Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Har du forberedt deg til årets viktigste dag?

Har du forberedt deg til årets viktigste dag?

 Har du forberedt deg til årets viktigste dag?

BARE noen timer før sin død sa Jesus at hans etterfølgere skulle minnes hans død på en spesiell måte. Han innstiftet en høytid som ble kjent som «Herrens aftensmåltid», eller «Herrens nattverd». (1. Korinter 11:20; Norsk Bibel 88/07) Jesus understreket viktigheten av å minnes hans død ved å gi dette påbudet: «Gjør dette til minne om meg.» (Lukas 22:19, NO 1978/85) Ønsker du å følge Jesu påbud? I så fall vil du betrakte årsdagen for Jesu død som årets viktigste dag.

Men nøyaktig når bør du feire minnet om Jesu død? Og hvordan kan du forberede deg slik at du fullt ut forstår betydningen av denne viktige høytiden? Dette er spørsmål som alle kristne bør tenke nøye over.

Hvor ofte?

Vi markerer vanligvis viktige begivenheter én gang i året. Et eksempel er de som mistet sine kjære da World Trade Center i New York ble angrepet den 11. september 2001. De tenker stadig på de tragiske hendelsene, men årsdagen har spesiell betydning for dem.

Også i bibelsk tid mintes man viktige begivenheter én gang i året. (Ester 9:21, 27) Jehova påbød israelittene at de én gang i året skulle feire at de på mirakuløst vis var blitt utfridd av slaveriet i Egypt. Bibelen omtaler denne høytiden som «påsken», og israelittene feiret den én gang i året på nøyaktig den datoen da de ble utfridd. – 2. Mosebok 12:24–27, 47; 13:10.

Like etter at Jesus hadde feiret påske sammen med apostlene, innstiftet han det spesielle måltidet som skulle bli mønsteret for hvordan hans død skulle minnes. (Lukas 22:7–20) Påsken ble feiret én gang i året. Vi kan derfor trekke den slutning at denne nye høytiden, som erstattet påsken, også skulle feires én gang i året. Men på hvilken dato?

Når?

For å få svar på det spørsmålet er det to ting vi må forstå. For det første: I bibelsk tid begynte døgnet om kvelden ved solnedgang og endte ved solnedgang dagen etter. Døgnet varte altså fra kveld til kveld. – 3. Mosebok 23:32.

 For det andre: I bibelsk tid brukte man ikke den kalenderen vi bruker i dag. I Bibelen leser vi ikke om måneder med slike navn som mars og april, men om måneder som adar og nisan. (Ester 3:7) Jødene regnet sine måneder fra nymåne til nymåne. De feiret påsken den 14. dagen i måneden nisan, den første måneden ifølge deres kalender. (3. Mosebok 23:5; 4. Mosebok 28:16) Det var på den dagen, den 14. nisan, romerne pælfestet vår Herre Jesus Kristus. Han døde 1545 år etter at den første påsken ble feiret. Den 14. nisan er virkelig en spesiell dato.

Men hvilken dato er det som tilsvarer den 14. nisan i vår kalender? En enkel beregning kan hjelpe oss til å finne riktig dato. Måneden nisan begynner når den nymånen som er nærmest vårjevndøgn, blir synlig ved solnedgang i Jerusalem. Den 14. nisan faller på den 14. dagen i den måneden. Denne datoen er vanligvis fullmånedagen. Ifølge denne bibelske beregningsmåten begynner den 14. nisan i år ved solnedgang søndag den 17. april 2011. *

Jehovas vitner forbereder seg også i år til å komme sammen med alle som ønsker å minnes Jesu død. Du er hjertelig velkommen til å være til stede. Ta gjerne kontakt med Jehovas vitner, som kan informere deg om tid og sted for denne feiringen. De vil ikke minnes denne begivenheten om morgenen eller om ettermiddagen, men om kvelden etter solnedgang. Hvorfor? Fordi dette ifølge Bibelen skal være et ’aftensmåltid’. (1. Korinter 11:25) Søndag kveld den 17. april 2011 faller på årsdagen for innstiftelsen av denne minnehøytideligheten for 1978 år siden. Denne kvelden er begynnelsen på den 14. nisan, og da Jesus døde, var det fremdeles den 14. nisan. Hvilken dag kunne det vel være bedre å minnes hans død?

Hvordan du kan forberede deg

Hva kan du gjøre nå for å forberede deg til denne årlige begivenheten? Én ting du kan gjøre, er å meditere over det Jesus har gjort for oss. Boken Hva er det Bibelen egentlig lærer? * har hjulpet millioner til å få større forståelse av betydningen av Jesu død. – Matteus 20:28.

Noe annet du kan gjøre, er å forberede ditt hjerte med tanke på denne spesielle begivenheten ved å lese om det som skjedde de siste dagene av Jesu liv her på jorden. På de neste sidene vil du finne en oversikt. Den høyre kolonnen viser til parallelle bibelske beretninger som beskriver hendelsene forut for Jesu død. Det henvises også til kapitler i boken Det største menneske som noen gang har levd * som forklarer det som skjedde.

I venstre kolonne blir datoene for disse begivenhetene sammenholdt med de datoene de svarer til i år. Hvorfor ikke ta deg tid til å lese i hvert fall noen av disse stykkene i Bibelen hver av disse dagene før minnehøytiden? På den måten kan du forberede deg til årets viktigste dag.

[Fotnoter]

^ avsn. 11 Denne datoen faller ikke nødvendigvis sammen med datoen for den påsken som jøder i vår tid feirer. Hvorfor ikke? De fleste jøder i dag feirer påsken den 15. nisan, for de mener at det er den datoen det siktes til i påbudet i 2. Mosebok 12:6. (Se Vakttårnet for 15. februar 1990, side 14.) Men Jesus feiret påsken den 14. nisan i samsvar med det som var angitt i Moseloven. Flere opplysninger om hvordan man kommer fram til denne datoen, finnes i Vakttårnet for 15. mars 1978, side 23.

^ avsn. 14 Utgitt av Jehovas vitner. Se sidene 47–56, 206–208. Du kan lese denne boken på nettstedene www.jw.org og www.watchtower.org.

^ avsn. 15 Utgitt av Jehovas vitner.

[Uthevet tekst på side 22]

Vær med på å feire høytiden til minne om Jesu død søndag den 17. april 2011

 [Oversikt/bilder på sidene 23 og 24]

(Se den trykte publikasjonen)

DEN SISTE UKEN

2011 Tirsdag 12. april

▪ Sabbat

Johannes 11:​55 til 12:⁠1

gt 101, avsn. 2⁠–4 *

9. NISAN (begynner ved solnedgang)

I bibelsk tid begynte en ny dag om kvelden, ved solnedgang, og den endte neste dag ved solnedgang

▪ Hos Simon den spedalske

▪ Maria salver Jesus med nardus

▪ Jøder oppsøker Jesus og Lasarus

Matteus 26:⁠6⁠–13

Markus 14:⁠3⁠–9

Johannes 12:⁠2⁠–11

gt 101, avsn. 5⁠–9

2011 Onsdag 13. april

▪ Inntog i Jerusalem

▪ Underviser i templet

Matteus 21:⁠1⁠–11, 14⁠–17

Markus 11:⁠1⁠–11

Lukas 19:​29⁠–44

Johannes 12:​12⁠–19

gt 102

10. NISAN (begynner ved solnedgang)

▪ Overnatter i Betania

2011 Torsdag 14. april

▪ Drar tidlig inn i Jerusalem

▪ Renser templet

▪ Jehova taler fra himmelen

Matteus 21:​12, 13, 18, 19

Markus 11:⁠12⁠–19

Lukas 19:​45⁠–48

Johannes 12:​20⁠–50

gt 103, 104

11. NISAN (begynner ved solnedgang)

2011 Fredag 15. april

▪ Underviser i templet ved hjelp av illustrasjoner

▪ Fordømmer fariseerne

▪ Legger merke til enkens bidrag

▪ Forutsier Jerusalems fall

▪ Beskriver tegnet på sitt framtidige nærvær

Matteus 21:​19 til 25:​46

Markus 11:​20 til 13:​37

Lukas 20:⁠1 til 21:​38

gt 105⁠–112, avsn. 1

12. NISAN (begynner ved solnedgang)

2011 Lørdag 16. april

▪ Rolig dag med disiplene i Betania

▪ Judas gjør avtale om å forråde Jesus

Matteus 26:⁠1⁠–5, 14⁠–16

Markus 14:​1, 2, 10, 11

Lukas 22:⁠1⁠–6

gt 112, avsn. 2⁠–4

 13. NISAN (begynner ved solnedgang)

2011 Søndag 17. april

▪ Peter og Johannes forbereder påskefeiringen

Jesus og de ti andre apostlene kommer sent på ettermiddagen

Matteus 26:​17⁠–19

Markus 14:​12⁠–16

Lukas 22:⁠7⁠–13

gt 112, avsn. 5 til 113, avsn. 1

14. NISAN (begynner ved solnedgang)

▪ Feirer påsken

▪ Vasker apostlenes føtter

▪ Sender Judas bort

▪ Innstifter høytiden til minne om sin død

Matteus 26:​20⁠–35

Markus 14:​17⁠–31

Lukas 22:​14⁠–38

Johannes 13:⁠1 til 17:​26

gt 113, avsn. 2 til og med 116

midnatt

2011 Mandag 18. april

▪ Forrådt og arrestert i Getsemane hage

▪ Apostlene flykter

▪ Forhørt av Sanhedrinet

▪ Peter fornekter Jesus

Matteus 26:​36⁠–75

Markus 14:​32⁠–72

Lukas 22:​39⁠–62

Johannes 18:⁠1⁠–27

gt 117⁠–120

▪ For Sanhedrinet igjen

▪ Ført til Pilatus, så til Herodes, så tilbake til Pilatus

▪ Dømt til døden og pælfestet

▪ Dør omkring klokken tre om ettermiddagen

▪ Jesu legeme blir tatt ned og begravet

Matteus 27:⁠1⁠–61

Markus 15:⁠1⁠–47

Lukas 22:​63 til 23:​56

Johannes 18:​28 til 19:​42

gt 121⁠–127, avsn. 7

15. NISAN (begynner ved solnedgang)

▪ Sabbat

2011 Tirsdag 19. april

▪ Pilatus tillater vakthold ved Jesu grav

Matteus 27:​62⁠–66

gt 127, avsn. 8, 9

16. NISAN (begynner ved solnedgang)

Markus 16:⁠1

2011 Onsdag 20. april

▪ Oppreist

▪ Viser seg for disiplene

Matteus 28:⁠1⁠–15

Markus 16:⁠2⁠–8

Lukas 24:⁠1⁠–49

Johannes 20:⁠1⁠–25

gt 127, avsn. 10 til 129, avsn. 10

[Fotnote]

^ avsn. 29 Forkortelsen gt står for boken Det største menneske som noen gang har levd, og tallene rett etter forkortelsen viser til kapitler i boken. En oversikt over Jesu avsluttende tjeneste med henvisninger til Bibelen finnes i boken «Hele Skriften er inspirert av Gud og nyttig», side 290, utgitt av Jehovas vitner.