Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hvem er Gud?

Hvem er Gud?

 Lær av Guds Ord

Hvem er Gud?

Denne artikkelen tar opp spørsmål som du kanskje har stilt, og viser hvor du kan finne svarene i din egen bibel. Jehovas vitner vil gjerne drøfte disse svarene med deg.

1. Hvem er Gud?

Den sanne Gud er Skaperen av alle ting. Bibelen omtaler ham som «evighetens Konge», en betegnelse som innebærer at han ikke har hatt noen begynnelse, og at han heller aldri vil få noen ende. (Åpenbaringen 15:3) Ettersom Gud er livets Kilde, er det bare ham vi bør tilbe. – Les Åpenbaringen 4:11.

2. Hvordan er Gud?

Ingen har noen gang sett Gud, for han er en Ånd. Det betyr at han har liv på et høyere nivå enn de fysiske skapningene som lever på jorden. (Johannes 1:18; 4:24) Guds personlighet kommer til uttrykk i det han har skapt. Når vi for eksempel reflekterer over den måten frukter og blomster er designet på, og over den variasjon som finnes, lærer vi noe om Guds kjærlighet og visdom. Universets enorme dimensjoner forteller oss om Guds kraft. – Les Romerne 1:20.

Bibelen kan lære oss enda mer om Guds personlighet. Den forteller oss for eksempel hva Gud liker, og hva han ikke liker, hvordan han behandler mennesker, og hvordan han reagerer i forskjellige situasjoner. – Les Salme 103:7–10.

3. Har Gud et navn?

Jesus sa: «Vår Far i himlene, la ditt navn bli helliget.» (Matteus 6:9) Gud har mange titler, men han har bare ett navn. Det uttales ikke likt på alle språk. På norsk brukes formene «Jehova» og «Jahve». – Les Salme 83:18.

Guds navn er blitt fjernet fra mange bibeloversettelser og erstattet med slike titler som Herren eller Gud. Men da Bibelen ble skrevet, inneholdt den Guds navn omkring 7000 ganger. Jesus gjorde Guds navn kjent ved å bruke det når han forklarte Guds Ord. Han hjalp folk til å lære Gud å kjenne. – Les Johannes 17:26.

  4. Bryr Jehova seg om oss?

Jehova viser at han er interessert i oss, ved at han personlig lytter til våre bønner. (Salme 65:2) Betyr det at det er så mye nød og lidelse, at Gud ikke bryr seg om oss? Noen mener at Gud påfører oss lidelser for å prøve oss, men det er ikke sant. Bibelen sier: «Det er fjernt fra den sanne Gud å handle ondt.» – Job 34:10; les Jakob 1:13.

Gud har behandlet oss mennesker med verdighet ved å gi oss en fri vilje. Setter vi ikke pris på at vi har frihet til å velge om vi vil tjene Gud? (Josva 24:15) Det er mye nød og lidelse i dag fordi mange velger å gjøre onde ting mot andre. Det smerter Jehova å se slik urettferdighet. – Les 1. Mosebok 6:5, 6.

Jehova kommer snart til å bruke Jesus for å gjøre slutt på alle lidelser og fjerne dem som forårsaker dem. I mellomtiden har Jehova gode grunner til å tillate lidelser midlertidig. En senere leksjon i denne artikkelserien vil forklare hvorfor Gud tillater nød og lidelse. – Les Jesaja 11:4.

5. Hva vil Gud at vi skal gjøre?

Jehova har skapt oss med evnen til å bli kjent med ham og få kjærlighet til ham. Han vil at vi skal lære sannheten om ham. (1. Timoteus 2:4) Når vi studerer Bibelen, kan vi lære Gud å kjenne som en Venn. – Les Ordspråkene 2:4, 5; Jakob 2:23.

Ettersom Jehova har gitt oss livet, bør vi elske ham mer enn noen annen. Vi kan vise Gud at vi elsker ham, ved å be til ham og ved å gjøre det han vil at vi skal gjøre. (Ordspråkene 15:8) Jehova vil at vi skal behandle andre mennesker med kjærlighet. – Les Markus 12:29–31; 1. Johannes 5:3.

Flere opplysninger finnes i kapittel 1 i denne boken, Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.

[Bilde på side 17]

Kan det finnes gode grunner til at lidelser midlertidig blir tillatt?