Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 Våre lesere spør . . .

Tar Jehovas vitner imot medisinsk behandling?

Tar Jehovas vitner imot medisinsk behandling?

Jesus sa: «De som er friske, trenger ikke lege, men det gjør de syke.» (Matteus 9:12) Han viste med dette at det bibelsk sett ikke er noe i veien for at man kan ta imot hjelp fra helsepersonell. Jehovas vitner er derfor glad for å kunne ta medisiner og få medisinsk behandling. De vil gjerne ta vare på helsen og forlenge livet. Noen av Jehovas vitner er selv leger, i likhet med den kristne disippelen Lukas i det første århundre. – Kolosserne 4:14.

Jehovas vitner godtar imidlertid ikke behandlingsmetoder som er i strid med bibelske prinsipper. De tar for eksempel ikke imot blodoverføring, for Bibelen inneholder forbud mot å føre blod inn i kroppen. (1. Mosebok 9:4; 3. Mosebok 17:1–14; Apostlenes gjerninger 15:28, 29) Medisinske behandlingsmetoder som innebærer bruk av «mystisk kraft», eller okkultisme, er også i strid med Guds Ord. – Jesaja 1:13; Galaterne 5:19–21.

Mange helsearbeidere gir livreddende behandling som er forenelig med Bibelens normer. Slike behandlingsmetoder, som mange Jehovas vitner velger å ta imot, er ofte av høyere kvalitet enn de metodene som er i strid med Guds krav.

Det er naturligvis mange meninger når det gjelder helsespørsmål. Og det som kan hjelpe én, er kanskje ikke til hjelp for en annen. Personer som gjerne vil få en nøyaktig medisinsk diagnose og god behandling for en sykdom, vil derfor kanskje oppsøke ikke bare én lege, men også be om en ny medisinsk vurdering av en annen lege. – Ordspråkene 14:15.

Det er ikke slik at alle Jehovas vitner vil treffe de samme valgene i medisinske spørsmål. I spørsmål som ikke omfattes av en bestemt bibelsk lov, gir Guds Ord rom for at de kristne kan ha forskjellig samvittighet. (Romerne 14:2–4) Den enkelte bør derfor undersøke hva en foreslått behandling går ut på, og forvisse seg om at den ikke er i strid med hans eller hennes samvittighet, som er oppøvd i samsvar med Bibelen. – Galaterne 6:5; Hebreerne 5:14.

Et Jehovas vitne vil se på det å treffe slike avgjørelser omtrent som en sjåfør som nærmer seg et travelt veikryss. Hvis han bare fulgte etter bilene foran seg og kjørte fort gjennom krysset, kunne han forårsake alvorlige skader. En fornuftig sjåfør senker farten og vurderer trafikkbildet før han kjører videre. På lignende måte unnlater Jehovas vitner å være for snare til å treffe medisinske avgjørelser, og de følger ikke blindt det folk flest mener. De tenker i stedet grundig igjennom valgmulighetene og undersøker bibelske prinsipper før de treffer en avgjørelse.

Jehovas vitner har stor respekt for helsearbeideres harde arbeid og selvoppofrende innsats, og de er svært takknemlige for den hjelpen de får når de er syke.