Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Fortsett å meditere over åndelige ting

Fortsett å meditere over åndelige ting

«Grunn på disse ting; gå helt opp i dem, for at din framgang kan være tydelig for alle.» – 1. TIM 4:15.

SANGER: 57, 52

1, 2. På hvilke viktige måter er menneskehjernen unik?

DET at vi mennesker har et språk, gjør at vi kan lese, skrive, snakke, forstå det talte ord, be og synge lovsanger til Jehova. Alt dette er imponerende prestasjoner som involverer områder i hjernen og nettverk av nerveceller som forskerne fortsatt ikke forstår fullt ut. Fordi hjernen vår er unik, er vi i stand til å lære et språk. En professor i språkvitenskap sier: «Barns evne til å tilegne seg et språk er et av [menneskets] kjennetegn.»

2 Menneskets språklige evner er en fantastisk gave fra Gud. (Sal 139:14; Åp 4:11) Vår gudgitte hjerne er unik også på en annen viktig måte. I motsetning til dyrene er vi mennesker skapt «i Guds bilde». Vi har en fri vilje og kan velge å bruke de språklige evnene til å ære Gud. – 1. Mos 1:27.

3. Hvilken enestående gave har Jehova gitt oss for at vi skal bli vise?

3 Gud, språkets Opphavsmann, har også gitt alle som ønsker å ære ham, en annen enestående gave – Bibelen. Hele Bibelen eller deler av den finnes på over 2800 språk. Når du fordyper deg i disse hellige skriftene, fyller du sinnet ditt med Guds tanker. (Sal 40:5; 92:5; 139:17) Dermed kan du  meditere over ting som «kan gjøre deg vis til frelse». – Les 2. Timoteus 3:14–17.

4. Hva vil det si å meditere, og hvilke spørsmål skal vi ta for oss?

4 Å meditere vil si å konsentrere tankene om noe, å reflektere over noe, å grunne eller tenke dypt over noe. Det går an å meditere over både gode og dårlige ting. (Sal 77:12; Ordsp 24:1, 2) Det som det er aller best å meditere over, er det Bibelen sier om Jehova Gud og hans Sønn, Jesus Kristus. (Joh 17:3) I denne artikkelen skal vi ta for oss disse spørsmålene: Hvilken forbindelse er det mellom det å lese og det å meditere? Hvilke muligheter har vi til å meditere, og hvordan kan vi gjøre meditasjon til en hyggelig vane?

GJØR STUDIET DITT UTBYTTERIKT

5, 6. Hva kan gjøre det lettere å huske og forstå det en leser?

5 Hjernen din kan gjøre utrolige ting, i noen tilfeller til og med uten at du er bevisst på det. For eksempel er det å puste, gå, sykle og skrive på tastatur etter touchmetoden automatiserte prosesser som du kan gjøre uten engang å tenke på det. Slik er det til en viss grad også med lesing. Det er derfor viktig at vi fokuserer på hva det vi leser, betyr. Når du har lest et avsnitt i en publikasjon, eller når du kommer til en ny underoverskrift, kan du kanskje stoppe opp og tenke over det du akkurat har lest, så du kan være sikker på at du har forstått det riktig. Men hvis du er ukonsentrert eller det skjer ting som distraherer, kan tankene begynne å flakke, og da vil du ikke få så mye ut av lesingen. Hvordan kan du unngå dette?

6 Forskning viser at det å lese høyt gjør det lettere å huske det en leser. Han som har skapt hjernen, vet dette. Det kan være derfor han sa til Josva at han skulle lese i lovboken «med dempet stemme». (Les Josva 1:8.) Du vil sannsynligvis oppdage at det du leser i Bibelen, lettere fester seg i sinnet når du leser høyt. Det kan også gjøre det lettere å konsentrere seg.

7. Når er det best å meditere over Guds Ord? (Se det første bildet i artikkelen.)

7 Det krever kanskje ikke så store anstrengelser å lese, men for å meditere må man konsentrere seg. Vår ufullkomne hjerne har derfor en tendens til å svitsje over til lettere, mindre krevende oppgaver. Så det er best å meditere når man er uthvilt, og når man har det rolig rundt seg og det er lite som distraherer. Salmisten syntes det var et bra tidspunkt å meditere når han lå våken om natten. (Sal 63:6) Jesus, som hadde fullkomne mentale evner, visste at det er en fordel å være på et rolig sted når man skal meditere og be. – Luk 6:12.

GODE TING Å MEDITERE OVER

8. (a) Hva kan vi meditere over i tillegg til Guds Ord? (b) Hvordan føler Jehova det når vi snakker med andre om ham?

8 I tillegg til å meditere over det du leser i Bibelen, er det andre viktige ting du kan meditere over. Når du for eksempel betrakter noen av skaperverkets undere, så stopp opp og tenk. Det vil uten tvil motivere deg til å lovprise Jehova for hans godhet og til å snakke med dem du eventuelt er sammen med, om den takknemlighet du føler. (Sal 104:24; Apg 14:17) Setter Jehova pris på at du reflekterer over skaperverket, priser ham i bønn og snakker med andre om ham? Se hva hans dyrebare Ord svarer på det. Vi har fått dette løftet som gjelder de siste dager:  «På den tid talte de som frykter Jehova, med hverandre, enhver med sin neste, og hele tiden gav Jehova akt og lyttet. Og det begynte å bli skrevet en minnebok framfor ham for dem som frykter Jehova, og for dem som tenker på hans navn.» – Mal 3:16.

Mediterer du over behovene til dem du studerer med? (Se avsnitt 9)

9. (a) Hva oppfordret Paulus Timoteus til å meditere over? (b) Hvordan kan vi følge Paulus’ råd når vi forbereder oss til tjenesten?

9 Apostelen Paulus oppfordret Timoteus til å ‘grunne på’ hvordan hans tale, oppførsel og undervisning virket på andre. (Les 1. Timoteus 4:12–16.) I likhet med Timoteus har vi mange åndelige aktiviteter å tenke på. Vi trenger for eksempel tid til å meditere når vi forbereder oss til å lede et bibelstudium med noen. Med den personen i tankene kan vi kanskje tenke ut et spørsmål som kan få fram hva han mener, eller en illustrasjon som kan hjelpe ham til å gjøre framskritt. Det kan være veldig nyttig å meditere over disse tingene, for det styrker vår egen tro og hjelper oss til å lede bibelstudier på en bedre og mer begeistret måte. Det samme er tilfellet når vi bereder vårt hjerte før vi skal ut i felttjenesten. (Les Esra 7:10.) Hvis vi leser et kapittel i Apostlenes gjerninger, vil vår glød og begeistring for tjenesten ‘flamme opp lik en ild’. Vi kan også meditere over de skriftstedene vi har tenkt å bruke den dagen, og over de publikasjonene vi har tenkt å tilby. Dette kan hjelpe oss til å ta hånd om vårt tjenesteprivilegium. (2. Tim 1:6) Tenk på dem som bor i distriktet, og hva som kan vekke deres interesse. Slike forberedelser gjør at vi kan forkynne på en virkningsfull måte, med «ånd og kraft» fra Guds Ord. – 1. Kor 2:4.

10. Hvilke flere muligheter har vi til å meditere over åndelige ting?

 10 Hender det at du gjør notater under foredrag og på stevner? Når du senere leser disse notatene, har du en fin mulighet til å meditere ved å tenke over det du har lært fra Guds Ord og hans organisasjon. Du kan også meditere over det som står i hvert nytt nummer av Vakttårnet og Våkn opp! og litteratur vi har fått på det siste regionale stevnet. Når du leser årboken, kan det være bra om du stopper opp litt etter at du har lest en opplevelse, før du leser neste. Da får du tid til å reflektere over det du leser, og du lar opplevelsen røre ved hjertet ditt. Når du leser publikasjonene våre, så strek under hovedtanker eller gjør notater i margen. Det kan du få nytte av senere når du skal forberede et gjenbesøk eller lage en tale, eller hvis du skal forberede et hyrdebesøk. Det at du innimellom stopper opp og mediterer mens du leser bibelske publikasjoner, vil framfor alt gi deg mulighet til å fordøye stoffet og til å be til Jehova for å takke for de fine tingene du lærer.

MEDITER OVER GUDS ORD HVER DAG

11. Hva bør vi først og fremst meditere over, og hvorfor? (Se også fotnoten.)

11 Det viktigste vi kan meditere over, er selvfølgelig det vi leser i Guds inspirerte Ord. Men hva om du en dag ikke får lov til å ha en bibel? * Ingen kan ta fra deg evnen til å meditere over det du har lagret i hukommelsen, for eksempel favorittskriftstedene dine og teksten til Rikets sanger. (Apg 16:25) Guds ånd kan hjelpe deg til å hente gode ting du har lært, fram fra hukommelsen. – Joh 14:26.

12. Hvilken rutine for daglig bibellesning kan være nyttig?

12 Noen dager i uken kan man sette av tid til å lese og meditere over de kapitlene i Bibelen som skal behandles på den teokratiske tjenesteskolen. Andre dager kan man lese i evangeliene og meditere over ting som Jesus sa og gjorde. (Rom 10:17; Hebr 12:2; 1. Pet 2:21) Guds folk har i tillegg fått en bok som handler om Jesu liv og tjeneste på jorden og plasserer de forskjellige hendelsene i kronologisk rekkefølge. Den er et flott hjelpemiddel å bruke når man leser en evangelieberetning, særlig hvis man også leser og mediterer over de parallelle evangelieberetningene som den henviser til i hvert kapittel. – Joh 14:6.

HVORFOR ER DET SÅ VIKTIG Å MEDITERE?

13, 14. Hvorfor er det så viktig å meditere over åndelige ting, og hva vil det motivere oss til å gjøre?

13 Å meditere over åndelige ting hjelper en til å bli en moden kristen. (Hebr 5:14; 6:1) En som bruker lite tid på å tenke på Jehova og Jesus, vil ikke bevare en sterk tro. En slik person står i fare for å drive bort fra sannheten eller trekke seg bort fra den. (Hebr 2:1; 3:12) Jesus advarte om at hvis vi ikke hører, eller tar imot, Guds Ord «med et fint og godt hjerte», vil vi ikke kunne ‘holde fast ved det’. I stedet vil vi lett kunne «rives med av dette livs bekymringer og rikdom og nytelser», og vi «bringer ikke noe til fullendelse». – Luk 8:14, 15.

14 La oss derfor fortsette å grunne over Guds Ord. Det vil motivere oss til å etterligne Guds egenskaper og personlighet,  som blir beskrevet i Bibelen, og på den måten ‘reflektere hans herlighet’. (2. Kor 3:18) Hva mer kunne vi vel ønske? Det er virkelig et stort privilegium å få lov til å vokse i kunnskap om Gud og reflektere hans herlighet. Og vi kan i all evighet fortsette å lære mer om vår kjærlige, himmelske Far og etterligne ham. – Fork 3:11.

15, 16. (a) Hvordan har vi nytte av å grunne over åndelige ting? (b) Hvorfor kan det noen ganger være vanskelig å meditere, men hvorfor bør vi fortsette å prøve?

15 Ved å grunne over åndelige ting vil vi fortsette å gløde for sannheten. Dermed vil vi være til oppmuntring for brødrene og søstrene og for interesserte vi treffer på feltet. Å meditere over Guds største gave, Jesu gjenløsningsoffer, vil hjelpe oss til å sette pris på det privilegium det er å ha et nært forhold til vår hellige Far, Jehova. (Rom 3:24; Jak 4:8) En bror i Sør-Afrika som heter Mark, og som satt tre år i fengsel på grunn av sin kristne nøytralitet, sa: «Meditasjon kan sammenlignes med en spennende oppdagelsesreise. Jo mer vi mediterer over åndelige ting, jo flere nye ting oppdager vi om vår Gud, Jehova. Noen ganger når jeg er litt nedfor eller bekymret for framtiden, tar jeg fram Bibelen og leser et stykke som jeg mediterer over. Det gjør at jeg føler meg mye roligere.»

16 Det er så mye som virker distraherende i dagens verden, at det noen ganger er vanskelig å meditere over åndelige ting. En annen trofast afrikansk bror, som heter Patrick, innrømmer: «Sinnet mitt er som en postkasse som er full av mye forskjellig informasjon, både ønsket og uønsket, som må sorteres hver dag. Når jeg går igjennom det jeg har i sinnet, finner jeg ofte ‘foruroligende tanker’, og jeg må be til Jehova om dem før jeg kan meditere med et klart sinn. Dette gjør at det kan ta litt tid før jeg får begynt å meditere over åndelige ting, men jeg føler at jeg kommer nærmere Jehova, og jeg får åpnet sinnet for en bedre forståelse av sannheten.» (Sal 94:19) Alle som ‘gransker Skriftene daglig’ og mediterer over det de lærer, får mye igjen for det. – Apg 17:11.

HVORDAN FINNER DU TID TIL Å MEDITERE?

17. Hvordan finner du tid til å meditere?

17 Noen står opp tidlig om morgenen for å lese, meditere og be. Andre bruker lunsjpausen. Du foretrekker kanskje å gjøre dette tidlig på kvelden eller før du legger deg. Noen liker å lese i Bibelen både tidlig om morgenen og før de legger seg. Uansett hvilket tidspunkt vi velger, må vi lese «dag og natt», det vil si regelmessig. (Jos 1:8) Det som er viktig, er at vi hver dag kjøper tid fra mindre viktige ting for å meditere over Guds Ord. – Ef 5:15, 16.

18. Hva sier Bibelen om alle som hver dag mediterer over Guds Ord og prøver å anvende det de lærer?

18 Guds Ord inneholder en rekke løfter om at alle som mediterer over det som står der, og som prøver å anvende det de lærer, vil få mange velsignelser. (Les Salme 1:1–3.) Jesus sa: «Lykkelige er de som hører Guds ord og holder det!» (Luk 11:28) Men viktigst av alt: Det at vi hver dag mediterer over åndelige ting, vil hjelpe oss til å bringe ære til ham som har skapt vår enestående hjerne. Og han vil belønne oss med lykke nå og evig liv i sin rettferdige, nye verden. – Jak 1:25; Åp 1:3.

^ avsn. 11 Se artikkelen «Vår kamp for å holde oss åndelig sterke» i Vakttårnet for 1. desember 2006.