Hopp til innhold

 Undervis barna dine

Timoteus – klar og villig til å tjene

Timoteus – klar og villig til å tjene

«ER DU klar?» Har du noen gang fått det spørsmålet? — Den personen som spurte, ville vite om du var forberedt. Han kan for eksempel ha ment: «Har du skolebøkene dine? Har du gjort leksene?» Som vi skal se, var Timoteus klar.

Timoteus var også villig. Vet du hva det betyr? — Da Timoteus ble oppfordret til å tjene Gud, hadde han den samme innstillingen som en annen av Guds tjenere, som sa: «Her er jeg! Send meg!» (Jesaja 6: 8) Fordi Timoteus var klar og villig til å tjene, levde han et spennende liv. Har du lyst til å høre om det han opplevde? —

Timoteus ble født flere hundre kilometer fra Jerusalem, i Lystra. Mormoren hans, Lo’is, og moren hans, Eunike, var flinke til å studere De hellige skrifter. Allerede da Timoteus var et spedbarn, begynte de å lære ham om Guds Ord. — 2. Timoteus 1: 5; 3: 15.

Hva har skjedd?

Da Timoteus antagelig fortsatt var i tenårene, kom apostelen Paulus, sammen med Barnabas, på besøk til Lystra på sin første lange forkynnelsesreise. Det var sannsynligvis på denne tiden at moren og mormoren til Timoteus ble kristne. Har du lyst til å høre om de vanskelighetene Paulus og Barnabas opplevde? — Folk som ikke likte de kristne, kastet steiner på Paulus så han falt i bakken, og så slepte de ham utenfor byen. De regnet med at han var død.

De som trodde på det Paulus forkynte, samlet seg rundt ham, og han reiste seg. Dagen etter drog Paulus og Barnabas fra Lystra, men de vendte tilbake dit litt senere. Da de gjorde det, holdt Paulus en tale og sa til disiplene: «Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler.» (Apostlenes gjerninger 14: 8—22) Vet du hva Paulus mente? — Han mente at andre ville lage vanskeligheter for dem som tjener Gud. Senere skrev  han til Timoteus: ’Alle som ønsker å leve et gudfryktig liv, skal bli forfulgt.’ — 2. Timoteus 3: 12; Johannes 15: 20.

Etter at Paulus og Barnabas hadde reist fra Lystra, drog de hjem. Noen måneder senere valgte Paulus ut Silas til å reise sammen med ham, og de drog for å oppmuntre de nye disiplene på de stedene Paulus hadde besøkt tidligere. Så glad Timoteus må ha blitt for å se igjen Paulus da Paulus og Silas kom til Lystra! Timoteus ble enda gladere da han ble spurt om han ville reise sammen med Paulus og Silas. Han sa ja til det. Han var klar og villig til å reise. — Apostlenes gjerninger 15: 40 til 16: 5.

De tre gikk mange kilometer til fots, og så reiste de med en båt. Etter at de hadde kommet i land, gikk de til Tessalonika i Hellas. Der var det mange som ble kristne. Men andre ble sinte og samlet seg i en pøbelflokk. Paulus, Silas og Timoteus kom i livsfare, så de drog videre til Berøa. — Apostlenes gjerninger 17: 1—10.

Paulus var bekymret for de nye troende i Tessalonika, så han sendte Timoteus tilbake dit. Vet du hvorfor? — Paulus forklarte det senere for de kristne i Tessalonika: ’For å styrke og trøste dere, slik at ingen skulle bli motløse.’ Vet du hvorfor Paulus sendte den unge Timoteus ut på et slikt farlig oppdrag? — Timoteus var ikke så godt kjent av motstanderne, og han var villig til å dra. Det krevde stort mot! Hvordan gikk det med besøket? Da Timoteus kom tilbake til Paulus, fortalte han Paulus hvor trofaste tessalonikerne var. Så Paulus skrev til dem: «Vi [er] blitt trøstet hva dere angår.» — 1. Tessaloniker 3: 2—7.

Timoteus tjente sammen med Paulus i de neste ti årene. Så ble Paulus satt i fangenskap i Roma, og Timoteus, som selv nylig var blitt løslatt fra fengsel, drog for å være sammen med ham. Mens Paulus var i fangenskap, skrev han et brev til filipperne, kanskje ved å bruke Timoteus som sekretær. Paulus sa: ’Jeg håper å kunne sende Timoteus til dere, for jeg har ingen annen som er så trofast, og som vil tjene dere på en så god måte.’ — Filipperne 2: 19—22; Hebreerne 13: 23.

Så glad Timoteus må ha blitt for de ordene! Paulus ble veldig glad i Timoteus fordi han var klar og villig til å tjene. Vi håper at du også vil være det.