catholic Encyclopedia: «I forbindelse med Jerusalems ødeleggelse skulle så mange av byens innbyggere bli drept at likene ikke ville bli begravet, men ville bli kastet i denne dalen for å gå i forråtnelse eller bli brent opp.»