Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 Nøkler til et lykkelig familieliv

Ta ditt ekteskapsløfte alvorlig

Ta ditt ekteskapsløfte alvorlig

Hun sier: «Jeg hadde en tid lagt merke til at Michael, mannen min, holdt en viss avstand til meg og behandlet barna våre på en kjølig måte. * Oppførselen hans forandret seg like etter at vi hadde fått tilgang til Internett, og jeg hadde mistanke om at han så på pornografi. En kveld etter at barna hadde lagt seg, fortalte jeg ham om mistankene mine, og han innrømmet at han flere ganger hadde sett på pornografi på nettet. Jeg ble helt ute av meg. Jeg kunne ikke tro at dette hendte meg. Jeg mistet all tillit til ham. Noe som gjorde saken enda verre, var at en mann der jeg jobbet, hadde begynt å vise romantisk interesse for meg.»

Han sier: «For en tid siden oppdaget min kone, Maria, et bilde som var lagret på datamaskinen vår, og konfronterte meg med det. Da jeg innrømmet at jeg regelmessig var inne på pornografiske nettsider, ble hun rasende. Jeg syntes det var forferdelig flaut og fikk fryktelig dårlig samvittighet. Jeg tenkte at dette var slutten på ekteskapet vårt.»

HVA tror du hadde skjedd i forholdet mellom Michael og Maria? Du tenker kanskje at Michaels største problem var at han så på pornografi. Men som Michael etter hvert innså, var denne lasten bare et symptom på et dypereliggende problem — at han ikke tok sitt ekteskapsløfte alvorlig nok. * Den gangen da Michael og Maria giftet seg, så de fram til et liv i gjensidig kjærlighet og gledet seg til alt det de skulle gjøre sammen. Men som med så mange andre ektepar var de etter en tid ikke lenger så opptatt av hvordan de skulle få ekteskapet til å vare, og det virket som om de gled fra hverandre.

Føler du at båndene mellom deg og din ektefelle er blitt svekket med årene? Skulle du ønske at du kunne snu den utviklingen? I så fall må du vite svarene på tre spørsmål: Hva innebærer det å se på ekteskapet som et bindende forhold? Hvilke utfordringer kan få en til ikke å se på det på den måten? Og hvordan kan du styrke de ekteskapelige bånd?

Styrk de ekteskapelige bånd

Hva vil du si må til for at begge parter i et ekteskap skal føle at de har inngått en bindende avtale? Mange vil si at det er pliktfølelse som får dem til å holde sammen. Et ektepar går kanskje inn for å bevare ekteskapet av  hensyn til barna eller fordi de føler at de er forpliktet til det overfor Gud, han som har innstiftet ekteskapet. (1. Mosebok 2: 22—24) Dette er absolutt gode motiver som vil hjelpe dem til å holde sammen i vanskelige tider. Men for at de skal være lykkelige, må det være mer enn bare pliktfølelse som er drivkraften.

Jehova Gud innstiftet ekteskapet for at det skulle gi partene dyp glede og tilfredshet. Hans hensikt var at en mann skulle ’glede seg sammen med sin hustru’, og at en kvinne skulle elske sin mann og føle at han elsket henne like høyt som han elsket sitt eget legeme. (Ordspråkene 5: 18; Efeserne 5: 28) Det innebærer at ektefellene må lære å stole på hverandre. Like viktig er det at de utvikler et livslangt vennskap. Når ektefeller gjør seg fortjent til hverandres tillit og går inn for å bli hverandres beste venner, vil de hele tiden styrke de ekteskapelige bånd. Forholdet dem imellom blir så nært at det er som om de to er «ett kjød», som det står i Bibelen. — Matteus 19: 5.

De ekteskapelige bånd kan derfor sammenlignes med mørtel som binder sammen mursteinene på et solid hus. Mørtel består av flere komponenter, deriblant sand, sement og vann. På lignende måte består de ekteskapelige bånd av en kombinasjon av slike faktorer som forpliktelse, tillit og vennskap. Hva kan svekke disse båndene?

Hvilke utfordringer kan en møte?

Det krever hardt arbeid og selvoppofrelse å sørge for at de ekteskapelige bånd holder seg sterke. Det betyr at du må være villig til å gi avkall på ting du selv ville foretrekke, for å glede din ektefelle. Den tanke at man skal gi etter for å imøtekomme en annens ønsker — at man skal gi uten å spørre: Hva får jeg igjen for det? — er imidlertid blitt svært upopulær blant mange, og noen tar direkte avstand fra den. Men spør deg selv: Hvor mange egoistiske mennesker kjenner jeg som har et lykkelig ekteskap? Svaret er trolig at du kjenner få, om i det hele tatt noen. Hvorfor er det slik? En som er egoistisk, vil sannsynligvis ikke være så innstilt på å bevare ekteskapet når det kreves personlige ofre, særlig ikke når han eller hun ikke umiddelbart får noe igjen for å gjøre noen små innrømmelser. Hvis ikke begge parter er innstilt på å slå av på sine krav, vil de fort gå lei, uansett hvor sterke de romantiske følelsene var i begynnelsen.

Bibelen er realistisk; den erkjenner at det å være gift er hardt arbeid. Den sier at «den gifte mann bekymrer seg for de ting som hører verden til, hvordan han kan oppnå sin hustrus godkjennelse», og at «den gifte kvinne bekymrer seg for de ting som hører verden til, hvordan hun kan oppnå sin manns godkjennelse». (1. Korinter 7: 33, 34) Dessverre er det slik at selv gifte mennesker som normalt er uselviske, ikke alltid forstår sin ektefelles bekymringer eller verdsetter de ofrene han eller hun bringer. Når et ektepar ikke setter pris på hverandre, kan de risikere at ekteskapet gir dem mer ’trengsel i kjødet’ enn det ellers ville ha gjort. — 1. Korinter 7: 28.

For at ekteskapet ditt skal overleve i vanskelige tider og blomstre i gode tider, må du betrakte det som en varig ordning. Hvordan kan du lære deg å se det på den måten, og hvordan kan du oppmuntre din ektefelle til å gjøre det samme?

Hvordan man kan styrke de ekteskapelige bånd

En nøkkelfaktor er at du ydmykt følger den veiledningen som blir gitt i Guds Ord, Bibelen. Det vil være til gagn for både deg og din ektefelle. (Jesaja 48: 17) La oss se på bare to praktiske skritt du kan ta.

Ta deg tid til å være sammen med din ektefelle

1. Prioriter ekteskapet.

«[Forviss] dere om de viktigere ting,» skrev apostelen Paulus. (Filipperne 1: 10) Den måten en mann og hans kone behandler hverandre på, har stor betydning i Guds øyne. En mann som viser sin kone ære, vil bli vist ære av Gud. Og en  kvinne som viser respekt for sin mann, har «stor verdi i Guds øyne». — 1. Peter 3: 1—4, 7.

Hvor viktig er ekteskapet ditt for deg? Vanligvis er det slik at jo viktigere noe er, jo mer tid bruker man på det. Spør deg selv: Hvor mye tid satte jeg av i den måneden som gikk, til å være sammen med min ektefelle? Hva har jeg gjort rent konkret for å forsikre min ektefelle om at vi fortsatt er hverandres gode venner? Hvis du investerte lite eller ingen tid i ekteskapet, kan det være at din ektefelle har vondt for å tro at du er innstilt på at det skal vare.

Tror din ektefelle at du betrakter ekteskapet som et bindende forhold? Hva kan du gjøre for å få vite det?

PRØV DETTE: Skriv ned de følgende fem kategoriene: penger, arbeid, ekteskap, underholdning og venner. Nummerer dem etter betydning slik du tror din ektefelle ville gjort det. Be din ektefelle om å gjøre det samme når det gjelder deg. Når dere har gjort det, bytter dere liste. Hvis din ektefelle mener at du ikke investerer nok tid og krefter i ekteskapet, så drøft hvilke forandringer du kan trenge å gjøre for å styrke samholdet dere imellom. Og spør deg selv: Hva kan jeg gjøre for å vise større interesse for det som er viktig for min ektefelle?

Utroskap begynner i hjertet

2. Sky enhver form for utroskap.

Jesus Kristus sa: «Enhver som fortsetter å se på en kvinne for å nære lidenskap for henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte.» (Matteus 5: 28) En som har seksuell omgang utenfor ekteskapet, tilføyer sitt ekteskap et ødeleggende slag, et slag som ifølge Bibelen er skilsmissegrunn. (Matteus 5: 32) Men det Jesus sa, og som vi siterte ovenfor, viser at et urett ønske kan gjøre seg gjeldende i hjertet lenge før en person virkelig, i fysisk forstand, begår ekteskapsbrudd. Å nære et slikt urett ønske er i seg selv en form for svik.

For å styrke de ekteskapelige bånd er det viktig at du bestemmer deg for at du aldri skal se på pornografi. Stikk i strid med det mange sier, er pornografi gift for et ekteskap. Legg merke til hva en kvinne sier om hvordan hun reagerer på at mannen hennes ser på pornografi: «Mannen min sier at pornografi setter en ekstra spiss på kjærlighetslivet vårt. Men det at han ser på pornografi, får bare meg til å føle at jeg ikke er noe verd, at jeg ikke er nok for ham. Jeg gråter meg i søvn når han gjør det.» Synes du at denne mannen prøver  å styrke de ekteskapelige bånd, eller at han svekker dem? Synes du at han gjør det lettere for sin kone å styrke disse båndene? Behandler han henne som sin beste venn?

Den trofaste mannen Job gav uttrykk for at han ønsket å bevare sitt ekteskap og sitt gode forhold til Gud. Han sa at han hadde ’sluttet en pakt med sine øyne’; han hadde bestemt seg for at han ikke skulle «gi akt på en jomfru». (Job 31: 1) Hvordan kan du etterligne Job?

I tillegg til at du må sky pornografi, må du vokte ditt hjerte mot å bli knyttet til en av det annet kjønn på en upassende måte. Mange mener riktignok at det å flørte med andre ikke skader et ekteskap. Men Guds Ord advarer: «Hjertet er mer forrædersk enn noe annet, og desperat. Hvem kan kjenne det?» (Jeremia 17: 9) Har ditt hjerte ført deg bak lyset? Spør deg selv: Hvem er det jeg er mest oppmerksom mot — min ektefelle eller en annen av det annet kjønn? Hvem er den første jeg forteller hyggelige nyheter til — min ektefelle eller en annen? Hvordan ville jeg reagere hvis min ektefelle bad meg om å begrense min kontakt med en bestemt person av det annet kjønn? Ville jeg bli irritert, eller ville jeg med glede gjøre de nødvendige forandringer?

PRØV DETTE: Hvis du føler deg tiltrukket av en annen enn din ektefelle, bør du begrense kontakten med vedkommende til det helt nødvendige og opptre profesjonelt hver gang dere møtes. Ikke tenk på hvordan denne personen på visse områder kanskje overgår din ektefelle. Fokuser i stedet på din ektefelles positive egenskaper. (Ordspråkene 31: 29) Tenk tilbake på grunnene til at du en gang ble glad i den som du er gift med. Spør deg selv: Har min ektefelle virkelig mistet disse egenskapene, eller er det jeg som ikke ser dem lenger?

Ta initiativet

Michael og Maria, som vi siterte i innledningen, bestemte seg for å be om hjelp til å overvinne problemene sine. Å be om råd er naturligvis bare det første skrittet. Men ved at Michael og Maria var villige til å ta opp problemene og søke hjelp, gav de klare signaler om at de tar sitt ekteskapsløfte alvorlig, og at de er villig til å arbeide hardt for å få ekteskapet til å lykkes.

Enten dere har et stabilt ekteskap, eller dere har problemer, trenger din ektefelle å vite at du er innstilt på å gjøre ditt for at ekteskapet skal bli lykkelig. Ta de skrittene som må til for å overbevise ham eller henne om det. Er du villig til å gjøre det?

^ avsn. 3 Navnene er forandret.

^ avsn. 5 Det eksemplet som er brukt her, handler om en mann som ser på pornografi, men en kvinne som gjør det samme, kan selvfølgelig heller ikke sies å ta sitt ekteskapsløfte alvorlig nok.

SPØR DEG SELV . . .

  • Hvilke aktiviteter kan jeg bruke mindre tid på for å få mer tid sammen med min ektefelle?

  • Hva kan jeg gjøre for å forsikre min ektefelle om at jeg tar mitt ekteskapsløfte alvorlig?