Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Bibelen er virkelig Guds inspirerte Ord

Bibelen er virkelig Guds inspirerte Ord

HVA mente egentlig apostelen Paulus da han sa at Skriften er «inspirert av Gud»? (2. Timoteus 3:16) Paulus, som skrev på gresk, brukte et ord som bokstavelig betyr «Gud-åndet». Med det mente han at Gud ved hjelp av sin hellige ånd ledet bibelskribentene til å skrive bare det Han ønsket at de skulle skrive.

Apostelen Peter sa at disse skribentene «talte ord fra Gud mens de ble båret av sted av hellig ånd». (2. Peter 1:21) Apostelen Paulus kunne derfor også omtale Bibelens bøker som «de hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen i forbindelse med Kristus Jesus». – 2. Timoteus 3:15.

Mange drar sterkt i tvil at Gud er Bibelens forfatter. Kritikere har – ofte med det arkeologen sir Charles Marston beskriver som en «hånlig forakt for Bibelens beretning» – rettet ondsinnete angrep mot Bibelens integritet. Noen avfeier den med at den ikke er annet enn «en gammel samling myter og eventyr».

Undersøk bevisene

Hvordan finner du ut om du kan stole på folk du treffer?

Kan vi så stole på Bibelen? Det er viktig at du treffer en rett avgjørelse når det gjelder dette. Hvorfor? Jo, for hvis Bibelen inneholder budskaper fra Gud, ville det være tåpelig – for ikke å si katastrofalt – å ignorere den. Hvis du bare betrakter Bibelen som menneskers ord og ikke som Guds Ord, lar du den i betydelig mindre grad øve reell innflytelse på dine handlinger og på din tro. – 1. Tessaloniker 2:13.

Hvordan kan du finne ut om du kan stole på Bibelen? Vel, hvordan finner du ut om du kan stole på folk du treffer? Én ting er sikkert: Det er veldig vanskelig å ha virkelig tillit til noen du vet svært lite om. Det er først når du blir godt kjent med dem, at du over tid finner ut om de virkelig er ærlige og pålitelige. Du kan bli kjent med Bibelen på en lignende måte. Godta ikke blindt spekulative eller fordomsfulle teorier som undergraver tilliten til Bibelen. Ta deg tid til å undersøke bevisene for Bibelens påstand om at den er «inspirert av Gud».

Angrep fra «venner»

La deg ikke avskrekke av at til og med noen som kaller seg «venner» av Bibelen, angriper dens autentisitet og pålitelighet. I dag vil de fleste bibelkommentatorer, selv om de hevder at de er kristne, «bare omtale Skriften som menneskers opptegnelser», sier det teologiske leksikonet New Dictionary of Theology.

Mange teologer reiser tvil om hvem som egentlig skrev Bibelens bøker. Noen sier for eksempel at profeten Jesaja ikke skrev Jesajas bok. Denne bibelske boken, sier de, ble skrevet lenge etter Jesajas tid. I en bibelkommentar av Lowther Clarke sies det at Jesajas bok er «et produkt av mange menneskers sinn og mange generasjoner». (Concise Bible Commentary) Men de som hevder dette, ser bort fra at Jesus Kristus og hans disipler gjentatte ganger omtalte Jesaja som den som hadde skrevet denne boken. – Matteus 3:3; 15:7; Lukas 4:17; Johannes 12:38–41; Romerne 9:27, 29.

Enda verre er det at bibelkritikere, for eksempel J.R. Dummelow, sier at profetiene i Daniels bok «egentlig er historiske hendelser som allerede hadde funnet sted, men som forfatteren presenterte som profetier». Ved å si dette ser de igjen bort fra Jesu Kristi eget vitnesbyrd. Jesus advarte om det han kalte «den avskyelighet som forårsaker ødeleggelse, den som det er talt om gjennom profeten Daniel». (Matteus 24:15) Er det fornuftig av en kristen å tro at Jesus Kristus selv ville ha vært delaktig i bedrag – at han ville ha gitt sin støtte til at historiske hendelser ble framstilt som profetier? Naturligvis ikke.

Spiller det noen rolle?

«Men spiller det egentlig noen rolle hvem som skrev Bibelens bøker?» spør du kanskje. Ja, det spiller en stor rolle. Hvor stor vekt ville du legge på et testament som angivelig inneholdt en venns siste vilje, hvis det skulle vise seg at det ikke var vedkommende som hadde skrevet testamentet? Sett at eksperter fortalte deg at testamentet var forfalsket – at velmenende venner av ham eller henne hadde skrevet ned det de trodde var din venns siste vilje. Ville ikke det redusere verdien av testamentet? Kunne du egentlig ha tillit til at det virkelig overbrakte din venns siste vilje?

Slik er det også når det gjelder Bibelen. Det er derfor ikke overraskende at mange – også de som regner seg som kristne – føler at de ikke behøver å rette seg etter det Bibelen sier om slike emner som ærlighet, seksualmoral og lignende. Ofte kan man høre folk si: «Åh, men det der står jo i Det gamle testamente» – som om det skulle bety at det ikke har noen virkelig verdi. Og dette sier de til tross for at apostelen Paulus omtalte det såkalte gamle testamente som «de hellige skrifter» som er «inspirert av Gud».

«Man kan jo ikke bare ignorere de bevisene som ekspertene legger fram», innvender du kanskje. Naturligvis ikke! Det er for eksempel takket være hederlige eksperters fagkunnskap vi har fått hjelp til å skjønne hvordan ordlyden i den opprinnelige bibelteksten må ha vært. Mindre feil snek seg åpenbart inn i bibelteksten i og med at det ble laget avskrift på avskrift av den i århundrenes løp. Men husk: Det er stor forskjell på det å erkjenne at mindre feil snek seg inn i avskrifter av bibelteksten, og på det å forkaste hele Bibelen som et verk av mennesker.

Bevar troen på «de hellige skrifter»

Hederlige eksperters fagkunnskap har hjulpet oss til å skjønne hvordan ordlyden i den opprinnelige bibelteksten må ha vært

Like før Paulus sa til Timoteus at Skriften var inspirert av Gud, sa han hvorfor en slik inspirert beretning var nødvendig. «I de siste dager», sa han, vil «onde mennesker og bedragere . . . gå fra vondt til verre, idet de leder vill og blir ledet vill». (2. Timoteus 3:1, 13) Allerede på Paulus’ tid brukte tilsynelatende ’vise og intellektuelle’ menn «overtalende argumenter» for å villede folk og svekke deres tro på Jesus Kristus. (1. Korinter 1:18, 19; Kolosserne 2:4, 8) For å beskytte Timoteus mot deres påvirkning oppfordret Paulus ham til å ’bli i de ting som han hadde lært fra den spede barndom av, ved de hellige skrifter’ som Gud hadde sørget for ble nedskrevet. – 2. Timoteus 3:14, 15.

Det er like viktig for deg å gjøre dette nå i de «siste dager». Ikke undervurder faren for å bli villedet av det som svært ofte er «overtalende argumenter» fra smarte mennesker. I likhet med de kristne i det første århundre bør du heller beskytte deg selv ved å stole fullt og fast på det du lærer ut fra Bibelen – Guds inspirerte Ord.

Jehovas vitner vil med glede hjelpe deg til å få tro på Bibelen. De kan for eksempel vise deg at Bibelens prinsipper har vist seg å være pålitelige opp gjennom historien, at Bibelen er i samsvar med vitenskapen når den uttaler seg om vitenskapelige spørsmål, at den har en indre harmoni fra begynnelse til slutt, at dens profetier har gått i oppfyllelse med usvikelig sikkerhet – og mye, mye mer. Hvis du vil, kan du skrive til Jehovas vitner, Gaupeveien 24, 1914 Ytre Enebakk, og be om å få opplysninger som har hjulpet millioner av oppriktige mennesker til å forstå at Bibelen virkelig er Guds Ord.