VAKTTÅRNET Februar 2011

NØKLER TIL ET LYKKELIG FAMILIELIV

Lær barna dine moralske verdier

Vet barna dine hele sannheten om sex? Les om Guds normer og om hva du bør fortelle barna dine.

UNDERVIS BARNA DINE

Gud og vennene hennes var glad i henne

Les om Jeftas datter i Dommernes bok, kapittel 11. Hvordan kan du følge hennes gode eksempel?

VÅRE LESERE SPØR

Tar Jehovas vitner imot medisinsk behandling?

Jehovas vitner er glad for å kunne få medisinsk behandling med mindre behandlingen er i strid med bibelske prinsipper.