Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

La Jehova styrke og beskytte ditt ekteskap

La Jehova styrke og beskytte ditt ekteskap

«Hvis ikke Jehova vokter byen, er det forgjeves at vakten har våket.» – SAL 127:1b.

1, 2. (a) Hvorfor gikk 24 000 israelitter glipp av enestående velsignelser? (b) Hvorfor er denne hendelsen i gammel tid av betydning for oss?

RETT før israelittene skulle gå inn i det lovte land, gjorde titusener av mennene seg skyldig i seksuell umoral med moabittiske kvinner. På grunn av dette straffet Jehova 24 000 med døden. Tenk på det – det lovte land lå like foran dem, men fordi de gav etter for fristelse, gikk de glipp av de enestående velsignelsene de hadde lengtet så lenge etter. – 4. Mos 25:1–5, 9.

2 Dette tragiske eksemplet ble skrevet ned «som en advarsel for oss, som enden på tingenes ordninger er kommet til». (1. Kor 10:6–11) Nå i slutten av «de siste dager» står Guds tjenere på terskelen til en rettferdig, ny verden. (2. Tim 3:1; 2. Pet 3:13) Dessverre har noen av Jehovas tilbedere ikke vært på vakt og har blitt fristet til å begå umoralske handlinger, noe de har høstet bitre konsekvenser av. De risikerer å gå glipp av evige velsignelser.

3. Hvorfor trenger ektepar Jehovas veiledning og beskyttelse? (Se det første bildet i artikkelen.)

3 På grunn av all umoralen i verden trenger gifte menn og kvinner Jehovas veiledning og beskyttelse for at de  anstrengelsene de gjør seg for å ta vare på ekteskapet, ikke skal være forgjeves. (Les Salme 127:1.) Vi skal i denne artikkelen drøfte hvordan et par kan styrke ekteskapet ved å vokte sitt hjerte, nærme seg Gud, ta på den nye personlighet, ha god kommunikasjon og gi ektefellen det som tilkommer ham eller henne.

VOKT HJERTET DITT

4. Hva har fått noen kristne til å gå i umoralens felle?

4 Hvordan kan det skje at en kristen faller for fristelsen til å begå umoralske handlinger? Det begynner ofte med øynene. Jesus forklarte: «Enhver som fortsetter å se på en kvinne for å nære lidenskap for henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte.» (Matt 5:27, 28; 2. Pet 2:14) Mange kristne som har gjort seg skyldig i seksuell umoral, har svekket sitt moralske forsvarsverk ved å se på pornografi, lese erotisk litteratur eller gå inn på uanstendige nettsider. Andre har latt seg underholde av sexpregede filmer, forestillinger, konserter eller tv-programmer. Noen har vært på nattklubber og strippeshow eller gått på massasjestudioer for å få sensuell massasje.

5. Hvorfor må vi vokte vårt hjerte?

5 Noen gir etter for fristelse fordi de søker oppmerksomhet hos feil person. I en verden som mangler hemninger og lar seg underholde av alle former for umoral, kan det skje så altfor lett at ens svikefulle og desperate hjerte utvikler romantiske følelser for en annen enn ektefellen. (Les Jeremia 17:9, 10.) Jesus sa: «Fra hjertet kommer . . . onde resonnementer, mord, ekteskapsbrudd, utukt.» – Matt 15:19.

6, 7. (a) Hva kan skje hvis urette ønsker utvikler seg i hjertet? (b) Hvordan kan en moralsk kollaps unngås?

6 Siden hjertet er forrædersk, kan urette ønsker slå rot i det. Det kan få to personer som føler seg tiltrukket av hverandre, til å begynne å snakke sammen om ting de bare burde snakke med ektefellen sin om. Det tar ikke lang tid før de skaper flere og flere anledninger til å være sammen, og tilsynelatende uskyldige og tilfeldige møter forekommer stadig oftere. Samtidig med at følelsene blir mer intense, blir det moralske forsvaret svakere. Jo mer forholdet utvikler seg, jo vanskeligere blir det å avslutte det, selv om de vet at det de gjør, er galt. – Ordsp 7:21, 22.

7 Det åndelige forsvarsverket deres går gradvis i oppløsning etter hvert som de urette ønskene og samtalene fører til at de holder hverandre i hendene, kysser, kjærtegner hverandre og kjæler med hverandre på en måte som vekker seksuelle følelser – alt sammen ting som de bare har lov til å gjøre med ektefellen. De blir «dratt og lokket [«fanget som med agn», fotn.] av sitt eget begjær». Når begjæret er blitt sterkt nok, «føder det synd» – i dette tilfellet seksuell umoral. (Jak 1:14, 15) Så tragisk! Hele denne moralske kollapsen kunne vært unngått hvis begge hadde latt Jehova styrke deres respekt for ekteskapets hellighet. Hvordan kan denne respekten bli styrket?

FORTSETT Å NÆRME DEG GUD

8. Hvordan gir vennskap med Jehova moralsk beskyttelse?

8 Les Salme 97:10. Vennskap med Jehova gir god moralsk beskyttelse. Etter hvert som vi lærer om Guds tiltalende  egenskaper og anstrenger oss for å bli «etterlignere av Gud, som elskede barn» og fortsetter «å vandre i kjærlighet», vil vi bli styrket til å holde oss langt unna «utukt og urenhet av ethvert slag». (Ef 5:1–4) Ektepar som vet at «Gud skal dømme utuktige og ekteskapsbrytere», legger stor vekt på å bevare sin lojalitet mot ektefellen. – Hebr 13:4.

9. (a) Hvordan klarte Josef å holde seg moralsk ren? (b) Hva kan vi lære av Josefs eksempel?

9 Noen av Guds trofaste tjenere har svekket sitt moralske forsvar ved å være sammen med verdslige kolleger etter arbeidstid. Men også i løpet av arbeidstiden kan man møte fristelser. Det var på arbeidsplassen at en pen ung mann som het Josef, forstod at sjefens kone var veldig interessert i ham. Hun prøvde dag etter dag å forføre ham. Til slutt «grep hun fatt i ham, i kledningen hans, og sa: ‘Ligg med meg!’» Men Josef kom seg unna. Hvordan klarte Josef å holde sitt åndelige forsvar intakt og bevare sin moralske renhet og sin ulastelighet når han møtte slike fristelser? Han var fast bestemt på ikke å skade sitt vennskap med Gud. Josef mistet jobben og ble til og med fengslet på grunn av dette faste standpunktet, men Jehova velsignet ham. (1. Mos 39:1–12; 41:38–43) Både på jobben og i andre sammenhenger må kristne unngå situasjoner der de kan bli fristet til å gjøre noe galt.

TA PÅ DEN NYE PERSONLIGHET

10. Hvilken moralsk beskyttelse gir den nye personlighet oss?

10 Siden den nye personlighet er «skapt i samsvar med Guds vilje i sann rettferdighet og lojalitet», er den en viktig del av et ektepars åndelige forsvarsverk. (Ef 4:24) De som tar på den nye personlighet, følger dette rådet: «Så død da deres lemmer . . . med hensyn til utukt, urenhet, seksuell lyst, skadelig begjær og griskhet.» (Les Kolosserne 3:5, 6.) Ordene «død da deres lemmer» indikerer at vi må gå hardt til verks når vi kjemper mot umoralske kjødelige begjær. Vi vil unngå alt som kan gjøre at vi får seksuelle følelser for en annen enn den vi er gift med. (Job 31:1) Når vi former vårt liv etter Guds vilje, lærer vi å ‘avsky det onde og holde fast ved det gode’. – Rom 12:2, 9.

11. Hvordan kan den nye personlighet styrke ekteskapet?

11 Den nye personlighet gjenspeiler «bildet av Ham som skapte den» – Jehova. (Kol 3:10) Når ektefeller ikler seg «medfølelsens inderlige hengivenhet, foruten godhet, ydmykhet, mildhet og langmodighet», styrker de sitt moralske forsvar og blir rikt velsignet. (Kol 3:12) Det at de lar «Kristi fred rå i [sine] hjerter», fører til at de får et mer harmonisk ekteskap. (Kol 3:15) Så godt det er for ektefellene at de har «inderlig hengivenhet for hverandre»! De tar med glede initiativet til «å vise hverandre ære». – Rom 12:10.

12. Hvilke egenskaper mener du er viktige for å få et lykkelig ekteskap?

12 Da et ektepar ble spurt om hvilke egenskaper som bidrar til at de har et lykkelig ekteskap, sa ektemannen, Sid: «Den viktigste av de egenskapene vi alltid har arbeidet med, er kjærlighet. Vi har også erfart at mildhet er veldig viktig.» Hans kone, Sonja, er enig og legger til: «Vennlighet er definitivt en viktig egenskap. Og vi har også prøvd å vise  ydmykhet, selv om det ikke alltid er så lett.»

HA GOD KOMMUNIKASJON

13. Hva er en av nøklene til et solid ekteskap, og hvorfor?

13 Det å snakke på en vennlig måte er uten tvil en av nøklene til et solid ekteskap. Tenk så trist det ville vært om ektefellene snakket til hverandre med mindre respekt enn de gjør til vilt fremmede – eller til og med til kjæledyret sitt! Når ektefeller utsetter hverandre for «ondsinnet bitterhet og harme og vrede og skriking og spottende tale», undergraver de ekteskapets åndelige forsvarsverk. (Ef 4:31) I stedet for å svekke ekteskapet med konstant kritikk eller bitende sarkasme må ektepar styrke forholdet med ord som er vennlige, kjærlige og medfølende. – Ef 4:32.

14. Hva må vi unngå å gjøre?

14 Bibelen sier at det er «en tid til å tie». (Fork 3:7) Det betyr ikke at man skal omgi seg med en mur av taushet, noe som blokkerer for nødvendig kommunikasjon. En gift kvinne i Tyskland sier: «I en slik situasjon kan taushet skade ektefellen din.» Hun sier også: «Det kan være vanskelig å bevare roen når man er stresset, men det er ikke bra å la frustrasjonen få fritt løp. Da kan du impulsivt si eller gjøre noe som kan såre den du er gift med, og det vil bare gjøre ting verre.» Ektefeller løser ikke problemene sine ved å rope og skrike eller ved å nekte å snakke med hverandre. Hvis de derimot velger å få uoverensstemmelser raskt ut av verden og ikke lar dem utvikle seg til langvarige krangler, styrker de ekteskapet.

15. Hvordan kan god kommunikasjon styrke et ekteskap?

15 Ekteskapsbåndene blir styrket når ektefellene tar seg tid til å snakke med hverandre om hva de mener og føler. Hvordan man sier noe, er like viktig som hva man sier. Gå derfor inn for å si ting på en tiltalende måte både ved det tonefallet og ved de ordene du bruker – også  i vanskelige situasjoner. Da blir det lettere for ektefellen din å høre på det du har å si. (Les Kolosserne 4:6.) En mann og en kone kan styrke ekteskapet med god kommunikasjon, med «en tale som er god til oppbyggelse, alt etter som det måtte være behov for, så den kan overbringe det som er gagnlig», til ektefellen. – Ef 4:29.

God kommunikasjon styrker ekteskapet (Se avsnitt 15)

GI EKTEFELLEN «DET SOM TILKOMMER» HAM ELLER HENNE

16, 17. Hvorfor er det viktig at ektefeller er oppmerksom på hverandres følelsesmessige og seksuelle behov?

16 Ektefellene styrker forholdet seg imellom når de setter den andres personlige behov foran sine egne. (Fil 2:3, 4) Både mann og kone må være oppmerksom på ektefellens følelsesmessige og seksuelle behov. – Les 1. Korinter 7:3, 4.

17 Dessverre er det noen som lar være å vise ektefellen hengivenhet eller ikke vil ha et seksuelt samliv med ham eller henne, og noen menn tror at det er umandig å vise ømhet. Bibelen sier: «Dere ektemenn: Vis forståelse i samlivet med hustruen.» (1. Pet 3:7, NO 1978/85) Mannen trenger å forstå at «det som tilkommer» hustruen, innebærer mer enn bare seksuell omgang. Det er mer sannsynlig at en kvinne vil finne glede i det intime samlivet med ektemannen hvis han er kjærlig og viser hengivenhet også til andre tider enn når de har sex. Når begge viser kjærlig omtanke, er det lettere for dem å dekke den andres følelsesmessige og fysiske behov.

18. Hvordan kan et ektepar styrke forholdet sitt?

18 Det er ingen ting som kan unnskylde det å være utro, men mangel på ømhet kan bidra til at en gift person søker hengivenhet og intimitet utenfor ekteskapet. (Ordsp 5:18; Fork 9:9) Bibelen gir derfor ektepar denne formaningen: «Berøv ikke hverandre dette [det som tilkommer ektefellen], uten etter innbyrdes samtykke for en fastsatt tid.» Hvorfor? «For at ikke Satan skal fortsette å friste dere på grunn av deres mangel på selvkontroll.» (1. Kor 7:5) Det ville virkelig være tragisk hvis et ektepar lot Satan utnytte deres «mangel på selvkontroll» slik at en av dem gav etter for fristelse og begikk ekteskapsbrudd. Men når begge søker «ikke sitt eget beste, men den andres» ved å gi ektefellen «det som tilkommer» ham eller henne, og gjør det som et uttrykk for kjærlighet og ikke av plikt, vil dette styrke forholdet deres. – 1. Kor 10:24.

FORTSETT Å BESKYTTE EKTESKAPET DITT

19. Hva bør vi være fast bestemt på å gjøre, og hvorfor?

19 Vi står på terskelen til den rettferdige, nye verden. Det vil derfor være like katastrofalt for oss å gi etter for kjødelige begjær som det var for de 24 000 israelittene på Moabs sletter. Etter å ha fortalt om denne skammelige og tragiske hendelsen advarer Guds Ord: «La derfor den som mener at han står, vokte seg så han ikke faller.» (1. Kor 10:12) Det er derfor viktig at vi styrker ekteskapet vårt ved å fortsette å være trofaste mot vår himmelske Far og mot vår ektefelle. (Matt 19:5, 6) Vi må nå, mer enn noen gang, gjøre vårt «ytterste for til slutt å bli funnet plettfrie og lyteløse av ham og i fred». – 2. Pet 3:13, 14.