Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Myter kontra fakta – sannheten om Jesus

Myter kontra fakta – sannheten om Jesus

 Myter kontra fakta – sannheten om Jesus

HVA MENER DU? ER DISSE UTTALELSENE FAKTA ELLER MYTER?

Jesus ble født den 25. desember.

Tre vise menn besøkte Jesus da han ble født.

Jesus var enebarn.

Jesus var Gud i menneskeskikkelse.

Jesus var mer enn bare et godt menneske.

MANGE vil svare at alle disse uttalelsene er basert på fakta. Andre sier at det er vanskelig, ja umulig, å vite helt sikkert. Kanskje de tenker at svaret egentlig ikke spiller noen rolle så lenge man tror på Jesus.

Bibelen sier imidlertid noe annet. Den oppfordrer oss til å få ’nøyaktig kunnskap om vår Herre Jesus Kristus’. (2. Peter 1:8) Slik kunnskap får vi ved å undersøke evangeliene. De åpenbarer sannheten om Jesus, noe som setter oss i stand til å skille myter fra fakta. La oss derfor se nærmere på hva evangeliene forteller om trosoppfatningene ovenfor.

TROSOPPFATNING: Jesus ble født den 25. desember.

STATUS: MYTE.

Bibelen sier ikke noe direkte om hvilken måned eller dag Jesus ble født. Så hvor kom datoen 25. desember fra? Oppslagsverket Encyclopædia Britannica sier at noen som kalte seg kristne, «ønsket at datoen skulle falle sammen med den hedenske romerske høytiden som markerte . . . vintersolverv, da dagene igjen begynner å bli lengre og solen står høyere på himmelen». Det samme oppslagsverket skriver at mange juleskikker har sin opprinnelse i «hedenske jordbruks- og solfester, som ble holdt midtvinters».

 Ville Jesus ha godkjent feiringen av hans fødsel den 25. desember? Tenk over dette: Jesu fødselsdag er ukjent. Det står ikke noe sted i Bibelen at vi skal feire hans fødsel, og det er heller ikke noe som tyder på at de første kristne gjorde det. Bibelen forteller derimot nøyaktig hvilken dag Jesus døde, og det var den dagen Jesus gav sine etterfølgere befaling om å minnes. * (Lukas 22:19) Jesus ville tydeligvis at det skulle legges vekt på verdien av hans offerdød, ikke på hans fødsel. – Matteus 20:28.

TROSOPPFATNING: Tre vise menn (eller «hellige tre konger») besøkte Jesus da han ble født.

STATUS: MYTE.

Du har kanskje sett malerier eller julekrybber som framstiller Jesusbarnet i en krybbe omgitt av tre vise menn som kommer med gaver. Denne scenen er imidlertid ikke basert på fakta.

Det stemmer at det kom en delegasjon fra Østen for å hylle barnet Jesus. Men disse besøkende var egentlig astrologer. (Matteus 2:1) Og fant de Jesus svøpt og liggende i en krybbe? Nei, de besøkte ham i et hus. De kom tydeligvis noen måneder etter at Jesus var født. – Matteus 2:9–11.

Hvor mange besøkende var det som kom? To, tre eller tretti? Det sier ikke Bibelen noe om. Den alminnelige oppfatning at de var tre, har kanskje sitt utspring i at de gav tre forskjellige slags gaver. * (Matteus 2:11) Noen har også lansert den tanke at hver av de såkalt vise menn representerte forskjellige nasjonaliteter. Men en slik tanke finnes ikke i Bibelen. Denne myten er snarere et produkt av «en 700-talls historiker med en livlig fantasi», slik det står i en evangeliekommentar.

TROSOPPFATNING: Jesus var enebarn.

STATUS: MYTE.

Det framgår klart av evangeliene at Jesus hadde søsken. Lukasevangeliet omtaler Jesus som Marias «førstefødte», noe som indikerer at hun senere fødte andre barn. * (Lukas 2:7) Markusevangeliet viser at noen i byen Nasaret sidestilte Jesus med søsknene hans og ikke betraktet ham som noe spesielt. De spurte: «Er ikke dette . . . bror til Jakob og Josef og Judas og Simon? Og er ikke hans søstre her blant oss?» – Markus 6:3; Matteus 12:46; Johannes 7:5.

Til tross for det evangeliene sier, er det mange teologer som holder fast ved at Jesus var enebarn. Noen hevder at de brødrene og søstrene det er snakk om, egentlig var Jesu fettere og kusiner. * Andre spekulerer på om disse søsknene var Marias stebarn. Men tenk over dette: Ville disse nasareerne ha uttalt seg slik de gjorde, hvis Jesus var Marias eneste barn? Tvert imot, noen av dem hadde sannsynligvis med egne øyne sett Maria de gangene hun var gravid. De hadde førstehånds kjennskap til at Jesus var ett av flere barn som Maria hadde født.

TROSOPPFATNING: Jesus var Gud i menneskeskikkelse.

STATUS: MYTE.

Den tanke at det var Gud som kom til jorden og levde som mennesket Jesus – en sentral tanke i treenighetslæren – har vært framholdt lenge, men den daterer seg ikke fra Jesu  tid. Encyclopædia Britannica sier det snarere slik: «Verken ordet treenighet eller den klart formulerte lære som sådan forekommer i Det nye testamente . . . Læren utviklet seg gradvis i løpet av flere århundrer og gjennom mange kontroverser.»

Religionen fornedrer i virkeligheten Jesus når den lærer at han var Gud i menneskeskikkelse. * Hvordan det? Tenk over denne illustrasjonen: Noen arbeidere ber sin overordnede om å få noe spesielt, men han sier at han ikke har myndighet til å gi dem det. Hvis det er sant, har han vist at han er klar over sine begrensninger. Hvis det ikke er sant – hvis han kan gi dem det de ber om, men bare velger ikke å gjøre det – har han ført dem bak lyset.

Hvordan reagerte Jesus da to av hans apostler bad om å få fremtredende stillinger? Han sa: «Det å sette seg ved min høyre hånd og ved min venstre står det ikke til meg å gi, men det hører dem til som det er beredt for av min Far.» (Matteus 20:23) Hvis Jesus egentlig var Gud, ville ikke dette da ha vært en løgn? Ved å underordne seg under Ham som har større myndighet, var Jesus tvert imot et enestående eksempel på en som viste beskjedenhet – og han viste at han ikke var Gud lik.

TROSOPPFATNING: Jesus var mer enn bare et godt menneske.

STATUS: FAKTUM.

Jesus gjorde det klart at han var mer enn bare et godt menneske. Han sa: «Jeg er Guds Sønn.» (Johannes 10:36) Hvem som helst kunne naturligvis hevde å være Guds Sønn. Men hvis Jesu påstand var falsk, hva ville det da bety at han var? Slett ikke et godt menneske, men en stor bedrager!

Det mest pålitelige vitnesbyrd om hvem han var, kom fra Gud selv. Gud sa to ganger om Jesus: «Dette er min Sønn.» (Matteus 3:17; 17:5) Tenk over dette: Bibelen forteller bare om noen få tilfeller da Guds egen røst ble hørt på jorden – og i to av disse tilfellene stadfestet han at Jesus var hans Sønn! Dette er det aller beste beviset for at Jesus var den han sa at han var.

Har denne artikkelen avdekket noen fakta om Jesus som du ikke kjente til fra før? Hvorfor ikke da undersøke de inspirerte evangeliene nærmere? Et slikt studium kan være både glederikt og givende. Jesus sa tross alt at det å lære sannheten om ham og hans Far å kjenne «betyr evig liv». – Johannes 17:3.

[Fotnoter]

^ avsn. 13 Jesus døde på påskedagen, den 14. nisan etter den jødiske kalender. – Matteus 26:2.

^ avsn. 18 Matteus skriver at de fremmede ’åpnet for sine skatter’ og bar fram gull, virak og myrra til Jesus. Disse dyre gavene kan interessant nok ha kommet akkurat i rette tid, for Jesu familie – som tydeligvis var fattig – ble snart tvunget til å flykte fra sitt hjem. – Matteus 2:11–15.

^ avsn. 21 Jesu unnfangelse var mirakuløs, men de andre barna fikk Maria på naturlig måte med sin mann, Josef. – Matteus 1:25.

^ avsn. 22 Denne oppfatningen, som Hieronymus framholdt omkring 383 evt., er vanlig blant dem som tror at Maria forble jomfru resten av livet. Hieronymus gav senere uttrykk for at han var betenkt over sin teori, men i manges øyne – og i den katolske kirkes offisielle syn – lever den i beste velgående.

^ avsn. 26 Treenighetslæren er mer utførlig behandlet i brosjyren Bør du tro på treenighetslæren?, utgitt av Jehovas vitner.

[Ramme/bilde på side 14]

Flere fakta som kanskje overrasker deg

Hvordan var Jesus som person? Var han så fjern – så kald og reservert – at han ikke kunne forholde seg til vanlige mennesker? Noen mener det. Kanskje det er grunnen til at de blir overrasket når de får vite at Jesus . . .

• tok del i sosiale tilstelninger. – Johannes 2:1–11.

• gav ros. – Markus 14:6–9.

• likte å være sammen med barn. – Markus 10:13, 14.

• gråt åpenlyst. – Johannes 11:35.

• følte medlidenhet. – Markus 1:40, 41.