Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Vil det alltid være nok mat og ressurser på jorden til å opprettholde liv?

Vil det alltid være nok mat og ressurser på jorden til å opprettholde liv?

 Våre lesere spør . . .

Vil det alltid være nok mat og ressurser på jorden til å opprettholde liv?

▪ Vår vakre planet jorden har en enorm kapasitet til å opprettholde liv. Men fordi jordens befolkning stadig vokser, og man i urovekkende grad tærer på jordens mange ressurser, tenker du kanskje: Kan det utenkelige skje – at ressursene en dag tar slutt? Eller kommer det alltid til å være nok mat og ressurser?

Svaret framgår av et betryggende løfte som Gud gav menneskene for over 4000 år siden: «I alle de dager jorden består, kommer såing og innhøstning, og kulde og hete, og sommer og vinter, og dag og natt, aldri til å opphøre.» (1. Mosebok 8:22) Vi kan derfor ha like stor tiltro til at jorden aldri vil slutte å produsere det som trengs for å opprettholde livet på den, som til at solen står opp hver dag.

I en rapport fra 2004 som het «Kan jorden brødfø oss?», skrev miljøkorrespondenten Alex Kirby: «Verden produserer nok mat til alle. Men ofte er det slik at maten er på feil sted, er altfor dyr eller ikke kan lagres lenge nok. Så å sørge for at alle har nok å spise, har mer med politikk enn med vitenskap å gjøre.» Med riktig tilsyn og effektiv forvaltning av jorden og dens ressurser skulle det ikke være noen grunn til å frykte at ressursene skal ta slutt. På israelittenes tid gav Gud klar veiledning med hensyn til hvordan de skulle forvalte jorden. Ifølge 3. Mosebok 25:4 sa Gud til israelittene: «I det sjuende året skal det inntre en sabbat med fullstendig hvile for landet . . . Din åker skal du ikke tilså.» Hvert sjuende år skulle de altså ikke dyrke jorden, men Gud lovte dem at han skulle sørge for at de likevel kunne glede seg over rikelig av alle slags gode ting og ikke behøve å være bekymret for at de skulle lide mangel. – 3. Mosebok 26:3–5.

Trass i at det i dag blir gjort iherdige forsøk på å gjenopprette skadene på jorden og dens ressurser, er mange bekymret for at slike anstrengelser ikke strekker til, og at de kommer for sent. Den eneste varige løsningen er omtalt i Åpenbaringen 11:18 i Bibelen, der det sies at Jehova skal «ødelegge dem som ødelegger jorden». Jehova skal ikke bare gjøre slutt på den dårlige forvaltningen av jorden og dens ressurser, men også sørge for at jorden kommer til å produsere rikelig med mat og andre ting til alle som bor på den. Det vil bli satt en stopper for at mennesker får ringeakte Guds hensikt og utnytte jorden til personlig fordel. På den annen side vil de som villig støtter Jehovas herredømme, få erfare oppfyllelsen av ordene i Salme 72:16: «Det skal bli rikelig med korn på jorden; på fjellenes topp skal det være en overflod.»

Jehova har i sin store kjærlighet og visdom bestemt at menneskene skal få leve på og ta vare på sitt hjem – jorden – som skal bli et paradis. (1. Mosebok 1:28) Under hans herredømme kommer den lydige menneskehet til å lære å bruke naturressursene på en fornuftig måte, uten å tappe jorden for dens mange ressurser. Vi kan virkelig være takknemlig for at vi har en slik kjærlig Forsørger som vil mette alt levende med hva det ønsker! – Salme 145:16.

[Uthevet tekst på side 22]

«Å sørge for at alle har nok å spise, har mer med politikk enn med vitenskap å gjøre»