Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

«Fortsett å sette pris på den slags menn»

«Fortsett å sette pris på den slags menn»

SIDEN 1992 har det styrende råd utnevnt erfarne, modne kristne eldste til å hjelpe det styrende råds forskjellige utvalg med å utføre sitt arbeid. * Disse hjelperne, som tilhører de «andre sauer», gir det styrende råd verdifull støtte. (Joh 10:16) De er med på det ukentlige møtet som blir holdt av det utvalget de tjener som hjelpere for, hvor de bidrar med informasjon og kommer med forslag. Det er medlemmene av det styrende råd som tar de endelige beslutningene, men hjelperne iverksetter dem og utfører de oppgavene de måtte få. Hjelperne reiser sammen med medlemmer av det styrende råd til spesielle stevner og internasjonale stevner. Det kan også være at de får i oppdrag å besøke avdelingskontorer som representanter for hovedkontoret.

En av de hjelperne som har tjent siden ordningen ble innført, sier: «Når jeg tar meg av de oppgavene jeg har fått, kan det styrende råd konsentrere seg mer om åndelige spørsmål.» En annen bror, som har tjent som hjelper i over 20 år, sier: «Det har vært et privilegium som langt overgår det jeg noensinne kunne ha forventet.»

Det styrende råd betror hjelperne mye og setter pris på den fine tjenesten som blir utført av disse lojale, hardtarbeidende brødrene. Måtte vi alle fortsette «å sette pris på den slags menn». – Fil 2:29.

^ avsn. 2 Se rammen «Hvordan det styrende råd tar hånd om Rikets interesser» i kapittel 12 i boken Guds rike hersker!, hvor det er en oversikt over de forskjellige ansvarsoppgavene til de seks utvalgene i det styrende råd.