Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Visste du dette?

Visste du dette?

 Visste du dette?

Hvorfor sa Jesus at «ingen fyller ny vin i gamle vinsekker»?

I bibelsk tid var det vanlig å lagre vin i skinnflasker. (Josva 9:13) Skinnflaskene ble laget av hele dyrehuder av husdyr som geiter eller geitekillinger. Når man skulle lage en skinnflaske, skar man hodet og føttene av det døde dyret og flådde skrotten forsiktig for å unngå å åpne buken. Så garvet man huden og sydde igjen alle åpningene, unntatt åpningen etter halsen eller et av benene. Denne åpningen skulle brukes som flaskehals og kunne stenges med en propp eller knytes igjen med en snor.

Med tiden ble skinnet stivt og mistet elastisiteten. Gamle vinsekker passet derfor ikke til lagring av ny vin, som fortsatt gjæret. En slik gjæring ville sannsynligvis få det stive skinnet i gamle vinsekker til å revne. Nye skinn var derimot mer elastiske og kunne tåle det trykket som oppstod som følge av gjæringen. Jesus konstaterte derfor et faktum som var alminnelig kjent på hans tid. Han snakket om hva som skjer hvis man fyller ny vin i gamle vinsekker: «Da vil den nye vinen sprenge vinsekkene, og den renner ut, og vinsekkene blir ødelagt. Nei, ny vin må fylles i nye vinsekker.» – Lukas 5:37, 38.

Hvem var de «dolkmennene» som ble nevnt i forbindelse med at Paulus ble arrestert av romerne?

Apostlenes gjerninger forteller at under opptøyer i nærheten av templet i Jerusalem arresterte en romersk militær befalingsmann Paulus fordi han trodde Paulus var lederen for en opprørsgruppe på ’fire tusen dolkmenn’. (Apostlenes gjerninger 21:30–38) Hva vet vi om disse dolkmennene?

Det greske ordet for «dolkmenn» er avledet av det latinske sicarii, som betyr «brukere av sica», eller dolk. Historieskriveren Flavius Josefus omtalte i det første århundre sikarierne som en gruppe fanatiske jødiske patrioter, som var nådeløse fiender av Roma og stod bak organiserte politiske drap.

Josefus forteller at sikarierne «myrdet folk inne i byen midt på lyse dagen. Utstyrt med korte dolker gjemt under klærne blandet de seg med mengden, særlig på høytidsdager, og stakk ned sine motstandere». Når ofrene falt døde om, lot sikarierne som om de var forarget over drapene og unngikk dermed å bli oppdaget. Josefus tilføyer at sikarierne senere spilte en ledende rolle i det jødiske opprøret mot Roma i år 66–70 evt. Den romerske befalingsmannen var derfor ivrig etter å arrestere den antatte lederen for en slik gruppe.

[Bilde på side 15]

En gammel vinsekk

[Bilde på side 15]

En kunstners framstilling av en dolkmann