Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Løsninger på typiske problemer

Løsninger på typiske problemer

 Løsninger på typiske problemer

BIBELEN hevder ikke at det er problemfritt å være gift. Apostelen Paulus ble inspirert av Gud til å skrive at ektepar vil måtte takle «dagligdagse problemer». (1. Korinter 7:28, Today’s English Version) Men ektefeller kan selv gjøre mye for å redusere problemene og øke hverandres glede. Tenk over seks typiske problemer som ektepar har erfart, og merk deg hvordan det å anvende Bibelens prinsipper kan være til hjelp.

1

PROBLEM:

«Vi vokser fra hverandre.»

BIBELSK PRINSIPP:

«[Forviss] dere om de viktigere ting.» – FILIPPERNE 1:10.

Ekteskapet ditt er noe av det viktigste i ditt liv, noe som bør komme i første rekke. Så undersøk om timeplanen deres er med på å skape problemet. Ikke la dagliglivets gjøremål få deg og ektefellen din til å leve hvert deres liv. Arbeid og andre uunngåelige ting fører naturligvis til at dere ikke kan være sammen hele tiden. Men dere kan og bør sette en grense for det dere har kontroll over – slik som hvor mye tid dere bruker på hobbyer og til å være sammen med venner.

 Noen påtar seg imidlertid ekstra arbeid eller skaffer seg hobbyer bare for å slippe å være sammen med ektefellen. Slike personer vokser ikke fra ektefellen sin – de flykter fra problemene. Hvis du eller ektefellen din tilhører den kategorien, må dere finne ut hva som er de underliggende problemene, og ta tak i dem. Det er bare når du deler ditt liv med din ektefelle, at dere to kan vokse nærmere hverandre og helt og fullt «bli ett kjød». – 1. Mosebok 2:24.

Hvordan noen har fulgt dette rådet: Andrew * og Tanji, et ektepar i Australia, har vært gift i ti år. Andrew sier: «Jeg har funnet ut at det å jobbe for mye eller bruke for mye tid på venner og fornøyelser kan sette ekteskapet i fare. Så min kone og jeg tar oss tid til å snakke sammen og fortelle hverandre hva vi tenker og føler.»

Dave og Jane, som bor i USA og har vært gift i 22 år, setter av en halvtime hver kveld til å dele sine tanker og opplevelser med hverandre. Jane sier: «Dette er en så viktig halvtime at vi ikke lar noe komme i veien for den.»

2

PROBLEM:

«Jeg føler at forholdet ikke lenger gir meg det jeg ønsker.»

BIBELSK PRINSIPP:

«La enhver fortsette å søke, ikke sitt eget beste, men den andres.» – 1. KORINTER 10:24.

En person som først og fremst er opptatt av hva ekteskapet gir ham eller henne, vil aldri bli virkelig lykkelig, selv om vedkommende gifter seg flere ganger. Et ekteskap fungerer når begge ektefellene er mer opptatt av å gi enn av å få. Jesus viser hva som er grunnen til det: «Det er større lykke ved å gi enn ved å få.» – Apostlenes gjerninger 20:35.

Hvordan noen har fulgt dette rådet: Maria og Martin, som bor i Mexico, har vært gift  i 39 år. Men alt har ikke bestandig gått på skinner. De husker én episode spesielt godt. Maria forteller: «Midt i en heftig krangel sa jeg noe svært respektløst til Martin. Han ble veldig sint. Jeg prøvde å si at jeg egentlig ikke mente det jeg hadde sagt, men at jeg bare var så oppbrakt. Men han ville ikke høre på meg.» Martin sier: «Mens vi kranglet, begynte jeg å tenke at vi ikke kunne bo sammen lenger, og at jeg like gjerne kunne slutte å forsøke å få ekteskapet til å fungere.»

Martin ønsket å bli vist respekt. Maria ville gjerne bli vist forståelse. Ingen av dem fikk det de ønsket.

Hvordan klarte de å løse problemet? «Jeg tok meg tid til å roe meg ned», sier Martin, «og vi bestemte oss begge for å følge det kloke bibelske rådet om å vise hverandre respekt og være gode mot hverandre. I årenes løp har vi erfart at uansett hvor ofte det oppstår problemer, kan vi løse dem hvis vi ber Gud om hjelp og følger Bibelens råd.» – Jesaja 48:17, 18; Efeserne 4:31, 32.

3

PROBLEM:

«Min ektefelle gjør ikke sin del.»

BIBELSK PRINSIPP:

«Hver enkelt av oss [skal] avlegge regnskap for seg selv overfor Gud.» – ROMERNE 14:12.

Et ekteskap vil ikke fungere godt hvis det bare er den ene av ektefellene som gjør sitt for at det skal fungere. Og det gjør ikke situasjonen bedre om de begge er forsømmelige og legger skylden på hverandre.

Hvis du først og fremst er opptatt av hva ektefellen din burde gjøre, vil du aldri bli lykkelig. Og det er særlig tilfellet hvis du bruker din ektefelles feil og mangler som en unnskyldning for å unndra deg ditt eget ansvar. Hvis du på den annen side prøver å være en god ektemann eller en god hustru, vil det sannsynligvis styrke ekteskapet ditt. (1. Peter 3:1–3) Og enda viktigere: Du viser Gud at du respekterer hans ordning for ekteskapet, og det du gjør, vil bringe ham stor glede. – 1. Peter 2:19.

Hvordan noen har fulgt dette rådet: Kim og mannen hennes, som bor i Sør-Korea, har vært gift i 38 år. Kim sier: «Det hender at mannen min blir irritert på meg og slutter å snakke med meg, og jeg vet ikke engang hvorfor. Det får meg til å føle at han ikke er glad i meg lenger. Noen ganger har jeg tenkt: ’Hvorfor vil han at jeg skal forstå ham, når han ikke prøver å forstå meg?’»

Kim kunne ha fokusert på det som føles urettferdig, og på hva mannen hennes ikke gjør. Men hun velger å gjøre noe helt annet. Hun sier: «I stedet for å gå rundt og være irritert har jeg funnet ut at det beste er å ta initiativet til å prøve å slutte fred. Til slutt får vi begge roet oss ned og kan snakke fredelig om tingene.» – Jakob 3:18.

 4

PROBLEM:

«Min kone vil ikke underordne seg.»

BIBELSK PRINSIPP:

«Enhver manns hode er Kristus.» – 1. KORINTER 11:3.

En mann som mener at hans kone ikke underordner seg, bør først tenke over om han selv er villig til å underordne seg under sitt Hode, Jesus Kristus. En ektemann kan vise at han underordner seg, ved å følge Jesu eksempel.

Apostelen Paulus skrev: «Dere menn, fortsett å elske deres hustruer, liksom Kristus også elsket menigheten og gav seg selv for den.» (Efeserne 5:25) Jesus ønsket ikke å ’rå som herre over’ disiplene. (Markus 10:42–44) Han gav sine etterfølgere klar veiledning og korrigerte dem når det var nødvendig. Men han var aldri hard eller skarp. Han var vennlig mot dem og tok hensyn til deres begrensninger. (Matteus 11:29, 30; Markus 6:30, 31; 14:37, 38) Han satte alltid deres interesser foran sine egne. – Matteus 20:25–28.

En ektemann bør spørre seg selv: «Er mitt syn på lederskap og på kvinner i sin alminnelighet mer basert på lokale skikker enn på den veiledningen og de eksemplene som finnes i Bibelen?» Hva ville du for eksempel tenke om en kvinne som var uenig med mannen sin i et eller annet, og som bestemt, men respektfullt, sa hva hun mente om saken? I Bibelen blir Abrahams kone, Sara, holdt fram som et eksempel på en kvinne som underordnet seg. (1. Peter 3:1, 6) Men hun sa sin mening når det var nødvendig, slik som da Abraham ikke innså at visse farer truet familien deres. – 1. Mosebok 16:5; 21:9–12.

Abraham tvang selvfølgelig ikke Sara til å tie stille. Han var ingen tyrann. På lignende måte vil en mann som anvender Bibelens veiledning, ikke opptre dominerende overfor sin kone og forlange at hun skal rette seg etter alt som faller ham inn. Han vil i stedet gjøre seg fortjent til sin kones respekt ved å utøve sitt lederskap på en omsorgsfull måte.

Hvordan noen har fulgt dette rådet: James, som bor i England og har vært gift i åtte år, sier: «Jeg forsøker å ikke ta viktige avgjørelser uten først å ha snakket med min kone. Jeg prøver å ikke bare tenke på meg selv. I stedet bestreber jeg meg på å sette hennes behov foran mine egne.»

George, som bor i USA og har vært gift i 59 år, sier: «Jeg har prøvd å behandle min kone som en intelligent og dyktig partner, ikke som et annenrangs menneske.» – Ordspråkene 31:10.

 5

PROBLEM:

«Mannen min viser ikke noe initiativ.»

BIBELSK PRINSIPP:

«Den kvinne som har sann visdom, har bygd opp sitt hus, men den dåraktige river det ned med sine egne hender.» – ORDSPRÅKENE 14:1.

Hvis mannen din nøler med å treffe avgjørelser eller med å ta ledelsen i familien, har du minst tre valgmuligheter: (1) Du kan stadig påpeke hans feil og mangler, eller (2) du kan overta hans rolle som familiens overhode, eller (3) du kan rose ham oppriktig for enhver anstrengelse han gjør seg. Hvis du velger et av de to første alternativene, vil du rive ned ditt hus med dine egne hender. Hvis du velger det tredje alternativet, vil dette hjelpe deg til å bygge opp, eller styrke, ekteskapet.

For mange menn betyr det enda mer å bli vist respekt enn å bli vist kjærlighet. Så hvis du lar din mann føle at han blir respektert – lar ham føle at de anstrengelser han gjør seg for å ta ledelsen i familien, gir gode resultater og blir satt pris på – vil han sannsynligvis ta ledelsen på en enda bedre måte. Til tider vil det selvsagt være ting du er uenig med mannen din i. Slike ting må dere snakke sammen om. (Ordspråkene 18:13) Men ditt ordvalg og tonefall vil enten rive ned eller bygge opp ekteskapet. (Ordspråkene 21:9; 27:15) Hvis du uttrykker deg respektfullt, er det mer sannsynlig at du får det du ønsker deg – en ektemann som ikke nøler med å ta ledelsen.

Hvordan noen har fulgt dette rådet: Michele, som bor i USA og har vært gift i 30 år, sier: «Fordi moren min var alene om å oppdra meg og søstrene mine, ble hun en svært sterk og selvstendig kvinne. Jeg har lett for å ta etter henne. Så jeg må hele tiden arbeide med meg selv for å underordne meg på rette måte. Jeg har for eksempel lært å rådføre meg med mannen min i stedet for bare å treffe avgjørelser på egen hånd.»

Rachel, som bor i Australia og har vært gift med Mark i 21 år, var også preget av sin bakgrunn. «Mor underordnet seg aldri under far», forteller hun. «Hun kom alltid med innvendinger og var respektløs. De første årene i mitt eget ekteskap gjorde jeg som mor. Men med årene har jeg erfart verdien av å følge Bibelens råd om å vise respekt. Så nå har Mark og jeg et mye bedre ekteskap.»

6

PROBLEM:

«Jeg orker ikke hans (eller hennes) irriterende vaner lenger.»

BIBELSK PRINSIPP:

«Fortsett å bære over med hverandre og tilgi hverandre villig hvis noen har en grunn til å komme med klagemål mot en annen.» – KOLOSSERNE 3:13.

 Før dere giftet dere, var du sannsynligvis så opptatt av din tilkommendes gode egenskaper at du knapt la merke til svakhetene. Kan du gjøre det nå også? Ektefellen din gir deg sikkert gode grunner til å ha noe å klage over. Men spør deg selv: Hvilke av min ektefelles egenskaper ønsker jeg å fokusere på – de gode eller de dårlige?

Jesus brukte en slående illustrasjon som viser at vi bør overse andres svakheter. Han spurte: «Hvorfor ser du . . . på strået i din brors øye, men tenker ikke på bjelken i ditt eget øye?» (Matteus 7:3) Et strå kan være veldig lite. En bjelke, derimot, kan være en stor tømmerstokk som brukes til å holde et tak oppe. Hva var det Jesus ville ha fram? «Dra først bjelken ut av ditt eget øye, og så vil du se tydelig hvordan du kan dra strået ut av din brors øye.» – Matteus 7:5.

Jesus begynte illustrasjonen med en tankevekkende advarsel. Han sa: «Slutt med å dømme, for at dere ikke skal bli dømt; for med den dom dere dømmer med, skal dere bli dømt.» (Matteus 7:1, 2) Hvis du vil at Gud skal overse dine feil og mangler – bjelken i ditt eget øye – vil det være til gagn for deg selv at du overser din ektefelles svakheter. – Matteus 6:14, 15.

Hvordan noen har fulgt dette rådet: Jenny, som bor i England og nå har vært gift med Simon i ni år, sier: «Det jeg oftest irriterer meg over hos mannen min, er at han har en tendens til ikke å planlegge ting, men til å gjøre ting i siste liten. Det ironiske er at da vi hadde fast følge, likte jeg at han var så spontan. Nå innser jeg at jeg også har mine feil. Jeg er for eksempel for dominerende. Simon og jeg prøver å overse hverandres små ufullkommenheter.»

Curt er gift med Michele, som er sitert tidligere. Han sier: «Hvis du fokuserer på din ektefelles irriterende trekk, vil de bare virke mer og mer irriterende. Jeg vil heller fokusere på de egenskapene som først gjorde at jeg ble forelsket i Michele.»

Hemmeligheten ved å lykkes

Disse eksemplene viser at ektefeller vil møte utfordringer, men at utfordringene kan overvinnes. Hva er hemmeligheten ved å lykkes? Framelsk kjærlighet til Gud og vær villig til å følge rådene i hans Ord, Bibelen.

Alex og Itohan, som bor i Nigeria og har vært gift i over 20 år, har lært seg denne hemmeligheten. Alex sier: «Jeg har oppdaget at nesten alle ekteskapelige problemer kan løses når ektefellene anvender bibelske prinsipper.» Hans kone sier: «Vi har erfart at det er viktig å be regelmessig sammen og følge Bibelens råd om virkelig å vise hverandre kjærlighet og tålmodighet. Vi har færre problemer nå enn da vi var nygift.»

Kunne du tenke deg å få vite mer om hvordan din familie kan ha nytte av de praktiske rådene i Guds Ord? Be i så fall Jehovas vitner om å besøke deg og drøfte kapittel 14 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer? *

[Fotnoter]

^ avsn. 10 Noen av navnene er forandret.

^ avsn. 63 Utgitt av Jehovas vitner.

[Bilde på side 4]

Setter vi av tid til hverandre?

[Bilde på side 5]

Er jeg mer opptatt av å gi enn av å få?

[Bilde på side 6]

Tar jeg initiativet til å ordne opp i problemer?

[Bilde på side 7]

Tar jeg min kones mening i betraktning før jeg treffer avgjørelser?

[Bilde på side 9]

Fokuserer jeg på min ektefelles gode egenskaper?