Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Lev i samsvar med mønsterbønnen – del 1

Lev i samsvar med mønsterbønnen – del 1

«La ditt navn bli helliget.» – MATT 6:9.

1. Hvordan bruker vi ofte den bønnen som står i Matteus 6:9–13, i forkynnelsen?

MANGE kan Fadervår utenat. I vår forkynnelse fra hus til hus hender det ofte at vi viser til denne bønnen når vi snakker med folk om at Guds rike er en virkelig regjering som skal gjøre jorden til et paradis. Eller vi siterer kanskje den første anmodningen i bønnen for å vise at Gud har et personlig navn, som må helliges, eller «bli behandlet som hellig». – Matt 6:9, fotn.

2. Hvordan vet vi at Jesus ikke mente at vi skal be mønsterbønnen ord for ord hver gang vi ber?

2 Mente Jesus at vi skal framsi denne bønnen ord for ord hver gang vi ber, slik mange i kristenheten gjør? Nei. Like før Jesus gav dette mønsteret for hvordan vi skulle be, sa han: «Når dere ber, si da ikke det samme om og om igjen.» (Matt 6:7) Ved en senere anledning gjentok han bønnen, men uttrykte seg på en litt annen måte. (Luk 11:1–4) Med denne bønnen hjalp Jesus oss til å forstå hvilke ting vi trenger  å be om, og den rekkefølgen han sa dem i, viste hvilke av tingene som var viktigst. Det er derfor passende å kalle bønnen en mønsterbønn.

3. Hvilke spørsmål kan vi meditere over når vi analyserer mønsterbønnen?

3 I denne og den neste artikkelen skal vi analysere innholdet i mønsterbønnen. Når vi gjør det, så spør deg selv: «Hvordan kan denne bønnen hjelpe meg til å forbedre mine egne bønner?» Og viktigere: «Lever jeg i samsvar med denne bønnen?»

«VÅR FAR I HIMLENE»

4. Hva minner ordene «vår Far» oss om, og i hvilken forstand er Jehova «Far» til kristne med et jordisk håp?

4 Jesus begynte bønnen med å si «vår Far», ikke «min Far». Dette minner oss om at vi tilhører et ‘samfunn av brødre’ som virkelig elsker hverandre. (1. Pet 2:17) For et dyrebart privilegium dette er! Salvede kristne, som er blitt adoptert som Guds sønner med utsikter til himmelsk liv, tiltaler med rette Jehova som «Far» i ordets fulle betydning. (Rom 8:15–17) Kristne som håper å leve evig på jorden, kan også tiltale Jehova som «Far». Han er deres Livgiver, og han dekker alle sine tjeneres behov på en kjærlig måte. De som har et jordisk håp, vil bli Guds barn i full forstand etter at de har blitt fullkomne og har bevist sin lojalitet under den endelige prøven. – Rom 8:21; Åp 20:7, 8.

5, 6. Hvilken fin gave kan foreldre gi barna sine, og hva bør hvert barn gjøre med denne gaven? (Se det første bildet i artikkelen.)

5 Foreldre gir barna sine en god gave når de lærer dem å be og hjelper dem til å se på Jehova som en kjærlig Far i himmelen. En bror som nå tjener som kretstilsynsmann i Sør-Afrika, sier: «Fra den dagen døtrene våre ble født, bad jeg sammen med dem hver kveld, med mindre jeg var borte. De sier ofte at selv om de ikke husker nøyaktig hvilke ord vi brukte når vi bad disse kveldsbønnene, husker de atmosfæren, at det var noe spesielt å kommunisere med vår hellige Far, Jehova. Og de husker den roen og tryggheten som de følte. Så snart de var i stand til å be egne bønner, oppmuntret jeg dem til å be høyt, slik at jeg kunne høre dem fortelle Jehova hva de tenkte og følte. På den måten fikk jeg en fin mulighet til å få et lite blikk inn i hjertet deres. Så kunne jeg forsiktig lære dem å ta med viktige elementer fra mønsterbønnen, slik at bønnene deres fikk et meningsfylt grunnlag.»

6 Ikke overraskende fortsatte døtrene til denne broren å gjøre fine åndelige framskritt. De er nå gift, og de og mennene deres er glad for å gjøre Guds vilje i heltidstjenesten. Det er ikke noen større gave foreldre kan gi barna sine enn å hjelpe dem til å utvikle et varmt og nært forhold til Jehova. Det er selvfølgelig opp til hver enkelt å ta vare på dette dyrebare forholdet. Det innebærer å lære å elske Guds navn og behandle det med den dypeste respekt. – Sal 5:11, 12; 91:14.

«LA DITT NAVN BLI HELLIGET»

7. Hvilket privilegium har vi som tilhører Guds folk, men hva krever dette av oss?

7 For et privilegium vi har, som ikke bare kjenner Guds personlige navn, men også bærer det som ‘et folk for hans navn’! (Apg 15:14; Jes 43:10) Vi ber vår himmelske Far: «La ditt navn bli helliget.» Det at vi ber om dette,  kan motivere oss til å be ham om hjelp til å unngå å gjøre eller si noe som kan føre skam over hans hellige navn. Vi ønsker ikke å være som dem i det første århundre som ikke selv levde etter det de lærte andre. Apostelen Paulus skrev til dem: «Guds navn blir spottet på grunn av dere blant nasjonene.» – Rom 2:21–24.

8, 9. Nevn et eksempel på hvordan Jehova velsigner dem som er opptatt av å hellige hans navn.

8 Vi ønsker å hellige Guds navn. En søster i Norge som mistet mannen sin og ble alene med sin to år gamle sønn, sier: «Det var en veldig vanskelig tid i livet mitt. Jeg bad hver dag, nesten hver time, om styrke til å beholde den følelsesmessige balansen, slik at jeg ikke gav Satan noen grunn til å håne Jehova som følge av at jeg tok en uklok avgjørelse eller ikke var trofast. Jeg ønsket å hellige Jehovas navn, og jeg ville at sønnen min skulle få treffe faren sin igjen i paradiset.» – Ordsp 27:11.

9 Besvarte Jehova slike uselviske bønner? Ja. Denne søsteren fikk støtte fra omtenksomme brødre og søstre, som hun regelmessig var sammen med. Fem år senere giftet hun seg med en eldste. Sønnen hennes, som nå er voksen, er en døpt bror. Hun sier: «Jeg er så lykkelig for at mannen min hjalp meg med å oppdra ham.»

10. Hva må til for at Guds navn skal bli fullstendig helliget?

10 Hva må til for at Guds navn skal bli fullstendig helliget og renvasket? For at det skal skje, må Jehova gå til handling for å fjerne alle som med overlegg forkaster hans overherredømme. (Les Esekiel 38:22, 23.) Menneskene vil gradvis bli gjort fullkomne. Som vi lengter etter den tiden da alle mennesker og engler behandler Jehovas navn som hellig! Da vil vår kjærlige himmelske Far endelig «være alt for alle». – 1. Kor 15:28.

«LA DITT RIKE KOMME»

11, 12. Hva hjalp Jehova sanne kristne til å forstå i 1876?

11 Før Jesus steg opp til himmelen, spurte apostlene ham: «Herre, gjenoppretter du riket for Israel på denne tiden?» Det Jesus svarte, viste at tiden ikke var inne til at de skulle vite når Guds rike skulle begynne å herske. Han sa til disiplene at de skulle fokusere på det viktige forkynnelsesarbeidet de måtte utføre. (Les Apostlenes gjerninger 1:6–8.) Han lærte imidlertid sine etterfølgere å se fram til at Guds rike skulle komme. Så helt siden apostlenes tid har de kristne bedt om at det må komme.

12 Da tiden nærmet seg for at Guds rike med Jesus som Konge skulle begynne å herske fra himmelen, hjalp Jehova sitt folk til å forstå hvilket år dette skulle skje. I 1876 skrev Charles Taze Russell en artikkel i bladet Bible Examiner (Bibelgranskeren) som het «Hedningenes tider – når ender de?» Denne artikkelen pekte på året 1914 som et viktig år. Den viste at de «sju tider» i Daniels profeti svarer til «nasjonenes fastsatte tider», som Jesus snakket om. * – Dan 4:16; Luk 21:24.

13. Hva skjedde i himmelen i 1914, og hvordan blir dette bekreftet av det som har skjedd på jorden siden den gang?

13 I 1914 brøt det ut krig i Europa  – en krig som spredte seg og kom til å berøre hele verden. Da krigen endte i 1918, var det stor matmangel mange steder, og en influensaepidemi krevde flere menneskeliv enn det krigen hadde gjort. Slik begynte det «tegnet» som Jesus hadde gitt, og som skulle vise at han var usynlig nærværende som jordens nye Konge, å bli oppfylt. (Matt 24:3–8; Luk 21:10, 11) Det er tydelig at det var i 1914 ‘det ble gitt en krone’ til Herren Jesus Kristus. Han «drog ut seirende og for å fullføre sin seier». (Åp 6:2) Han renset himmelen i en krig mot Satan og demonene, som ble kastet ned til jordens nærhet. Helt siden den gang har menneskene erfart at disse inspirerte ordene er sanne: «Ve jorden og havet, for Djevelen er kommet ned til dere og har stor vrede, idet han vet at han har en kort tidsperiode.» – Åp 12:7–12.

14. (a) Hvorfor er det fremdeles viktig å be om at Guds rike må komme? (b) Hvilket privilegium har vi?

14 Profetien i Åpenbaringen 12:7–12 hjelper oss til å forstå hvorfor det begynte å skje forferdelige ting på jorden omtrent samtidig med at Guds rike ble opprettet. Jesus, Kongen i Guds rike, begynte å herske midt iblant sine fiender. Helt til han fullfører sin seier og fjerner det onde fullstendig fra jorden, vil vi fortsette å be om at Guds rike må komme. Samtidig må vi leve i samsvar med slike bønner ved å ta del i forkynnelsesarbeidet, som er et helt  spesielt trekk ved «tegnet». Jesus forutsa: «Dette gode budskap om riket skal bli forkynt på hele den bebodde jord til et vitnesbyrd for alle nasjonene; og så skal enden komme.» – Matt 24:14.

«LA DIN VILJE SKJE ... PÅ JORDEN»

15, 16. Hvordan kan vi leve i samsvar med bønnen om at Guds vilje må skje på jorden?

15 For cirka 6000 år siden skjedde Guds vilje fullt ut på jorden. Det er grunnen til at Jehova kunne se på det han hadde skapt på jorden, og si at det var «meget godt». (1. Mos 1:31) Han gav menneskene en god start, men så gjorde Satan opprør, og helt siden den gang har relativt få mennesker gjort Guds vilje på jorden. Men i dag har vi det privilegium å leve i en tid da omkring åtte millioner Jehovas vitner ikke bare ber om at Guds vilje må skje på jorden, men også anstrenger seg for å leve i samsvar med den bønnen. De lever på en måte som gleder Gud, og deltar ivrig i arbeidet med å gjøre disipler.

Hjelper du barna dine til å leve i samsvar med bønnen om at Guds vilje må skje på jorden? (Se avsnitt 16)

16 En søster som ble døpt i 1948, og som tjente som misjonær i Afrika, sier for eksempel: «I tråd med denne delen av mønsterbønnen ber jeg ofte om at alle sauelignende mennesker må bli kontaktet og hjulpet til å bli kjent med Jehova før det er for sent. Når jeg skal til å forkynne for noen, ber jeg Jehova om visdom til å nå den personens hjerte. Og når det gjelder sauelignende mennesker som allerede er funnet, ber jeg om at Jehova må velsigne de anstrengelsene vi gjør oss for å ta oss av dem.» Det er ikke noe rart at denne 80 år gamle søsteren har lyktes i tjenesten, og at hun i samarbeid med andre har hjulpet mange til å bli Jehovas vitner. Du kan helt sikkert komme på noen andre som er gode eksempler og er ivrige etter å gjøre Guds vilje til tross for de begrensningene de har på grunn av høy alder. – Les Filipperne 2:17.

17. Hva synes du om det Jehova skal gjøre i framtiden som et svar på vår bønn om at hans vilje må skje på jorden?

17 Vi vil fortsette å be om at Guds vilje må skje, helt til fiendene av Guds rike er fjernet fra jorden. Deretter kommer vi til å få se at Guds vilje skjer på en enda mer fullstendig måte, i og med at milliarder blir oppreist til liv på en paradisisk jord. «Undre dere ikke over dette», sa Jesus, «for den time kommer da alle de som er i minnegravene, skal høre [min] røst og komme ut.» (Joh 5:28, 29) For en fantastisk tid det vil bli når vi ønsker våre døde kjære velkommen tilbake til livet! Gud «skal tørke bort hver tåre fra [våre] øyne». (Åp 21:4) «De urettferdige» – de som levde og døde uten å ha lært sannheten om Jehova Gud og hans Sønn – kommer til å utgjøre størstedelen av dem som får en oppstandelse. Det vil være et privilegium å lære dem om Guds vilje og hensikt og dermed hjelpe dem til å bli kvalifisert til å få «evig liv». – Apg 24:15; Joh 17:3.

18. Hva er menneskehetens største behov?

18 For at det skal bli fred og harmoni i universet, må Jehovas navn bli helliget ved hjelp av Guds rike. Når Jehova besvarer de tre første anmodningene i mønsterbønnen fullt ut, gir han menneskene det de trenger aller mest. Men vi har også andre viktige behov, som er nevnt i de fire siste anmodningene i Jesu mønsterbønn. De vil bli drøftet i den neste artikkelen.

^ avsn. 12 Hvordan denne profetien ble oppfylt i 1914 i og med at Guds messianske rike ble opprettet, blir forklart i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, sidene 215–218.