Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Mediter over Jehovas varige kjærlighet

Mediter over Jehovas varige kjærlighet

«Jeg skal i sannhet meditere over all din virksomhet.» – SAL 77:12.

SANGER: 18, 61

1, 2. (a) Hvorfor er du overbevist om at Jehova elsker sitt folk? (b) Hvilket behov er alle mennesker skapt med?

HVORFOR er du overbevist om at Jehova elsker sitt folk? Før du svarer på dette spørsmålet, kan du tenke over disse eksemplene: I flere år ble en søster som heter Taylene, på en vennlig måte oppfordret av sine brødre og søstre til å være likevektig og ikke vente for mye av seg selv. Hun sier: «Hvis Jehova ikke hadde elsket meg, ville han ikke ha fortsatt så iherdig å veilede meg.» Brigitte, som oppdrog to barn alene etter at mannen hennes døde, sier: «Å oppdra barn i Satans verden er en stor utfordring, spesielt for en aleneforelder. Men jeg er overbevist om at Jehova elsker meg, for han har ledet meg gjennom tider med tårer og hjertesorg, og han lar meg aldri gjennomgå mer enn jeg kan klare.» (1. Kor 10:13) Sandra kjemper med en uhelbredelig sykdom. På et stevne ble hun vist personlig interesse av kona til en kjent bror. «Vi kjente henne ikke personlig,» sier Sandras mann, «men vi ble veldig glade for den omtanken hun viste. Selv små ting som våre brødre og søstre gjør som uttrykk for kjærlighet, viser meg hvor mye Jehova elsker oss.»

 2 Vi mennesker er skapt med et behov for å vise og bli vist kjærlighet. Men uventede hendelser eller skuffelser, helseproblemer, økonomiske vanskeligheter eller mangel på resultater i tjenesten kan kanskje få oss til å tro at Jehova ikke elsker oss lenger. Hvis vi føler det slik, bør vi minne oss selv på at vi er dyrebare for ham, og at han er der for oss. Han «griper [vår] høyre hånd» og hjelper oss, og han vil aldri glemme oss hvis vi er trofaste mot ham. – Jes 41:13; 49:15.

3. Hva kan styrke vår overbevisning om at Jehovas kjærlighet til oss er varig?

3 De som er sitert ovenfor, var sikre på at Gud var med dem i vanskelige tider. Også vi kan være overbevist om at han står ved vår side. (Sal 118:6, 7) Denne artikkelen fokuserer på hvordan Guds kjærlighet kommer til uttrykk i forbindelse med (1) hans skaperverk, (2) hans inspirerte Ord, (3) bønn og (4) gjenløsningen. Ved å meditere over de gode tingene Jehova har gjort, kan vi få større verdsettelse av hans varige kjærlighet. – Les Salme 77:11, 12.

MEDITER OVER JEHOVAS SKAPERVERK

4. Hva forstår vi når vi mediterer over Jehovas skaperverk?

4 Kan vi se Jehovas varige kjærlighet til oss i det han har skapt? Ja, det kan vi, for det at Gud gikk i gang med å skape, var i seg selv et uttrykk for hans kjærlighet. (Rom 1:20) Han dannet jorden med et økosystem, slik at vi kan leve her. Men Jehova vil ikke at vi bare skal eksistere. Han vil også at vi skal glede oss over livet. Han har for eksempel sørget for at jorden kan produsere en tilsynelatende uendelig variasjon av planter som kan brukes til å lage sunn mat, slik at selv det å spise gir oss stor glede. (Fork 9:7) En søster som heter Catherine, og som bor i Canada, finner stor glede i å betrakte skaperverket, spesielt om våren. Hun sier: «Det er helt fantastisk hvordan alt våkner til liv – blomster som er programmert til å sprette opp av jorden, og trekkfuglene som kommer tilbake, inkludert den lille kolibrien som finner veien til fuglebrettet utenfor kjøkkenvinduet mitt. Jehova må elske oss, siden han gir oss så mye å glede oss over.» Vår kjærlige himmelske Far finner glede i sitt skaperverk, og han ønsker at vi også skal glede oss over det. – Apg 14:16, 17.

5. Hvordan har Jehova vist kjærlighet ved den måten han har skapt menneskene på?

5 Jehova har skapt oss med evnen til å utføre produktivt og meningsfylt arbeid, noe som øker gleden ved livet. (Fork 2:24) Hans hensikt var at menneskene skulle fylle jorden, legge den under seg og rå over fiskene, fuglene og andre levende skapninger. (1. Mos 1:26–28) Og Jehova har virkelig vist oss stor kjærlighet ved å gi oss egenskaper som gjør at vi kan etterligne ham! – Ef 5:1.

VERDSETT GUDS INSPIRERTE ORD

6. Hvorfor bør vi være takknemlige for Guds Ord?

6 Gud har vist stor kjærlighet ved å gi oss sitt inspirerte Ord. Bibelen forteller oss det vi trenger å vite om ham og om hvordan han har handlet med menneskene. Den forteller for eksempel om hvordan han handlet med israelittene, som stadig var ulydige mot ham. Salme 78:38 sier: «Han var barmhjertig; han pleide å dekke over misgjerningen og unnlot å bringe ødeleggelse. Og mange  ganger lot han sin vrede vende tilbake og vakte ikke all sin voldsomme harme.» Når du mediterer over dette verset, kan det hjelpe deg til å forstå at Jehova elsker og har omsorg for deg. Du kan være sikker på at du betyr noe for Jehova. – Les 1. Peter 5:6, 7.

7. Hvorfor bør vi verdsette Bibelen høyt?

7 Vi bør verdsette Bibelen høyt, for det er først og fremst ved hjelp av den at Gud kommuniserer med oss. For at foreldre og barn skal kunne bygge opp tillit til hverandre og føle seg elsket, må de kommunisere på en meningsfylt og medfølende måte. Hva kan vi vente av Jehova? Selv om vi aldri har sett ham eller hørt stemmen hans, «taler» han til oss. Han gjør det gjennom sitt inspirerte Ord, og vi må lytte. (Jes 30:20, 21) Jehova ønsker å lede oss, som er hans innviede folk, og å beskytte oss mot skade. Han vil også at vi skal bli kjent med ham og stole på ham. – Les Salme 19:7–11; Ordspråkene 1:33.

Selv om Jehu måtte irettesette Jehosjafat, sa han at Jehova hadde funnet «gode ting» hos ham (Se avsnittene 8, 9)

8, 9. Hva vil Jehova at vi skal vite? Illustrer dette med et eksempel fra Bibelen.

8 Jehova ønsker at vi skal kjenne ham som en som elsker oss og ser forbi våre ufullkommenheter. Han ser etter det gode i oss. (2. Krøn 16:9) Tenk for eksempel på tilfellet med Juda-kongen Jehosjafat. En gang handlet Jehosjafat uforstandig ved å si ja til å bli med Akab, Israels konge, i et felttog mot syrerne for å gjenerobre Ramot-Gilead. Fire hundre falske profeter forsikret den onde Akab  om at han ville lykkes, men Jehovas sanne profet Mikaja forutsa at han helt sikkert ville lide nederlag. Akab døde i slaget, og det var bare så vidt Jehosjafat berget livet. Da han vendte tilbake til Jerusalem, ble han irettesatt av Jehu, sønn av Hanani, for at han hadde alliert seg med Akab. Jehu sa likevel til Jehosjafat: «Det [er] blitt funnet gode ting hos deg.» – 2. Krøn 18:4, 5, 18–22, 33, 34; 19:1–3.

9 Tidlig i sin regjeringstid hadde Jehosjafat bestemt at fyrster, levitter og prester skulle reise gjennom alle byene i Juda for å undervise folket i Jehovas lov. Kampanjen var så vellykket at folk i de omkringliggende nasjonene begynte å frykte Jehova. (2. Krøn 17:3–10) Ja, Jehosjafat hadde gjort noe tåpelig ved å alliere seg med Akab, men Jehova var ikke blind for de gode tingene han hadde gjort. Denne bibelske beretningen minner oss om at Jehova vil ha varig kjærlighet til oss til tross for våre ufullkommenheter hvis vi helhjertet går inn for å glede ham.

SETT PRIS PÅ DET Å KUNNE BE

10, 11. (a) Hvorfor er bønn en spesiell gave fra Jehova? (b) Hvordan kan det være at Gud besvarer våre bønner? (Se det første bildet i artikkelen.)

10 En kjærlig far tar seg tid til å høre på barna sine når de vil snakke med ham. Fordi han bryr seg om hva som bor i hjertet deres, ønsker han å få vite hvilke problemer og bekymringer de har. Vår himmelske Far, Jehova, hører på oss når vi ber til ham. Å nærme seg ham i bønn er virkelig et dyrebart privilegium.

11 Vi kan vende oss til Jehova i bønn når som helst. Han har ikke satt noen begrensninger. Han er vår Venn, som alltid er rede til å høre på våre bønner. Taylene, som er sitert tidligere, sier: «Du kan si hva som helst til ham.» Når vi i bønn forteller Jehova om våre innerste tanker, kan det være at han svarer oss gjennom et skriftsted, en artikkel i et blad eller et oppmuntrende ord fra en bror eller søster. Jehova hører våre inntrengende bønner, og han forstår oss selv når ingen andre gjør det. Hans svar på våre bønner er et vakkert uttrykk for hans varige kjærlighet til oss.

12. Hvorfor bør vi studere bønner som står i Bibelen? Nevn et eksempel.

12 Vi kan lære mye av bønner vi finner i Guds Ord. Det kan derfor være nyttig at vi fra tid til annen ser nærmere på slike bønner på familiestudiekvelden. Når vi reflekterer over hvordan Jehovas tjenere i fortiden fortalte Gud om hva de tenkte innerst inne, kan det hjelpe oss til å forbedre kvaliteten av våre egne bønner. Tenk for eksempel over den ydmyke bønnen Jona bad da han var i magen til en stor fisk. (Jona 1:17 til 2:10) Grunn over den oppriktige bønnen Salomo bad til Jehova under innvielsen av templet. (1. Kong 8:22–53) Mediter over mønsterbønnen, som Jesus lærte oss. (Matt 6:9–13) La framfor alt dine «anmodninger bli gjort kjent for Gud» regelmessig. Da vil ‘Guds fred, som overgår all tanke, vokte ditt hjerte og dine forstandsevner’. Og din takknemlighet for Jehovas varige kjærlighet vil fortsette å øke. – Fil 4:6, 7.

VÆR TAKKNEMLIG FOR GJENLØSNINGEN

13. Hvilken mulighet står åpen for mennesker på grunn av gjenløsningen?

13 Den ufortjente gave som Jesu gjenløsningsoffer er, ble gitt for at vi «skulle  vinne liv». (1. Joh 4:9) Paulus refererte til dette enestående uttrykket for Guds kjærlighet da han skrev: «Kristus [døde] for ugudelige til den fastsatte tid. For neppe vil noen dø for en rettferdig; skjønt for den som er god, våger kanskje noen endog å dø. Men Gud anbefaler sin egen kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» (Rom 5:6–8) Gjenløsningen er det største uttrykk for Guds kjærlighet og gjør at mennesker kan stå i et godt forhold til ham.

14, 15. Hva betyr gjenløsningen for (a) salvede kristne? (b) dem som har et jordisk håp?

14 Noen få får erfare Jehovas varige kjærlighet på en helt spesiell måte. (Joh 1:12, 13; 3:5–7) De har blitt salvet med hellig ånd og dermed blitt «Guds barn». (Rom 8:15, 16) Paulus sa om de salvede kristne at det er som om de allerede har blitt oppreist og er blitt gitt «sete sammen i de himmelske regioner i forening med Kristus Jesus». (Ef 2:6) Han kunne si dette fordi de har blitt ‘beseglet med den lovte hellige ånd, som er et pant på forhånd på deres arv’, det vil si ‘det håp som er gjemt for dem i himlene’. – Ef 1:13, 14; Kol 1:5.

15 De fleste av dem som viser tro på gjenløsningen, har mulighet til å bli Jehovas venner med utsikt til å bli adoptert som Guds barn og leve evig i det lovte jordiske paradiset. Ved gjenløsningen viser Jehova altså at han har stor kjærlighet til menneskene. (Joh 3:16) Hvis vårt håp er å leve evig på jorden og vi fortsetter å tjene Jehova trofast, kan vi være overbevist om at han vil gi oss et lykkelig liv i den nye verden. Vi ser derfor på gjenløsningen som det største beviset for at Gud har varig kjærlighet til oss.

REAGER POSITIVT PÅ JEHOVAS KJÆRLIGHET

16. Hva gjør det med oss når vi mediterer over de mange måtene Jehova har vist oss kjærlighet på?

16 Det er umulig å telle alle de forskjellige måtene Jehova viser sin urokkelige kjærlighet til oss på. Salmisten David sang: «Hvor dyrebare dine tanker er for meg! Gud, hvor mye den fulle sum av dem beløper seg til! Skulle jeg forsøke å telle dem, ville de være flere enn sandkornene.» (Sal 139:17, 18) Vi bør la disse tankene vekke et ønske hos oss om å elske Jehova høyt til gjengjeld for den kjærlige omsorg han har for oss. Vi bør derfor gi ham vårt aller beste.

17, 18. Hvordan kan vi vise at vi elsker Gud?

17 Det er mange måter vi kan gi uttrykk for vår kjærlighet til Jehova på. Vi viser for eksempel at vi elsker Gud og vår neste, ved ivrig å delta i forkynnelsen av Riket. (Matt 24:14; 28:19, 20) Vi viser at vi virkelig elsker Jehova, ved å være trofaste under trosprøver. (Les Salme 84:11; Jakob 1:2–5.) Hvis prøvelsene blir harde, kan vi være overbevist om at Gud er oppmerksom på våre lidelser og vil hjelpe oss, for vi er dyrebare for ham. – Sal 56:8.

18 Vår kjærlighet til Jehova får oss til å meditere over hans skapergjerninger og andre underfulle handlinger. Vi viser at vi elsker Gud og setter hans Ord høyt, ved flittig å studere Bibelen. Kjærlighet til Jehova får oss til å komme i et stadig nærere forhold til ham gjennom bønn. Og vår kjærlighet til ham blir dypere når vi reflekterer over gjenløsningsofferet, som han har tilveiebrakt for våre synder. (1. Joh 2:1, 2) Dette er bare noe av alt det vi gjør for å vise Jehova at vi er takknemlige for hans varige kjærlighet til oss.