Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hvor fikk Kain sin kone fra?

Hvor fikk Kain sin kone fra?

 Våre lesere spør . . .

Hvor fikk Kain sin kone fra?

▪ «Hvis Adam og Eva hadde to sønner, Kain og Abel, hvor fikk da Kain sin kone fra?» Dette spørsmålet blir ofte stilt av noen som er skeptiske til Bibelen, men Bibelen inneholder tilstrekkelig detaljerte opplysninger til å gi et tilfredsstillende svar.

Første Mosebok, kapitlene 3 og 4, inneholder disse opplysningene: (1) Eva var «mor til alle som lever». (2) Det gikk en tid fra Kain ble født, til han frambar det offeret som ble forkastet av Gud. (3) Etter at Kain ble forvist og dømt til å være «en omstreifer og en flyktning», fryktet han at ’den som fant ham’, skulle prøve å drepe ham. (4) Gud satte opp et tegn for å beskytte Kain, noe som antyder at hans søsken eller andre slektninger kanskje ville prøve å slå ham i hjel. (5) «Senere» hadde Kain omgang med sin kone i «Flyktningland». – 1. Mosebok 3:20; 4:3, 12, 14–17.

Av det ovenstående kan vi med rette trekke den slutning at Kains kone må ha vært en etterkommer av Eva som ble født på et ukjent tidspunkt. Første Mosebok 5:4 forteller at Adam i løpet av sitt 930 år lange liv ble «far til sønner og døtre». Bibelen sier naturligvis ikke direkte at Kains kone var Evas datter. Men det at Kains kone blir nevnt etter at Kain ble forvist, tyder på at det må ha gått lang nok tid til at hun til og med kan ha vært et av Adam og Evas barnebarn. Bibeloversettelsen The Amplified Old Testament omtaler Kains kone som «en av Adams etterkommere».

Bibelkommentatoren Adam Clarke, som levde på 1800-tallet, framsatte den tanke at siden Gud satte opp et tegn for Kain fordi han var redd, må det allerede da ha eksistert flere generasjoner av Adams etterkommere – nok «til å grunnlegge flere landsbyer».

Det at Kain skal ha giftet seg med sin søster eller en datter av en av Adams sønner og døtre som hadde giftet seg, er utenkelig i noen samfunn i dag. Det er vanligvis på grunn av samfunnsmessige tabuer eller frykt for genetiske defekter. Forfatteren F. LaGard Smith skriver imidlertid: «Det er høyst sannsynlig at disse første brødrene og søstrene giftet seg med hverandre, og det til tross for at etterfølgende generasjoner ville finne det upassende hvis noe slikt skulle skje.» (The Narrated Bible in Chronological Order) Dessuten var det først da Moses mottok Guds lover til nasjonen Israel i 1513 fvt., at seksuell omgang mellom nære slektninger ble uttrykkelig forbudt. – 3. Mosebok 18:9, 17, 24.

I dag er vi mange tusen år unna den fullkomne tilstand våre første foreldre en gang var i. Den virkning arv og miljø har på oss, berørte kanskje ikke dem. Nyere undersøkelser, for eksempel en undersøkelse som ble omtalt i bladet Journal of Genetic Counseling, viser dessuten at faren for at en fetter og en kusine som gifter seg, skal få barn med medfødte defekter, er mindre enn folk flest tror. Det er rimelig å tro at slike spørsmål ikke var et tema i løpet av Adams levetid og heller ikke før Noahs tid. Vi kan derfor trekke den slutning at Kains kone var en av hans kvinnelige slektninger.