Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Bygg et solid og lykkelig ekteskap

Bygg et solid og lykkelig ekteskap

«Hvis ikke Jehova bygger huset, er det forgjeves at de som bygger det, har arbeidet hardt på det.» – SAL 127:1a.

1–3. Hvilke utfordringer møter ektepar? (Se det første bildet i artikkelen.)

«HVIS en gjør seg oppriktige anstrengelser og viser at en ønsker å bevare lykken i ekteskapet, kan en erfare Jehovas velsignelse», sier en mann som har vært lykkelig gift i 38 år. Ja, ektefeller kan være lykkelige sammen, og de kan også støtte hverandre i vanskelige tider. – Ordsp 18:22.

2 Men det er ikke uvanlig at de som er gift, får «trengsel i sitt kjød». (1. Kor 7:28) Hvorfor er det slik? Bare det å måtte hanskes med dagligdagse problemer kan tære på ekteskapet. Sårede følelser, misforståelser og ord som kommer feil ut fordi man er ufullkommen, kan være en utfordring i selv de beste ekteskap. (Jak 3:2, 5, 8) Mange par sliter også fordi de har krevende jobber samtidig som de har barn å ta seg av. Stress og manglende overskudd gjør det vanskelig for mange å ta seg nok tid til å styrke ekteskapet. Økonomiske problemer, helseproblemer eller andre vanskeligheter kan bryte ned kjærligheten og respekten mellom ektefeller. I tillegg kan grunnlaget for et tilsynelatende solid ekteskap bli ødelagt av «kjødets gjerninger», for eksempel utukt, skamløs  oppførsel, fiendskap, strid, sjalusi, vredesutbrudd og tretting. – Gal 5:19–21; se fotnoter.

3 Noe som ikke gjør saken bedre, er at «de siste dager» kjennetegnes av egoisme og andre urette holdninger som forgifter et ekteskap. (2. Tim 3:1–4) Og sist, men ikke minst: Ekteskapet blir utsatt for innbitte angrep fra en ondskapsfull fiende. Apostelen Peter advarer: «Deres motstander, Djevelen, går omkring som en brølende løve og søker å sluke noen.» – 1. Pet 5:8; Åp 12:12.

4. Hvordan er det mulig å få et sterkt og lykkelig ekteskap?

4 En gift mann i Japan innrømmer: «Jeg var under et stort økonomisk press. Og fordi jeg ikke kommuniserte ordentlig med kona mi, ble hun også veldig stresset. I tillegg fikk hun for ikke så lenge siden alvorlige helseproblemer. Noen ganger fikk alle disse påkjenningene oss til å ryke i tottene på hverandre.» Noen utfordringer i ekteskapet er uunngåelige, men de er ikke uoverkommelige. Med Jehovas hjelp kan ektepar ha et solid og lykkelig ekteskap. (Les Salme 127:1.) Vi skal nå ta for oss fem av de byggesteinene som trengs for at ekteskapet skal bli sterkt og varig. Så skal vi se på hvordan kjærlighet kan fungere som mørtel mellom disse byggesteinene.

LA JEHOVA HA EN PLASS I EKTESKAPET

5, 6. Hva kan ektefeller gjøre for å inkludere Jehova i ekteskapet sitt?

5 Hjørnesteinen i et stødig ekteskap er lojalitet og lydighet mot ham som innstiftet ekteskapet. (Les Forkynneren 4:12.) Et ektepar kan inkludere Jehova i ekteskapet ved å følge hans kjærlige veiledning. Bibelen sier: «Dine ører skal høre et ord bak deg si: ‘Dette er veien. Gå på den’ – dersom dere skulle gå til høyre, eller dersom dere skulle gå til venstre.» (Jes 30:20, 21) I dag kan ektepar «høre» Jehovas ord ved å lese i Bibelen sammen. (Sal 1:1–3) De kan styrke ekteskapet ytterligere ved å ha et familiestudium som er både hyggelig og åndelig oppbyggende. Det å be sammen hver dag er også av uvurderlig betydning for å bygge et ekteskap som kan stå imot angrepene fra Satans verden.

Ved å gjøre åndelige ting sammen får ektefeller et nært og godt forhold til Gud og til hverandre (Se avsnittene 5, 6)

6 Gerhard, som bor i Tyskland, sier: «Når vi har opplevd at personlige problemer eller misforståelser har gått ut over gleden, har veiledningen i Guds Ord hjulpet oss til å utvikle tålmodighet og tilgi hverandre. Disse egenskapene er uunnværlige i et godt ekteskap.» Når ektefeller anstrenger seg for å inkludere Gud i ekteskapet sitt ved å ta del i åndelige aktiviteter sammen, får de et nært og godt forhold til Gud og til hverandre.

DERE EKTEMENN, TA LEDELSEN PÅ EN KJÆRLIG MÅTE

7. Hvordan må ektemenn utøve sitt lederskap?

7 Den måten mannen ivaretar rollen som overhode på, kan ha mye å si for om ekteskapet blir solid og lykkelig. Bibelen sier: «Enhver manns hode er Kristus; og en kvinnes hode er mannen.» (1. Kor 11:3) Den sammenhengen dette står i, viser hvordan en ektemann skal utøve sitt lederskap – han må etterligne den måten Kristus utøver sin myndighet over mannen på. Jesus var aldri tyrannisk eller hard; han var alltid kjærlig, vennlig, rimelig, mild og ydmyk. – Matt 11:28–30.

8. Hvordan kan en mann vinne sin kones kjærlighet og respekt?

8 En kristen ektemann trenger ikke  stadig å forlange at hans kone skal vise ham respekt. Han lever sammen med sin kone «i samsvar med kunnskap», eller som en annen oversettelse sier, viser han «omtanke i samlivet med kvinnen». Han viser henne «ære som et svakere kar, det kvinnelige». (1. Pet 3:7; NO 2011) En mann viser sin kone at hun er verdifull for ham, ved å snakke respektfullt til henne og behandle henne på en omtenksom måte, både når de er alene, og når de er sammen med andre. (Ordsp 31:28) Ved å utøve sitt lederskap på en slik kjærlig måte vinner han hennes kjærlighet og respekt, og Gud vil velsigne ekteskapet.

DERE HUSTRUER, UNDERORDNE DERE PÅ EN YDMYK MÅTE

9. Hvordan kan en kone vise at hun ydmykt underordner seg?

9 Uselvisk kjærlighet til Jehova basert på prinsipper hjelper oss alle til å ydmyke oss under hans mektige hånd. (1. Pet 5:6) Én viktig måte en kone kan vise respekt for Jehovas myndighet på, er å samarbeide med og støtte ektemannen. Bibelen sier: «Dere hustruer, fortsett å underordne dere under deres menn, som det sømmer seg i Herren.» (Kol 3:18) Sant nok kommer ikke alltid den avgjørelsen en ektemann treffer, til å være den som kona foretrekker. Men hvis avgjørelsen ikke er i strid med Guds lover, vil en kone som underordner seg, være villig til å føye seg. – 1. Pet 3:1.

10. Hvorfor er det viktig at en kone underordner seg?

10 Jehova har gitt gifte kvinner en ærefull rolle i familien. En kone er sin manns «partner». (Mal 2:14) Hun kommer med viktige innspill når det skal treffes avgjørelser i familien, ved respektfullt å gi uttrykk for sine tanker og følelser, samtidig som hun underordner seg. En klok mann lytter nøye til det hans kone sier. (Ordsp 31:10–31) Det at hun i kjærlighet underordner seg, fremmer gleden, freden og harmonien i familien  og gjør at hun og mannen kan føle den tilfredshet det gir å vite at de behager Gud. – Ef 5:22.

FORTSETT Å TILGI HVERANDRE VILLIG

11. Hvorfor er det så viktig å tilgi?

11 En av de viktigste byggesteinene i et ekteskap som skal vare, er tilgivelse. Ekteskapet blir styrket når ektefellene fortsetter å «bære over med hverandre og tilgi hverandre villig». (Kol 3:13) På den annen side blir forholdet dem imellom undergravd hvis de går og tenker på alle feil den andre har gjort, og ofte bruker dem som ammunisjon i nye angrep. Akkurat som det kan oppstå sprekker i en bygning som kan svekke den, kan motvilje og bitterhet utvikle seg i ektefellers hjerte og føre til at det blir vanskeligere og vanskeligere å tilgi. Men hvis ektefellene derimot er flinke til å tilgi hverandre, slik Jehova tilgir dem, får de et sterkt forhold. – Mi 7:18, 19.

12. Hvordan dekker kjærligheten over «en mengde synder»?

12 Ekte kjærlighet «holder ikke regnskap med krenkelsen». Nei, «kjærligheten dekker over en mengde synder». (1. Kor 13:4, 5; les 1. Peter 4:8.) Med andre ord setter ikke kjærligheten noen grense for hvor mange synder vi kan tilgi. Da Peter spurte hvor mange ganger han burde tilgi en person, sa Jesus: «Inntil syttisju ganger.» (Matt 18:21, 22) Han viste at det er praktisk talt ingen grense for hvor mange ganger en kristen bør tilgi andre. – Ordsp 10:12. *

13. Hvordan kan vi motvirke en tendens til ikke å ville tilgi?

13 En som heter Annette, sier: «Hvis et par ikke vil tilgi hverandre, utvikler det seg bitterhet og mistillit, og det er som gift for et ekteskap. Det å være villig til å tilgi styrker ekteskapet og gjør ektefellene mer sammensveiset.» For å motvirke en tendens til ikke å ville tilgi kan du gå inn for å bli mer bevisst på hva du kan være takknemlig for og sette pris på. Gjør det til en vane å gi ektefellen din oppriktig ros. (Kol 3:15) Opplev den fred i sinnet, enhet og Guds velsignelse som de som er innstilt på å tilgi, erfarer. – Rom 14:19.

FØLG DEN GYLNE REGEL

14, 15. Hva er den gylne regel, og hvordan er den nyttig i ekteskapet?

14 Du liker helt sikkert å bli behandlet med respekt. Du blir glad når andre tar hensyn til din verdighet, og når det du tenker og føler, blir tatt på alvor. Men har du noen gang hørt noen si: «Han skal få smake sin egen medisin»? En slik reaksjon kan kanskje noen ganger være forståelig, men Bibelen sier: «Si ikke: ‘Slik som han gjorde mot meg, slik skal jeg gjøre mot ham.’» (Ordsp 24:29) Jesus anbefalte en mer positiv måte å håndtere vanskelige situasjoner på. Han kom med denne kjente regelen, som ofte blir kalt den gylne regel: «Slik som dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem.» (Luk 6:31) Jesus mente at vi skulle behandle andre slik vi selv ville like å bli behandlet, og ikke gjengjelde uvennlighet med uvennlighet. I et ekteskap betyr dette at vi må tilføre forholdet det vi håper å få ut av det.

15 Ektepar styrker forholdet seg  imellom når de er sensitive for hverandres følelser. «Vi har prøvd å sette den gylne regel ut i livet», sier en ektemann i Sør-Afrika. «Det hender riktignok at vi er opprørt, men vi har anstrengt oss for å behandle hverandre slik vi selv ønsker å bli behandlet – med respekt og verdighet.»

16. Hva må ektefeller ikke gjøre mot hverandre?

16 Ikke avslør din ektefelles svakheter, og ikke trekk fram særegenhetene hans eller hennes hele tiden – ikke engang for spøk. Husk at ekteskapet ikke er en konkurranse om hvem som er sterkest, hvem som roper høyest, eller hvem som kommer på den kvasseste kommentaren. Sant nok gjør vi alle feil, og noen ganger sårer vi andre. Men det kan aldri forsvares at en mann eller kone snakker på en sarkastisk eller nedlatende måte, eller enda verre, at de dytter eller slår hverandre. – Les Ordspråkene 17:27; 31:26.

17. Hvordan kan ektemenn følge den gylne regel?

17 I noen kulturer blir menn som herser med eller slår kona si, sett på som mandige, men Bibelen sier: «Den som er sen til vrede, er bedre enn en veldig mann, og den som behersker sin ånd, er bedre enn den som inntar en by.» (Ordsp 16:32) Det krever stor moralsk styrke å etterligne det største menneske som noen gang har levd, Jesus Kristus, og styre temperamentet. En mann som mishandler sin kone verbalt eller fysisk, er alt annet enn mandig, og han kommer til å miste sitt forhold til Jehova. Salmisten David, som var en sterk og modig mann, sa: «Bli opprørt, men synd ikke. Si det i deres hjerte, på deres seng, og vær stille.» – Sal 4:4.

«IKLE DERE KJÆRLIGHETEN»

18. Hvorfor er det viktig å fortsette å utvikle egenskapen kjærlighet?

18 Les 1. Korinter 13:4–7. Kjærlighet er den viktigste egenskapen i et ekteskap. «Ikle dere medfølelsens inderlige hengivenhet, foruten godhet, ydmykhet, mildhet og langmodighet. Men foruten alt dette skal dere ikle dere kjærligheten, for den er et fullkomment enhetens bånd.» (Kol 3:12, 14) Selvoppofrende, kristuslignende kjærlighet er mørtelen som binder sammen byggesteinene i et solid ekteskap. Et ekteskap som er preget av en slik kjærlighet, blir ikke ødelagt av irriterende personlighetstrekk, skremmende helseproblemer, økonomiske kriser eller utfordringer i forholdet til svigerfamilien.

19, 20. (a) Hvordan kan ektepar lykkes med å bygge et sterkt og lykkelig ekteskap? (b) Hva skal vi se på i den neste artikkelen?

19 For at et ekteskap skal fungere godt, kreves det hengivenhet, sterk lojalitet og oppriktige anstrengelser. Istedenfor å gi opp ekteskapet når det oppstår problemer, bør ektefeller være fast bestemt på å holde sammen og på å få forholdet til å blomstre – ikke bare overleve. Kristne par som elsker Gud og hverandre, har den nødvendige motivasjon til å løse problemene sine, for «kjærligheten svikter aldri». – 1. Kor 13:8, fotn.; Matt 19:5, 6; Hebr 13:4.

20 Det å bygge et solid og lykkelig ekteskap er spesielt utfordrende i de «kritiske tider» som vi lever i nå. (2. Tim 3:1) Men med Jehovas hjelp er det mulig. Ektepar har likevel en kamp å kjempe mot det store moralske forfallet i verden, og den neste artikkelen tar opp hva ektefeller kan gjøre for å styrke ekteskapets åndelige forsvarsverk.

^ avsn. 12 Selv om ektefeller prøver å tilgi og å løse problemene sine, har den uskyldige part ifølge Bibelen rett til å velge å enten tilgi eller skille seg hvis ektefellen har vært utro. (Matt 19:9) Se artikkelen «Hva Bibelen sier: Ekteskapsbrudd – å tilgi eller ikke tilgi?» i Våkn opp! for 8. august 1995.