Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 Lær av Guds Ord

Hvem er Jesus Kristus?

Hvem er Jesus Kristus?

Denne artikkelen tar opp spørsmål som du kanskje har stilt, og viser hvor du kan finne svarene i din egen bibel. Jehovas vitner vil gjerne drøfte disse svarene med deg.

1. Hvem er Jesus Kristus?

I motsetning til alle andre mennesker levde Jesus i himmelen som en åndeskapning før han ble født på jorden. (Johannes 8:23) Han var det første Gud skapte, og han hjalp til med å skape alle andre ting. Han er den eneste som er blitt skapt direkte av Jehova Gud, og blir derfor kalt Guds ’enbårne’ Sønn. Fordi Jesus tjente som Guds Talsmann, blir han også kalt «Ordet». – Johannes 1:1–3, 14; les Ordspråkene 8:22, 23, 30; Kolosserne 1:15, 16.

2. Hvorfor kom Jesus til jorden?

Gud sendte sin Sønn til jorden ved å overføre hans liv fra himmelen til den jødiske jomfruen Marias morsliv. Jesus hadde altså ikke en jordisk far. (Lukas 1:30–35) Jesus kom til jorden (1) for å lære andre sannheten om Gud, (2) for å være et godt eksempel når det gjelder å gjøre Guds vilje, og (3) for å gi sitt fullkomne liv som «en løsepenge». – Les Matteus 20:28; Johannes 18:37.

3. Hvorfor trenger vi en løsepenge?

En løsepenge er den prisen som blir betalt for å kjøpe en person fri. Det var ikke Guds opprinnelige hensikt at menneskene skulle bli gamle og dø. Hvordan vet vi det? Gud sa til det første menneske, Adam, at hvis han var ulydig mot ham, noe som ifølge Bibelen er å synde, kom han til å dø. Hvis Adam ikke hadde syndet, ville han aldri ha dødd. Adams liv tok riktignok ikke slutt før flere hundre år senere, men han begynte å dø den dagen han var ulydig mot Gud. (1. Mosebok 2:16, 17; 5:5) Adam overførte synden og dens straff, døden, til alle sine etterkommere. Så døden «kom inn i» menneskeverdenen gjennom Adam. Det er derfor vi trenger en løsepenge. – Les Romerne 5:12; 6:23.

 4. Hvorfor døde Jesus?

Hvem kunne betale den løsepengen som må til for å løskjøpe oss fra døden? Når vi dør, betaler vi straffen for våre egne synder, ikke noe mer. Fordi vi er ufullkomne, kan vi ikke betale løsepengen for noen. – Les Salme 49:7–9.

Ettersom Jesus ikke arvet ufullkommenhet fra en jordisk far, døde han ikke på grunn av egne synder, men for å betale for andres synder. Gud sendte sin Sønn for at han skulle dø for oss, noe som var et uttrykk for Guds store kjærlighet til menneskene. Også Jesus viste at han elsket oss, ved å være lydig mot sin Far og gi sitt liv for våre synder. – Les Johannes 3:16; Romerne 5:18, 19.

5. Hva gjør Jesus nå?

Ved å helbrede syke, oppreise døde og hjelpe dem som hadde det vanskelig, viste Jesus hva han i framtiden skal gjøre for alle som er lydige mot Gud. (Lukas 18:35–42; Johannes 5:28, 29) Etter sin død ble Jesus oppreist av Gud til liv i himmelen som en åndeskapning. (1. Peter 3:18) Jesus ventet deretter ved Guds høyre hånd inntil Gud gav ham makt til å herske som Konge over hele jorden. (Hebreerne 10:12, 13) Nå hersker Jesus som Konge i himmelen, og hans etterfølgere på jorden forkynner det gode budskap over hele verden. – Les Daniel 7:13, 14; Matteus 24:14.

Jesus kommer snart til å bruke sin makt som Konge for å gjøre slutt på alle lidelser og fjerne alle dem som forårsaker dem. Millioner som viser tro på Jesus og er lydige mot ham, vil få leve i et paradis på jorden. – Les Salme 37:9–11.

Millioner som viser tro på Jesus og er lydige mot ham, vil få leve i et paradis på jorden