Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Kristus – Guds kraft

Kristus – Guds kraft

«Kristus, Guds kraft.» – 1. KOR 1:24.

1. Hvorfor kunne Paulus omtale Kristus som «Guds kraft»?

JEHOVA demonstrerte sin kraft på helt spesielle måter gjennom Jesus Kristus. Da Jesus var på jorden, utførte han mirakler. Vi kan lese om noen av dem i Bibelen, og de kan styrke vår tro. (Matt 9:35; Luk 9:11) Ja, Guds kraft kom til uttrykk gjennom Jesus. Det er derfor med god grunn at apostelen Paulus omtalte Kristus som «Guds kraft». (1. Kor 1:24) Men hvilken betydning kan Jesu mirakler ha for oss?

2. Hva kan vi lære av Jesu mirakler?

2 Apostelen Peter sa at Jesus utførte «kraftige gjerninger og varsler og tegn». (Apg 2:22) De miraklene Jesus gjorde på jorden, var forhåndsglimt av de enda større velsignelsene hans kongelige styre skal bringe – de miraklene Jesus skal utføre i Guds nye verden over hele jorden! Jesu mirakler gir oss også god innsikt i hans og hans Fars personlighet. Vi skal derfor nå se på noen av Jesu mirakler og på hvilken innvirkning de kan ha på vårt liv nå og i framtiden.

 ET MIRAKEL SOM LÆRER OSS Å VÆRE GAVMILDE

3. (a) Beskriv foranledningen til Jesu første mirakel. (b) Hvordan viste Jesus gavmildhet i Kana?

3 Jesus gjorde sitt første mirakel i et bryllup i Kana i Galilea. I løpet av festen ble det tomt for vin. Vi vet ikke hvorfor det ble det, men det kan være at det kom flere gjester enn forventet. En av gjestene var Maria, Jesu mor. Hun hadde uten tvil i mange år grunnet over alle de profetiske løftene som gjaldt sønnen hennes, som hun visste skulle bli kalt «Den Høyestes Sønn». (Luk 1:30–32; 2:52) Trodde hun at han hadde krefter som enda ikke var kommet til syne? Det er i hvert fall tydelig at Maria og Jesus hadde medfølelse med det nygifte paret i Kana og ville hindre at de kom i en pinlig situasjon. Jesus visste at det var brudeparets plikt å vise gjestfrihet. Så han forvandlet mirakuløst nærmere 400 liter vann til ‘god vin’. (Les Johannes 2:3, 6–11.) Var Jesus forpliktet til å utføre dette miraklet? Nei. Han brydde seg ganske enkelt om mennesker og etterlignet sin himmelske Far ved å være gavmild.

4, 5. (a) Hva lærer vi av Jesu første mirakel? (b) Hva lærer miraklet i Kana oss om framtiden?

4 Jesus skaffet mirakuløst til veie en stor mengde god vin, nok til et betydelig antall mennesker. Ser du hva dette miraklet lærer oss? Det at Jesus villig gjorde dette underet, forsikrer oss om at folks følelser er viktige for ham og hans Far. Verken Jehova eller Jesus er gjerrig. Forestill deg hvordan Jehova gavmildt kommer til å bruke sin kraft i den nye verden for å gjøre i stand et flott «gjestebud for alle folkene» jorden over. – Les Jesaja 25:6.

5 Tenk på det! Den tiden kommer da Jehova skal gi alle mennesker alt de trenger, for eksempel næringsrik mat og gode boforhold. Vi gleder oss virkelig til å få del i alle de gode tingene Jehova sjenerøst skal gi oss i det jordiske paradiset.

Når vi gavmildt gir av vår tid, viser vi at vi har lært av Jesu gavmildhet (Se avsnitt 6)

6. Hvem brukte Jesus sin mirakuløse kraft til gagn for, og hvordan kan vi etterligne ham?

6 Det er verdt å merke seg at da Djevelen prøvde å friste Jesus til å gjøre steiner om til brød, nektet Jesus å bruke den mirakuløse kraften han hadde, til å tilfredsstille sine egne ønsker. (Matt 4:2–4) I stedet brukte han sin kraft til å tilfredsstille andres behov. Hvordan kan vi etterligne Jesu uselviske omtanke for andre? Han oppfordret Guds tjenere til å gjøre det til «en vane å gi». (Luk 6:38) Kan vi personlig vise gavmildhet ved for eksempel å be andre hjem til oss til et måltid og åndelig oppbyggende samvær? Kan vi gavmildt gi av vår tid etter et møte ved å være til hjelp for noen som trenger det, for eksempel høre på når en bror øver på en tale? Hva kan vi gjøre for noen som trenger hjelp i tjenesten? Vi viser at vi  har lært av Jesus, ved gavmildt å hjelpe andre materielt og åndelig alt etter hva vi er i stand til.

‘ALLE SPISTE OG BLE METTE’

7. Hvilken situasjon kommer til å fortsette så lenge denne verden består?

7 Fattigdom er ikke noe nytt. Jehova sa til israelittene i gammel tid at det aldri ville slutte å være fattige i landet. (5. Mos 15:11) Mange hundre år senere sa Jesus: «De fattige har dere jo alltid hos dere.» (Matt 26:11) Mente Jesus at det alltid ville være fattige på jorden? Nei, han mente at det ville finnes fattige så lenge denne onde tingenes ordning består. Det er derfor godt å vite at de miraklene Jesus utførte, viser at vi har bedre tider i vente under Rikets styre, da alle vil ha mer enn nok å spise og bli mette!

8, 9. (a) Hvorfor mettet Jesus mange tusen mennesker? (b) Hva gjør inntrykk på deg når det gjelder dette miraklet?

8 Salmisten sa til Jehova: «Du åpner din hånd og metter alt levende med hva det ønsker.» (Sal 145:16) «Kristus, Guds kraft», etterlignet sin Far og åpnet ofte sin hånd for å mette sine etterfølgere med det de ønsket. Han gjorde ikke dette bare for å vise sin kraft. Han ble motivert av sin inderlige omtanke for andre. La oss se på det som står i Matteus 14:14–21. (Les.) Disiplene kom til Jesus for å snakke om matsituasjonen. Det kan være at de selv var sultne. Uansett var de bekymret for den sultne og slitne folkemengden som hadde fulgt etter Jesus til fots fra byene. (Matt 14:13) Hva kom han til å gjøre?

9 Med fem brød og to fisker mettet Jesus omkring fem tusen menn, foruten kvinner og barn! Blir vi ikke rørt når vi tenker på hvordan Jesus brukte sin mirakuløse kraft til omtenksomt å sørge for hele familier, også små barn? Folkeskarene ‘spiste og ble mette’. Det må ha vært store mengder med mat. Jesus sørget ikke bare for at folkeskarene fikk en liten brødbit, men han gav dem et måltid som hjalp dem til å klare den lange veien hjem. (Luk 9:10–17) Og det var så mye mat til overs at det fylte tolv kurver!

10. Hva kommer snart til å skje med all fattigdom?

10 På grunn av menneskers urettferdige styre er det i dag hundrevis av millioner som ikke får dekket sine grunnleggende behov. Det er også noen av våre brødre og søstre som ikke blir virkelig mette, selv om de har nok til å overleve. Men snart kommer den tiden da lydige mennesker kan glede seg over å leve i en verden fri for korrupsjon og fattigdom. Hvis du hadde hatt makt til det, ville du ikke da ha sørget for at alle fikk det de trengte? Den Allmektige Gud har makt til å gjøre akkurat det. Han ønsker også å gjøre det – og det snart. Ja, hjelpen er i sikte! – Les Salme 72:16.

11. Hvorfor er du overbevist om at Kristus snart skal bruke sin kraft over hele jorden, og hva motiverer det deg til å gjøre?

11 Da Jesus var på jorden, arbeidet han innenfor et relativt lite område og i en begrenset tidsperiode på tre og et halvt år. (Matt 15:24) Men som Konge skal Jesus i løpet av sitt tusenårige styre hjelpe mennesker over hele jorden. (Sal 72:8) Jesu mirakler gjør at vi har tillit til at han både kan og vil bruke sin myndighet til vårt beste. Vi kan ikke utføre mirakler, men vi kan begeistret gjøre folk oppmerksom på det som Guds inspirerte Ord sier. Bibelske profetier garanterer at det snart kommer bedre tider.  Som innviede tjenere for Jehova har vi denne verdifulle kunnskapen om framtiden. Føler vi ikke derfor at vi står i gjeld til andre? (Rom 1:14, 15) Måtte det at vi mediterer over dette, motivere oss til å gjøre andre kjent med det gode budskap om Guds rike. – Sal 45:1; 49:3.

KONTROLL OVER NATURKREFTENE

12. Hvorfor kan vi være sikre på at Jesus fullt ut kjenner jordens økologi?

12 Med sin enbårne Sønn ved sin side som «en mesterarbeider» skapte Gud jorden og alt på den. (Ordsp 8:22, 30, 31; Kol 1:15–17) Jesus kjenner derfor jordens økologi fullt ut. Han vet hvordan jordens ressurser skal brukes, forvaltes og fordeles på en rettferdig og riktig måte.

Hva gjør inntrykk på deg når det gjelder måten Jesus brukte sin mirakuløse kraft på? (Se avsnittene 13, 14)

13, 14. Nevn et eksempel som viser at Kristus kan kontrollere naturkreftene.

13 Da Jesus var på jorden, viste han at han er «Guds kraft», ved å ha kontroll over naturkreftene. Tenk over hva Jesus gjorde da det så ut som om disiplene var i livsfare på grunn av en storm. (Les Markus 4:37–39.) En bibelkommentator sier at det greske ordet for «storm» som er brukt i Markus 4:37, «blir brukt om en voldsom storm eller orkan». Han tilføyer at det aldri blir brukt om et enkelt vindkast, men om en storm som kjennetegnes av svarte tordenskyer, heftige stormkast og styrtregn, og som skaper et fullstendig kaos. Matteus’ beretning sier at denne stormen førte til at «sjøen ble sterkt opprørt». – Matt 8:24.

14 Se det hele for deg: Kristus er veldig sliten etter en krevende dag i tjenesten. Bølgene dundrer mot båten og kaster vann og skum inn i den. Men til tross for larmen fra stormen og båtens voldsomme stamping i bølgene fortsetter Jesus å sove. Kroppen hans trenger hvile. De redde disiplene vekker Jesus og roper: «Vi holder på å omkomme!» (Matt 8:25) Han står opp og kommanderer vinden og sjøen ved å si: «Stille! Vær rolig!» (Mark 4:39) Jesus befaler rett og slett vinden og sjøen å være stille og å holde seg stille. Resultatet? «Det ble helt stille.» For en kraft Jesus er i besittelse av!

15. Hvordan har Den Allmektige Gud vist at han har kontroll over naturkreftene?

15 Kristus får sin kraft fra Jehova, så vi kan være sikre på at Den Allmektige Gud er i stand til å ha kontroll over naturkreftene. Her er noen få eksempler på det: Før vannflommen sa Jehova: «Om bare sju dager lar jeg det regne på jorden i førti dager og førti netter.» (1. Mos 7:4) I 2. Mosebok 14:21 leser vi: «Jehova begynte å få havet til å trekke seg tilbake ved hjelp av en sterk østavind.» Og i Jona 1:4 står det: «Jehova selv kastet en veldig vind mot havet, og det ble en veldig storm på havet; og skipet holdt på å bli slått til vrak.» Det er oppmuntrende å vite at Jehova har kontroll over naturkreftene. Jordens framtid er i gode hender!

16. Hvorfor er det godt å vite at vår Skaper og hans førstefødte Sønn har makt over naturkreftene?

16 Det er virkelig godt å tenke over den imponerende kraften som vår Skaper og hans «mesterarbeider» har. Når de retter sin fulle oppmerksomhet mot jorden i de 1000 år, kommer alle mennesker til å bo trygt. Forferdelige naturkatastrofer vil høre fortiden til. I den nye verden vil det ikke være noen grunn til å være redd for tyfoner, tsunamier, vulkanutbrudd eller jordskjelv. Så fantastisk det er å tenke på at den tiden vil komme da ingen blir skadet eller drept av naturkreftene, siden «Guds telt [skal  være] hos menneskene»! (Åp 21:3, 4) Vi kan være trygge på at Jehova skal gi Jesus kraft til å ha kontroll over naturkreftene i tusenårsriket.

ETTERLIGN GUD OG KRISTUS NÅ

17. Nevn én måte vi kan etterligne Gud og Kristus på.

17 Vi kan selvfølgelig ikke forhindre naturkatastrofer, slik Jehova og Jesus kan, men det står i vår makt å gjøre noe. Én ting vi kan gjøre, er å følge rådet i Ordspråkene 3:27. (Les.) Når våre brødre og søstre har det vanskelig, kan vi trøste dem og støtte dem fysisk, følelsesmessig og åndelig. (Ordsp 17:17) Vi kan for eksempel hjelpe dem etter en naturkatastrofe. En enke som opplevde at hjemmet hennes ble ødelagt av en orkan, gav uttrykk for hvor takknemlig hun var for den hjelpen hun fikk: «Jeg er dypt takknemlig for å være i Jehovas organisasjon, ikke bare på grunn av den materielle hjelpen, men også på grunn av den åndelige.» Og en enslig søster som ble helt fortvilet og rådvill da hun så de skadene som huset hennes hadde fått i en storm, sa takknemlig da noen kom for å hjelpe henne: «Det er helt ubeskrivelig! Jeg klarer ikke helt å uttrykke hvordan jeg føler det ... Takk, Jehova!» Vi gleder oss over å tilhøre et brorskap der man virkelig bryr seg om hverandre. En enda større grunn til glede er at Jehova og Jesus Kristus virkelig har omsorg for Guds folk.

18. Hva gjør inntrykk på deg når det gjelder motivet bak de miraklene Jesus gjorde?

18 I løpet av sin tjeneste på jorden beviste Jesus at han er «Guds kraft». Men hva var motivet hans? Vi leser ingen steder om at han brukte sin kraft for å imponere andre eller til egen fordel. Nei, de miraklene Jesus gjorde, viser at han elsker menneskene. Det skal vi se nærmere på i den neste artikkelen.