Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Kommer jorden til å gå under?

Kommer jorden til å gå under?

 Kommer jorden til å gå under?

«VERDENS UNDERGANG er et emne som aldri går av mote, i hvert fall ikke på film.» Dette skrev spaltisten John Scalzi. Hvorfor blir publikum fengslet av filmer som skildrer verdens ende? «Fordi de handler om noe vi frykter,» sa Scalzi. Hva mener du? Har vi gode grunner til å frykte at jorden – og alt liv på den – skal bli ødelagt? Og i tilfelle hvordan og når kan det komme til å skje?

Nesten daglig hører vi om naturkatastrofer som forårsaker ødeleggelser rundt omkring på jorden. Skremmende filmklipp av slike ødeleggelser blir vist om og om igjen på TV og Internett. Når vi bli bombardert med bilder av virkelige personer som blir drept, og virkelige steder som blir ødelagt, er det lett å betrakte verdens undergang som en reell trussel og ikke bare som noe man ser på film.

Noe som forsterker en slik frykt, er at forskere framsetter teorier om hvordan jorden vil kunne gå under. Noen forutsier til og med det man kan kalle jordens utløpsdato. I mars 2008 meldte tidsskriftet Monthly Notices of the Royal Astronomical Society at noen astronomer forutsier at jorden om omtrent 7,59 milliarder år kommer til å bli oppslukt av solen og fordampe.

Kommer jorden virkelig til å gå under en eller annen gang?

Har jorden en utløpsdato?

Bibelen kommer med denne forsikringen: «Slekter går, og slekter kommer, men jorden står for evig.» (Forkynneren 1:4, Bibelen – Guds Ord [2007]) Guds inspirerte Ord viser at Jehova Gud på en forsvarlig måte har «grunnlagt jorden på dens grunnfestede steder» og dannet den for at den skal vare «til uavgrenset tid, eller til evig tid». (Salme 104:5) Høres dette for godt ut til å være sant? Hvorfor kan du ha tro på at jorden ikke kommer til å gå under, når noen forskere hevder det motsatte?

Tenk på varer som står i en butikkhylle. Noen av dem er merket med en utløpsdato. Hvem er det som har fastsatt den? Er det bare butikksjefen som har gjettet seg til den på bakgrunn av sin kunnskap? Naturligvis ikke! Det er produsenten som har bestemt utløpsdatoen. Vi stoler på at den datoen er riktig, for vi vet at produsenten kjenner sine produkter bedre enn noen annen. Har vi ikke enda større grunn til å stole på Ham som har skapt jorden? Hans Ord viser klart og tydelig at han «grunnfestet jorden» for at den skulle vare evig. Den har ingen utløpsdato! – Salme 119:90.

Kan uansvarlige mennesker likevel komme til å ødelegge jorden slik at den ikke kan reddes? Nei, for i motsetning til jordiske produsenter er Jehova i stand til å «gjøre alt». (Job 42:2) Han kan på bakgrunn av dette trygt si: «Mitt ord, som går ut av min munn, . . . skal ha sikker framgang.» (Jesaja 55:11) Vi kan være sikker på at «han som har dannet oss», ikke vil la noe hindre ham i å gjennomføre sin hensikt med jorden. (Salme 95:6) Men hva går så Guds hensikt ut på, og hvordan skal han gjennomføre den?

Guds rike skal gjennomføre Guds hensikt

I tillegg til at Bibelen garanterer at jorden skal vare evig, forteller den at Gud «formet den til å være bebodd». (Jesaja 45:18) Men det at jorden har vært bebodd i flere tusen år, er ikke i seg selv en oppfyllelse av Guds hensikt.

 Jehova er en ’lykkelig Gud’ og en som «elsker rett». (1. Timoteus 1:11; Salme 37:28) Det er hans hensikt at alle mennesker skal være lykkelige og ikke oppleve urettferdighet. Gud forutsa at han for å gjennomføre sin hensikt skulle opprette et rike i himmelen som skal herske over hele jorden. (Daniel 2:44) Da Jesus var på jorden, snakket han ofte om Guds rikes styre. Han oppfordret sine disipler til å be om at Guds rike måtte komme, for han var klar over alle de velsignelsene menneskeheten har i vente under dette rikets styre. (Matteus 6:9, 10; 24:14) Hva er noen av disse velsignelsene?

Det vil herske fred og trygghet, for Gud har lovt å gjøre slutt på all krig. – Salme 46:9.

Det vil være rikelig med mat til alle. – Salme 72:16.

Helsehjelp vil være et uaktuelt tema, for «ingen innbygger skal si: ’Jeg er syk’». – Jesaja 33:24.

Det vil ikke være nødvendig å sørge, for «døden skal ikke være mer». – Åpenbaringen 21:4.

Gud lover at hans folk skal bygge sine egne hus, bo trygt og ’glede seg for evig’. – Jesaja 65:17–24.

Du lengter utvilsomt etter slike forhold. Jehova har et brennende ønske om å gjennomføre alt det han har forutsagt. (Jesaja 9:6, 7) Men du tenker kanskje: «Det er flere tusen år siden Guds løfter ble nedskrevet i Bibelen, hvorfor er de da ikke blitt oppfylt ennå?»

Guds tålmodighet fører til frelse for oss

Du kan være forvisset om at ’Jehova ikke er sen med hensyn til sitt løfte’. Bibelen sier at Gud i sin kjærlighet har vist tålmodighet med oss. Vi blir derfor oppmuntret til å betrakte «vår Herres tålmodighet som frelse». (2. Peter 3:9, 15) Men hvorfor har det vært nødvendig for Gud å være tålmodig?

Gud vet at før han kan gi rettferdige mennesker et trygt og godt hjem, må han «ødelegge dem som ødelegger jorden». (Åpenbaringen 11:18) Men han elsker menneskene, og derfor ’ønsker han ikke at noen skal bli tilintetgjort’. Som følge av det har vår himmelske Far tålmodig prøvd «å advare den onde mot hans onde vei». Med det for øye sørger Jehova for at budskapet om hans rike blir forkynt verden over. * (Esekiel 3:17, 18) Alle som reagerer positivt på Guds advarsel og bringer sitt liv i harmoni med hans rettferdige prinsipper, vil bli frelst og oppnå evig liv på en paradisisk jord.

’Vend dere til Gud og bli frelst’

Bibelen inneholder så avgjort et ’godt budskap’ for oss. (Matteus 24:14) Den gir oss Guds ufeilbarlige ord på at jorden aldri kommer til å gå under! På grunnlag av profetier i Bibelen kan vi ha tro på at «bare en liten stund til, og den onde er ikke mer». Snart skal bare de som er rettferdige i Guds øyne, «ta jorden i eie, og de skal finne sin dypeste glede i den store fred». (Salme 37:9–11, 29; Matteus 5:5; Åpenbaringen 21:3, 4) Inntil da vil Gud tålmodig fortsette å rope ut: «Vend dere til meg og bli frelst, alle dere ved jordens ender.» (Jesaja 45:22) Hvordan vil du reagere?

Kanskje du vil bestemme deg for å vende deg til Gud? Salme 37:34 gir oss denne oppfordringen: «Sett ditt håp til Jehova og hold deg til hans vei, og han skal opphøye deg til å ta jorden i eie.» Jehovas vitner vil med glede hjelpe deg til å lære mer om Guds evige hensikt med jorden og om hvordan du kan få oppleve at hans hensikt blir til virkelighet.

[Fotnote]

^ avsn. 21 I lydighet mot Jesu befaling i Matteus 28:19, 20 bruker over sju millioner Jehovas vitner i 236 land og områder omkring 1,5 milliarder timer hvert år på å lære mennesker om Guds storslagne hensikt med jorden.

[Bilderettigheter på side 22]

NASA photo