Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Du kan kjempe mot Satan – og vinne!

Du kan kjempe mot Satan – og vinne!

«Stå [Satan] imot, faste i troen.» – 1. PET 5:9.

1. (a) Hvorfor er det spesielt viktig at vi kjemper mot Satan nå? (b) Hvordan vet vi at det er mulig for oss å vinne kampen mot Satan?

SATAN fører krig mot den salvede rest og de «andre sauer». (Joh 10:16) Djevelens mål er å sluke så mange av Jehovas tjenere som mulig i den korte tiden han har igjen. (Les Åpenbaringen 12:9, 12.) Kan vi vinne kampen mot Satan? Ja! Bibelen sier: «Stå Djevelen imot, og han skal flykte fra dere.» – Jak 4:7.

2, 3. (a) Hvorfor er det i Satans interesse at mange ikke tror at han eksisterer? (b) Hvordan vet du at Satan finnes?

2 Mange synes at tanken om at Satan i det hele tatt finnes, er latterlig. For dem er Satan og demonene oppdiktede personer i romaner, skrekkfilmer og videospill. De mener at ingen fornuftige mennesker tror at det finnes onde ånder. Tror du det plager Satan og hans usynlige allierte at de blir oppfattet som fantasifigurer? Det er ikke sannsynlig! Det er tross alt lettere for Satan å blinde sinnet til dem som tviler på at han eksisterer. (2. Kor 4:4) Å fremme den tanke at det ikke finnes ånder, er én av mange metoder Satan bruker for å villede mennesker.

 3 Som tjenere for Jehova er vi ikke blant dem som blir villedet. Vi vet at Satan Djevelen eksisterer, for det var han som snakket til Eva gjennom en slange. (1. Mos 3:1–5) Satan hånte Jehova i forbindelse med Job. (Job 1:9–12) Det var Satan som prøvde å friste Jesus. (Matt 4:1–10) Og etter at Guds rike ble opprettet i 1914, var det Satan som begynte å «føre krig» mot den salvede rest. (Åp 12:17) Den krigen pågår fremdeles, for Satan prøver å ødelegge troen til dem som er igjen av de 144 000, og troen til de andre sauer. For å vinne kampen må vi stå Satan imot og bevare en sterk tro. Denne artikkelen tar opp tre måter å gjøre dette på.

UNNGÅ STOLTHET

4. Hvordan har Satan vist hvor stolt han er?

4 Satan er alt annet enn ydmyk. Det at en åndeskapning våger å utfordre Jehovas overherredømme og prøver å få andre til å tilbe ham i stedet for Jehova, er toppen av stolthet og frekkhet. Én måte vi kan stå Satan imot på, er derfor å unngå stolthet og utvikle ydmykhet. (Les 1. Peter 5:5.) Men hva er stolthet? Er stolthet alltid noe negativt?

5, 6. (a) Er stolthet alltid noe negativt? Forklar. (b) Hvilken form for stolthet er farlig, og hvilke bibelske eksempler illustrerer dette?

5 Én form for stolthet er en følelse av verdighet og selvrespekt eller en følelse av tilfredshet på grunn av noe bra som en selv eller noen som står en nær, har gjort eller er i besittelse av. Det er ikke noe galt i å føle det på den måten. Apostelen Paulus sa til tessalonikerne: «Vi [er] selv stolte av dere blant Guds menigheter på grunn av deres utholdenhet og tro under alle deres forfølgelser og de trengsler som dere bærer.» (2. Tess 1:4) Så det å ha en god følelse på grunn av det noen andre har gjort, og også det å føle en viss stolthet over seg selv kan være bra. Vi trenger ikke å skamme oss over familien vår, kulturen vår eller det stedet der vi vokste opp. – Apg 21:39.

6 På den annen side finnes det en form for stolthet som kan ødelegge vårt forhold til andre mennesker og vårt vennskap med Jehova. En slik form for stolthet kan få oss til å bli sinte når vi får nødvendig veiledning, og til å avvise veiledningen i stedet for ydmykt å ta imot den. (Sal 141:5) Denne formen for stolthet er en overdreven selvfølelse eller en arrogant holdning som blir vist av folk som tror, ofte uten grunn, at de er bedre enn andre. Jehova hater en slik stolthet. (Esek 33:28; Am 6:8) Men Satan elsker å se mennesker vise en stolt og skrytende holdning, for det er noe som gjenspeiler hans eget hovmod. Forestill deg hvordan Satan må ha frydet seg over den skrytende holdningen til Nimrod, farao og Absalom – som alle ble offer for en urett form for stolthet! (1. Mos 10:8, 9; 2. Mos 5:1, 2; 2. Sam 15:4–6) Stolthet spilte også en rolle i tilfellet med Kain. Han ble veiledet direkte av Gud, men var for stolt til å ta imot rettledningen han fikk. Han ignorerte egenrådig Jehovas advarsel og begikk en forferdelig synd. – 1. Mos 4:6–8.

7, 8. (a) Hva er rasisme, og hvordan kan det sies å være en form for stolthet? (b) Forklar hvordan stolthet kan forstyrre freden i en menighet.

7 Mennesker i dag lar stolthet komme til uttrykk på mange skadelige måter. Stolthet går noen ganger hånd i hånd med rasisme. En ordbok definerer rasisme som «den oppfatning at visse raser er overlegne og andre underlegne; rasehat». (Norsk Illustrert Ordbok)  Rasestolthet har ført til opptøyer, kriger og til og med massemord.

8 Noe slikt skal selvfølgelig ikke forekomme i den kristne menighet. Men diskusjoner mellom kristne, som noen ganger starter på grunn av stolthet, kan komme ut av kontroll. Det skjedde tydeligvis i det første århundre blant kristne som Jakob rettet dette ransakende spørsmålet til: «Hvorfra kommer krigene og hvorfra kommer stridighetene blant dere?» (Jak 4:1) Ja, en dypt rotfestet fiendtlighet og følelse av overlegenhet kan få oss til å si og gjøre ting som sårer andre dypt. (Ordsp 12:18) Det er tydelig at stolthet kan forstyrre freden i en menighet.

9. Hvordan hjelper Bibelen oss til å bekjempe rasistiske holdninger og andre urette former for stolthet hos oss selv? (Se det første bildet i artikkelen.)

9 Hvis vi har en tendens til å føle at vi er bedre enn andre, må vi huske at «enhver som har et stolt hjerte, er en vederstyggelighet for Jehova». (Ordsp 16:5) Vi bør også tenke over hvilket syn vi har på dem som tilhører en annen etnisk gruppe, er av en annen nasjonalitet eller har en annen kultur enn oss. Hvis vi er stolte på grunn av vår etnisitet eller nasjonalitet, ignorerer vi at Gud «av ett menneske [dannet] enhver nasjon av mennesker». (Apg 17:26) Siden alle mennesker stammer fra Adam, kan det sies at alle tilhører en og samme rase. Det er derfor absurd å tro at noen etniske grupper er overlegne, og at andre er underlegne. En slik tankegang ville passe inn i Satans plan om å svekke vår kristne kjærlighet og enhet. (Joh 13:35) For å kunne kjempe mot Satan og vinne må vi unngå alle urette former for stolthet. – Ordsp 16:18.

UNNGÅ MATERIALISME OG KJÆRLIGHET TIL VERDEN

10, 11. (a) Hvorfor kan man lett komme til å utvikle kjærlighet til verden? (b) I hvilken forstand kan Demas ha elsket verden?

10 Satan er «denne verdens hersker» – hele verden ligger i hans makt. (Joh 12:31; 1. Joh 5:19) Derfor er mye av det verden fremmer, i strid med Bibelens normer. Selvfølgelig er ikke alt det verden tilbyr, av det onde. Men vi må regne med at Satan bruker sin verden til å utnytte våre ønsker for å få oss til å synde, og at han prøver å få oss til å utvikle kjærlighet til verden og forsømme tilbedelsen av Jehova. – Les 1. Johannes 2:15, 16.

11 Noen av de første kristne fikk tydeligvis kjærlighet til verden. Paulus skrev for eksempel: «Demas har forlatt meg fordi han elsket den nåværende tingenes ordning.» (2. Tim 4:10) Bibelen sier ikke nøyaktig hva det var ved verden som Demas elsket, og som gjorde at han forlot Paulus. Det kan være at Demas begynte å elske materielle ting mer enn åndelige ting. Uansett gav Demas slipp på spennende åndelige privilegier. Var det verdt det? Kunne vel verden tilby Demas noe som overgikk de velsignelsene Jehova kunne gi ham som en av Paulus’ samarbeidspartnere? – Ordsp 10:22.

12. Hvordan kan vi bli offer for «rikdommens bedragerske makt»?

12 Noe lignende kan skje med oss. Det er normalt for kristne å ønske å forsørge seg selv og sin familie. (1. Tim 5:8) Jehova vil at vi skal ha gode leveforhold – noe vi klart forstår når vi tenker over de vakre omgivelsene han satte Adam og Eva i. (1. Mos 2:9) Men Satan kan utnytte våre ønsker ved hjelp av «rikdommens bedragerske makt». (Matt 13:22) Mange tror at penger vil gjøre dem lykkelige, og at  materielle ting er nøkkelen til suksess. En slik tankegang er et rent bedrag og kan føre til at vi mister det mest verdifulle vi har – vårt vennskap med Jehova. Jesus advarte sine etterfølgere: «Ingen kan være slave for to herrer; for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller så vil han holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke være slaver for både Gud og Rikdom.» (Matt 6:24) Hvis vi er slaver for Rikdom, har vi sluttet å tjene Jehova, og det er akkurat det Satan vil vi skal gjøre! Måtte vi aldri la penger eller det vi kan kjøpe for penger, bli viktigere enn vårt vennskap med Jehova. For å kunne kjempe mot Satan og vinne må vi bevare et likevektig syn på materielle ting. – Les 1. Timoteus 6:6–10.

MOTSTÅ SEKSUELL UMORAL

13. Hvordan har denne verden fremmet et forvrengt syn på ekteskapet og sex?

13 En annen felle i Satans verden er seksuell umoral. I dag ser mange på ekteskapelig trofasthet – og til og med selve ekteskapet – som noe gammeldags og som noe som begrenser deres frihet. En kjent kvinnelig skuespiller sa for eksempel: «Monogami er umulig for begge kjønn. Jeg kjenner ikke noen som er trofast, eller som ønsker å være det.» En annen skuespiller sa: «Jeg er ikke så sikker på om det egentlig ligger i vår natur å ha den samme ektefellen hele livet.» Det må glede Satan når innflytelsesrike personer snakker nedsettende om ekteskapet, som er en gave fra Gud. Djevelen har definitivt ingen interesse av å støtte ekteskapsordningen eller se den fungere godt. For å kunne kjempe mot Satan og vinne må vi derfor ha Guds syn på ekteskapet.

14, 15. Hvordan kan vi motstå seksuell umoral?

14 Enten vi er gift eller ugift, må vi resolutt motstå alle former for seksuell umoral. Er kampen lett? Absolutt ikke! Hvis du er ung, kan det være at du hører skolekameratene dine skryte av at de har hatt tilfeldig sex. De skryter kanskje også av «sexting», at de har sendt seksuelle meldinger og bilder på mobilen. Sexting blir faktisk i noen land sett på som det samme som å spre barnepornografi. Bibelen sier at de som praktiserer seksuell umoral, «synder mot sitt eget legeme». (1. Kor 6:18) Spredningen av seksuelt overførte sykdommer har ført til både lidelse og død. I en spørreundersøkelse svarte flertallet av de ugifte unge som hadde debutert seksuelt, at de angret på det de gjorde. Underholdningsverdenen vil ha oss til å tro at det ikke får noen konsekvenser å bryte Guds lov, men virkeligheten er en helt annen. En slik tankegang gjør mennesker til offer for «syndens bedragerske makt». – Hebr 3:13.

15 Hva kan du gjøre hvis du synes det er vanskelig å motstå fristelsen til å gjøre deg skyldig i seksuell umoral? Innse at du har en svakhet. (Rom 7:22, 23) Be til Gud om styrke. (Fil 4:6, 7, 13) Unngå situasjoner som kan føre til umoral. (Ordsp 22:3) Og når en fristelse oppstår, så avvis den med en gang. – 1. Mos 39:12.

16. Hvordan reagerte Jesus på Satans fristelser, og hva lærer vi av det?

16 Jesus var et godt eksempel for oss når det gjelder å motstå fristelser. Han lot seg ikke lure av Satans løfter, og han trengte ikke å bruke tid på å veie for og imot. Han reagerte i stedet straks med å si: «Det står skrevet.» (Les Matteus 4:4–10.) Jesus kjente Guds Ord, og  det gjorde det mulig for ham å handle raskt og sitere skriftsteder når han møtte fristelser. For å kunne kjempe mot Satan og vinne må vi ikke la oss friste til å gjøre oss skyldige i seksuell umoral. – 1. Kor 6:9, 10.

VINN KAMPEN VED Å HOLDE UT

17, 18. (a) Hvilke andre våpen har Satan til rådighet, og hvorfor bør ikke det overraske oss? (b) Hva kommer til å skje med Satan, og hvordan oppmuntrer dette deg til å holde ut?

17 Stolthet, materialisme og seksuell umoral er bare tre av de våpnene Satan har til rådighet. Det finnes mange flere. Noen kristne møter for eksempel motstand i familien, blir mobbet av skolekamerater eller bor i land der myndighetene har lagt restriksjoner på forkynnelsesarbeidet. Slike vanskeligheter overrasker oss ikke, for Jesus advarte sine etterfølgere: «Dere skal bli gjenstand for alles hat for mitt navns skyld; men den som har holdt ut til enden, han skal bli frelst.» – Matt 10:22.

Satan kommer til å bli fullstendig tilintetgjort (Se avsnitt 18)

18 Hvordan kan vi kjempe mot Satan og vinne? Jesus sa til disiplene: «Ved deres utholdenhet skal dere vinne deres sjeler.» (Luk 21:19) Ikke noe av det mennesker kan gjøre, vil føre til varig skade for oss. Ingen kan ta fra oss vårt dyrebare vennskap med Gud hvis ikke vi selv tillater at det skjer. (Rom 8:38, 39) Selv om tjenere for Jehova skulle dø, vil ikke Satan ha seiret, for Jehova vil gi dem livet tilbake! (Joh 5:28, 29) Satans framtid, derimot, er virkelig dyster. Etter at Satans ugudelige verden er blitt ødelagt, skal han bli kastet i avgrunnen, hvor han skal være i 1000 år. (Åp 20:1–3) Når Jesu tusenårige styre er omme, kommer Satan til å bli «sluppet løs fra sitt fengsel» for en kort tid for å gjøre et siste forsøk på å villede den fullkomne menneskehet. Etter det kommer han til å bli tilintetgjort. (Åp 20:7–10) Satan har ingen framtid, men det har du! Stå Satan imot, fast i troen. Du kan kjempe mot Satan og vinne!