Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Vis at du er takknemlig for Jehovas gavmildhet

Vis at du er takknemlig for Jehovas gavmildhet

JEHOVA er en gavmild Gud. (Jak 1:17) Jehovas skaperverk – fra den mørke stjernehimmelen til det grønne teppet som dekker landjorden – synger om hans gavmildhet. – Sal 65:12, 13; 147:7, 8; 148:3, 4.

Salmisten satte så stor pris på sin Skaper at han ble motivert til å komponere en lovsang om Jehovas gjerninger. Les Salme 104 og se om du ikke føler det slik som ham. Salmisten sang: «Jeg vil synge for Jehova hele mitt liv; jeg vil synge og spille for min Gud så lenge jeg er til.» (Sal 104:33) Ønsker du å gjøre det samme?

VÅRT BESTE EKSEMPEL

Jehova ønsker at vi skal etterligne hans gavmildhet. Han har også kommet med gode grunner til at vi bør være gavmilde. Merk deg hva han inspirerte apostelen Paulus til å skrive: «Pålegg dem som er rike i den nåværende tingenes ordning, at de ikke skal være hovmodige, og at de ikke skal sette sitt håp til usikker rikdom, men til Gud, som gir oss rikelig av alle ting, for at vi skal nyte dem – at de skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde, rede til å dele med andre, så de i sikkerhet legger seg opp som en skatt en god grunnvoll for framtiden, for at de skal få et fast grep om det virkelige liv.» – 1. Tim 6:17–19.

Da Paulus under inspirasjon skrev 2. Korinter, viste han hva som er den riktige holdningen til det å gi. «La enhver gjøre slik som han har besluttet i sitt hjerte», sa han, «ikke motvillig eller under tvang, for Gud elsker en glad giver.» (2. Kor 9:7) Så nevnte han hvem som har gagn av at man gir gavmildt: mottakerne, som får dekket sine behov, og giverne, som blir beriket ved å få åndelige velsignelser. – 2. Kor 9:11–14.

Paulus avsluttet denne delen av brevet sitt ved å vise til det største beviset på Guds gavmildhet. «Gud være takk for hans ubeskrivelige frie gave», skrev han. (2. Kor 9:15) Denne gaven fra Jehova omfatter tydeligvis summen av all den godhet han viser sitt folk gjennom Jesus Kristus. Gaven er så enestående at ord ikke kan beskrive den fullt ut.

Hvordan kan vi vise at vi er takknemlige for alt det Jehova og hans Sønn har gjort og kommer til å gjøre for oss? Én ting vi kan gjøre, er å gi villig av vår tid, våre krefter og våre midler for å fremme den rene tilbedelse av Jehova, enten det er lite eller mye vi kan gi. – 1. Krøn 22:14; 29:3–5; Luk 21:1–4.