Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Lær opp tenåringen din til å tjene Jehova

Lær opp tenåringen din til å tjene Jehova

«Jesus gikk stadig framover i visdom og i fysisk vekst og i velvilje hos Gud og mennesker.» – LUK 2:52.

SANGER: 41, 89

1, 2. (a) Hva bekymrer noen foreldre seg for når barna deres blir tenåringer? (b) Hvordan kan unge kristne få en god ungdomstid?

ET AV de lykkeligste øyeblikkene kristne foreldre opplever, er når barnet deres blir døpt. «Vi ble veldig følelsesmessig berørt», sier Berenice, som har fire barn som alle ble døpt før de fylte 14. «Vi var selvfølgelig glade for at barna våre ville tjene Jehova. Men vi visste også at de som tenåringer kom til å møte mange utfordringer.» Hvis du har en sønn eller datter som er tenåring eller snart blir det, kan du sikkert forstå Berenices bekymring.

2 En ekspert på barns utvikling erkjenner at ungdomstiden kan være utfordrende for både tenåringer og foreldre, men sier: «Ungdomstiden bør ikke ses på som en tid da en er ‘sprø’ eller ‘umoden’. Det er en viktig tid med sterke følelser, sosialt engasjement og kreativitet.» Mens barna dine er tenåringer, kan de utvikle et nærere vennskap med Jehova, sette seg mål i tjenesten og få et enda sterkere ønske om å innvie seg til Jehova og leve opp til sin innvielse. De kan oppleve ungdomstiden som en fin tid da de vokser åndelig sett, slik Jesus gjorde da han var ung. (Les Lukas 2:52.) Hvilken  rolle spiller du som forelder i disse svært viktige årene? Tenk over hvordan Jesus viste kjærlighet, ydmykhet og innsikt som voksen. Hvordan kan disse egenskapene hjelpe deg til å lære opp tenåringen din til å tjene Jehova?

VIS AT DU ER GLAD I TENÅRINGEN DIN

3. Hvorfor kunne Jesus kalle apostlene venner?

3 Jesus var en kjærlig og lojal venn. (Les Johannes 15:15.) I bibelsk tid delte en herre vanligvis ikke sine personlige tanker og følelser med slavene sine. Men Jesus viste at han både var sine trofaste apostlers herre og deres venn. Han brukte tid sammen med dem, fortalte dem hva han tenkte og følte, og lyttet nøye når de åpent fortalte ham hva som lå dem på hjertet. (Mark 6:30–32) Slik kjærlig kommunikasjon skapte et varmt forhold mellom Jesus og apostlene og forberedte dem på framtidige ansvarsoppgaver i tjenesten for Gud.

4. Hvordan kan du være en venn for barnet ditt og likevel beholde din myndighet som forelder? (Se det første bildet i artikkelen.)

4 Michael, som er far til to, sier: «Selv om vi som foreldre ikke kan være våre barns jevnaldrende, kan vi være deres venner.» Venner bruker tid sammen. Vurder under bønn om du kan bruke mindre tid på jobb eller andre ting for å kunne være mer sammen med barna dine. Venner har også felles interesser. Prøv derfor å like ting som tenåringen din liker – hans eller hennes favorittmusikk, favorittfilmer eller favorittsport. Ilaria, som bor i Italia, sier: «Foreldrene mine interesserte seg for den musikken jeg hørte på. Pappa ble faktisk min beste venn, og jeg følte at jeg til og med kunne snakke med ham om ting det er vanskelig å snakke om.» Det at du er en venn for tenåringene dine og hjelper dem til å få et ‘fortrolig vennskap med Jehova’, betyr ikke at du gir avkall på din myndighet som forelder. (Sal 25:14) Du viser at du elsker dem og respekterer dem, og du blir mer tilnærmelig. Da blir det lettere for dem å snakke med deg om bekymringene sine.

5. Hvordan hjalp Jesus disiplene til å erfare den gleden det gir å være travelt opptatt i tjenesten?

5 Jesus ville at hans disipler og venner, som han var så glad i, skulle få erfare den gleden det gir å være travelt opptatt i tjenesten for Jehova. Han ønsket derfor at de ivrig skulle ta del i åndelige aktiviteter. Så han oppfordret dem til å være iherdige i arbeidet med å gjøre disipler. Og han forsikret dem kjærlig om at han skulle hjelpe dem med å lykkes. – Matt 28:19, 20.

6, 7. Hvorfor er det kjærlig av foreldrene å sørge for at barna har gode åndelige rutiner?

6 Du vil at tenåringsbarna dine skal holde seg åndelig sunne og friske. Og Jehova har gitt deg ansvaret for å lære opp barna dine til å tjene ham. Oppdra dem derfor «i Jehovas tukt og formaning» og sørg for at familien har gode åndelige rutiner. (Ef 6:4) For å illustrere: Du passer på at barna dine kommer seg på skolen, for du vet at det er viktig at de får utdanning, og du håper at de skal bli glad i å lære. På lignende måte er det viktig at du passer på at barna dine er til stede på møtene, stevnene og familiestudiet for at de skal dra nytte av ‘Jehovas formaning’. Fordi den undervisningen Gud gir, er livsviktig, prøver du å hjelpe barna dine til å bli glad i åndelige ting og å se verdien av visdom. (Ordsp 24:14) Liksom Jesus hjalp disiplene, kan du hjelpe tenåringene dine til å lykkes i tjenesten ved å hjelpe dem til å bli glad i å lære andre om Guds Ord og til å ha gode rutiner for felttjeneste.

 7 Hvordan kan det være til hjelp for tenåringer at familien holder fast ved åndelige rutiner? Erin, som bor i Sør-Afrika, innrømmer: «Det skjedde ofte at vi barna sutret og klaget når vi skulle studere Bibelen, gå på møter og gå på feltet. Noen ganger laget vi med vilje mye bråk på familiestudiet for å slippe å studere. Men foreldrene våre gav ikke etter.» Hun legger til: «Denne opplæringen gjorde at jeg lærte å ikke gi opp så lett. Hvis det skjer noe nå som gjør at jeg kommer ut av min åndelige rutine, lengter jeg etter å komme inn i den igjen så raskt som mulig. Jeg tror ikke jeg hadde hatt et slikt ønske hvis foreldrene våre ikke hadde vært så bestemt på å holde fast ved en åndelig rutine. Jeg er sikker på at hvis de hadde gitt etter, ville jeg nå ha tatt mye lettere på det å droppe møter og andre åndelige aktiviteter.»

LÆR DEM YDMYKHET VED DITT EKSEMPEL

8. (a) Hvordan viste Jesus at han var ydmyk? (b) Hvilken virkning hadde det på disiplene at Jesus var ydmyk?

8 Selv om Jesus var fullkommen, erkjente han ydmykt at han hadde begrensninger, og at han var avhengig av Jehova. (Les Johannes 5:19.) Førte det at Jesus var ydmyk, til at disiplene fikk mindre respekt for ham? På ingen måte. Jo mer de så at han satte sin lit til Jehova, jo større tillit fikk de til ham. Senere etterlignet de Jesu ydmykhet. – Apg 3:12, 13, 16.

9. Hvilken virkning kan det ha på tenåringsbarna dine at du ydmykt ber om unnskyldning og innrømmer at du har begrensninger?

9 Vi har mange begrensninger, og i motsetning til Jesus er vi ufullkomne og gjør feil. Innse ydmykt at du har dine begrensninger, og innrøm feil du gjør. (1. Joh 1:8) Tenk over dette: Hvem har du størst respekt for – en sjef som innrømmer feil og ber om unnskyldning, eller en som ikke gjør det? Når tenåringen din hører deg si unnskyld, får han sannsynligvis større respekt for deg. Og det kan være at han lærer å innrømme sine egne feil. Rosemary, som har tre voksne barn, sier: «Vi innrømmet feilene våre, og det fikk barna til å åpne seg for oss når de hadde et problem. Vi var klar over begrensningene våre, så vi lærte barna hvor de kunne finne de beste løsningene på problemene sine. Når de trengte hjelp, viste vi alltid til den bibelske litteraturen vår, og vi bad sammen.»

10. Hvordan viste Jesus ydmykhet når han gav sine etterfølgere befalinger?

10 Jesus hadde myndighet til å si hva disiplene skulle gjøre. Men ofte forklarte han også ydmykt hvorfor han kom med en befaling. Han sa for eksempel ikke bare at de skulle søke først Riket og Guds rettferdighet, men tilføyde: «Så skal alt dette andre bli gitt dere i tillegg.» Og etter at han hadde sagt: «Slutt med å dømme», nevnte han denne grunnen: «For at dere ikke skal bli dømt; for med den dom dere dømmer med, skal dere bli dømt.» – Matt 6:31 til 7:2.

11. Hvorfor er det bra at foreldre begrunner en regel eller avgjørelse når det er passende?

11 Når det er passende, så forklar hva som er grunnene til en regel eller en avgjørelse. Hvis tenåringen forstår hvordan du tenker, er det mer sannsynlig at han villig retter seg etter det du sier. Barry, som har oppdratt fire barn, sier: «Når du oppgir grunner, blir det lettere for tenåringene å stole på deg, for de ser at avgjørelsene dine ikke er tilfeldige eller skyldes et innfall, men er rimelige.» En tenåring er i ferd med å bli voksen og lærer å ta egne avgjørelser ved å bruke  ‘sin fornuft’. (Rom 12:1) Barry sier: «Tenåringer trenger å lære å ta gode avgjørelser som er basert på fornuft og ikke på følelser.» (Sal 119:34) Når du ydmykt begrunner avgjørelsene dine, kan tenåringen merke at du skjønner at han er i ferd med å bli moden, og han lærer å ta egne, fornuftige avgjørelser.

VIS INNSIKT OG FORSTÅ TENÅRINGEN DIN

12. Hvordan brukte Jesus innsikt for å hjelpe Peter?

12 Jesus viste innsikt og forstod hva slags hjelp disiplene trengte. For å nevne et eksempel: Da apostelen Peter oppfordret Jesus til å være god mot seg selv så han ikke skulle bli drept, mente han det godt. Men Jesus forstod at det Peter sa, reflekterte en feilaktig tankegang. For å hjelpe Peter og de andre disiplene gav Jesus direkte veiledning. Han sa hva som var konsekvensene av ikke å ha en selvoppofrende innstilling, og hvilke velsignelser det ville gi å ha det. (Matt 16:21–27) Peter tok poenget. – 1. Pet 2:20, 21.

13, 14. (a) Hva kan være tegn på at en tenåring har begynt å få en svakere tro? (b) Hvordan kan du bruke innsikt til å forstå og virkelig hjelpe sønnen eller datteren din?

13 Be til Jehova om at han må gi deg innsikt, slik at du kan forstå hva slags hjelp tenåringen din trenger. (Sal 32:8) For eksempel: Kan det være at det finnes tegn på at tenåringen har begynt å få en svakere tro? Kanskje han ikke er like glad som før, snakker negativt om andre i menigheten eller har blitt hemmelighetsfull. Ikke vær for rask til å konkludere at dette er tegn på at han lever et dobbeltliv og skjuler en alvorlig synd. * På den annen side må du ikke ignorere slike tegn. Og hvis han isolerer seg, så ikke tenk at han bare er i en vanskelig periode som snart vil gå over.

Hjelp tenåringen med å skape muligheter til å få venner i menigheten (Se avsnitt 14)

14 Etterlign Jesus ved å stille spørsmål på en vennlig og respektfull måte. Å stille spørsmål kan sammenlignes med å dra en bøtte med vann opp av en brønn. Drar man den opp for raskt, vil man miste noe  av vannet. Hvis du på lignende måte er utålmodig når du stiller spørsmål, og prøver å presse tenåringen din til å snakke, vil du miste en fin mulighet til å finne ut hva han egentlig tenker og mener. (Les Ordspråkene 20:5.) Ilaria, som er sitert tidligere, sier: «Da jeg var i tenårene, følte jeg at jeg ble dratt mellom det å vandre i sannheten og det å være mer sammen med de andre i klassen. Denne indre kampen gikk ut over humøret, og foreldrene mine la merke til det. En kveld nevnte de ganske enkelt at de hadde merket at jeg var litt nedfor, og de spurte hva som var problemet. Jeg begynte å gråte, forklarte situasjonen og bad om hjelp. De gav meg en klem, sa at de forstod, og lovte å hjelpe meg.» Foreldrene til Ilaria begynte med en gang å hjelpe henne med å finne nye og bedre venner i menigheten.

15. Forklar hvordan Jesus viste innsikt når han hadde med andre å gjøre.

15 Jesus viste også innsikt ved å se hvilke gode egenskaper andre hadde. Da en mann som het Natanael, fikk høre at Jesus var fra Nasaret, sa han: «Kan det komme noe godt fra Nasaret?» (Joh 1:46) Hvordan ville du ha beskrevet Natanael ut fra den kommentaren? Som kritisk? Fordomsfull? En som manglet tro? Jesus hadde innsikt og så etter det gode hos Natanael. Jesus sa om ham: «Se, virkelig en israelitt, en som det ikke er svik i.» (Joh 1:47) Jesus kunne lese hjerter, og han brukte denne evnen til å se etter det gode hos andre.

16. Hvordan kan du hjelpe tenåringen din til å utvikle gode egenskaper?

16 Du kan ikke lese hjerter, men med Guds hjelp kan du vise innsikt. Vil du bruke denne evnen til å se etter det gode hos tenåringen din? Ingen ønsker å bli stemplet som «vanskelig». Så du må aldri stemple sønnen eller datteren din som en «opprørsk tenåring» eller et «problembarn», verken i tankene dine eller med det du sier. Og hvis tenåringen din sliter, må du la ham få vite at du ser potensialet hans og er sikker på at han oppriktig ønsker å gjøre det som er rett. Legg merke til tegn på framskritt han gjør, og ros ham. Hjelp ham til å utvikle sine gode egenskaper ved å gi ham mer ansvar når det er mulig. Det var det Jesus gjorde med disiplene. Omkring et og et halvt år etter å ha møtt Natanael (også kalt Bartolomeus) utvalgte Jesus ham til apostel, og Natanael viste seg å bli en ivrig kristen. (Luk 6:13, 14; Apg 1:13, 14) Når du roser og oppmuntrer tenåringen din, vil han føle at han er en god kristen som Jehova kan bruke, ikke en som alltid mislykkes med å leve opp til forventningene.

OPPLÆRING SOM FØRER TIL STOR GLEDE

17, 18. Hva kan bli resultatet av at du fortsetter å hjelpe tenåringen din til å tjene Jehova?

17 Når du oppdrar barna dine, føler du det kanskje noen ganger som Paulus, som ble åndelig far til mange. Han følte «trengsel og angst i hjertet» på grunn av den dype kjærlighet han hadde til sine åndelige barn i Korint. (2. Kor 2:4; 1. Kor 4:15) Victor, som har to sønner og en datter, sier: «Tenårene var ikke lette. Men alle de hyggelige stundene veide opp for utfordringene. Med Jehovas hjelp var vi og barna nære venner.»

18 Fortsett å anstrenge deg for å lære opp barna dine til å tjene Jehova. Når du på den måten viser hvor dypt du elsker dem, kan du få oppleve den ubeskrivelige glede å se dem ta standpunkt for sannheten og være blant de åndelige barna som «fortsetter å vandre i sannheten». – 3. Joh 4.

^ avsn. 13 Foreldre ønsker kanskje å rådføre seg med De unge spør – tilfredsstillende svar, bind 1, side 317, og bind 2, sidene 136–141.