Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Får du «mat i rette tid»?

Får du «mat i rette tid»?

VI LEVER i den vanskeligste tiden i menneskenes historie. (2. Tim 3:1–5) Vår kjærlighet til Jehova og vår beslutning om å leve etter hans rettferdige normer blir prøvd hver eneste dag. Jesus forutså denne problemfylte tiden, og han kom med en forsikring om at hans etterfølgere skulle få den oppmuntringen de trengte for å holde ut til enden. (Matt 24:3, 13; 28:20) For å styrke sine etterfølgere har han utnevnt en tro og klok slave som skal gi dem åndelig «mat i rette tid». – Matt 24:45, 46.

Siden denne tro slaven ble utnevnt i 1919, har millioner av «tjenestefolk» som snakker mange forskjellige språk, blitt samlet inn i Guds organisasjon, hvor de får åndelig mat. (Matt 24:14; Åp 22:17) Men ikke all åndelig mat er tilgjengelig på alle språk, og ikke alle har tilgang til det som organisasjonen utgir i elektronisk format. Det er for eksempel mange som ikke har mulighet til å se de videoene og lese de artiklene som bare finnes på jw.org. Betyr dette at noen ikke får den maten de trenger for å holde seg åndelig sunne og friske? For å finne svaret på dette skal vi ta for oss fire sentrale spørsmål.

 1. Hva er den viktigste ingrediensen i den maten Jehova gir oss?

Da Satan prøvde å friste Jesus til å gjøre steiner om til brød, svarte Jesus: «Mennesket skal leve, ikke av brød alene, men av hver uttalelse som kommer fra Jehovas munn.» (Matt 4:3, 4) Jehovas uttalelser er nedskrevet i Bibelen. (2. Pet 1:20, 21) Bibelen er derfor den viktigste ingrediensen i den åndelige maten vår. – 2. Tim 3:16, 17.

Jehovas organisasjon har gjort hele Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter eller deler av den tilgjengelig på over 120 språk, og hvert år kommer den ut på nye språk. I tillegg finnes det milliarder av eksemplarer av andre oversettelser av hele Bibelen eller deler av den på omkring 2500 språk. Denne imponerende utbredelsen er i samsvar med Jehovas vilje om at «alle slags mennesker skal bli frelst og komme til nøyaktig kunnskap om sannheten». (1. Tim 2:3, 4) Og fordi ‘ingen skapning er usynlig for Jehovas blikk’, kan vi være sikker på at han vil dra dem som er «klar over sitt åndelige behov», til sin organisasjon og gi dem åndelig mat. – Hebr 4:13; Matt 5:3, 6; Joh 6:44; 10:14.

2. Hvilken rolle spiller publikasjonene våre i vårt åndelige kosthold?

For å utvikle en sterk tro må en gjøre mer enn å lese Bibelen. En må forstå det en leser, og handle i samsvar med det. (Jak 1:22–25) En etiopisk evnukk i det første århundre var klar over dette. Han satt og leste i Guds Ord da evangelisten Filip spurte ham: «Forstår du egentlig det du leser?» Han svarte: «Hvordan skulle jeg vel noensinne kunne det uten at noen veiledet meg?» (Apg 8:26–31) Filip hjalp så evnukken til å få nøyaktig kunnskap fra Guds Ord. Det evnukken lærte, gjorde så sterkt inntrykk på ham at han bad om å bli døpt. (Apg 8:32–38) På lignende måte har våre bibelske publikasjoner hjulpet oss til å få nøyaktig kunnskap om sannheten. De har rørt ved våre følelser og motivert oss til å anvende det vi lærer. – Kol 1:9, 10.

Gjennom publikasjonene får Jehovas tjenere rikelig med åndelig mat og drikke. (Jes 65:13) Vakttårnet, for eksempel, som kommer ut på over 210 språk, forklarer bibelske profetier, øker vår forståelse av dype åndelige sannheter og motiverer oss til å leve etter bibelske prinsipper. Våkn opp!, som kommer ut på rundt 100 språk, lærer oss om Jehovas skapergjerninger og viser hvordan vi kan følge Bibelens praktiske veiledning. (Ordsp 3:21–23; Rom 1:20) Den tro slave utgir bibelsk litteratur på over 680 språk! Setter du av tid hver dag til å lese i Bibelen? Leser du hvert nytt blad og alle de andre nye publikasjonene som kommer ut på ditt språk?

I tillegg til at Jehovas organisasjon framstiller publikasjoner, utarbeider den disposisjoner til bibelske taler som blir holdt på møtene og stevnene våre. Liker du talene, skuespillene, intervjuene og demonstrasjonene som blir framført? Det er ikke tvil om at Jehova lar oss få del i et åndelig gjestebud! – Jes 25:6.

 3. Kommer du til å bli åndelig underernært hvis ikke alle publikasjonene våre finnes på ditt språk?

Svaret er nei. Og det burde ikke overraske oss at noen av Jehovas tjenere til tider har tilgang til mer åndelig føde enn andre. Hvorfor ikke? Tenk på apostlene. De fikk mer undervisning enn mange andre av disiplene i det første århundre. (Mark 4:10; 9:35–37) Men det betyr ikke at de andre disiplene var åndelig underernært. De fikk det de trengte. – Ef 4:20–24; 1. Pet 1:8.

Det er også verdt å merke seg at mye av det Jesus sa og gjorde da han var på jorden, ikke er tatt med i evangelieberetningene. Apostelen Johannes skrev: «Det er også mange andre ting som Jesus har gjort, og hvis de noen gang ble skrevet ned i alle detaljer, mener jeg at ikke hele verden kunne romme de bokrullene som ble skrevet.» (Joh 21:25) Selv om Jesu disipler i det første århundre visste mer om det fullkomne mennesket Jesus enn vi gjør, betyr ikke det at vi er åndelig underernært. Jehova har sørget for at vi vet nok om Jesus til at vi kan følge i hans fotspor. – 1. Pet 2:21.

Tenk også på de brevene som apostlene sendte til menighetene i det første århundre. Minst ett av de brevene Paulus skrev, er ikke tatt med i Bibelen. (Kol 4:16) Er vårt åndelige kosthold mangelfullt fordi vi ikke har tilgang til det brevet? Nei. Jehova vet hva vi trenger, og har gitt oss nok til at vi skal kunne holde oss åndelig sterke. – Matt 6:8.

Jehova vet hva vi har behov for, og har gitt oss det vi trenger for å holde oss åndelig sterke

I dag er det noen av Jehovas tjenere som har mer åndelig mat de kan forsyne seg av, enn andre. Snakker du et språk som det bare finnes noen få publikasjoner på? Husk i så fall at Jehova bryr seg om deg. Studer den litteraturen du har, og hvis det er mulig, så gå på møter som blir holdt på et språk du forstår. Du kan være sikker på at Jehova vil holde deg åndelig sterk. – Sal 1:2; Hebr 10:24, 25.

4. Kommer du til å bli åndelig svak hvis du ikke har tilgang til det som blir lagt ut på jw.org?

På nettstedet vårt legger vi ut bladene våre og andre bibelske publikasjoner. Der finner vi også stoff som hjelper ektepar, foreldre, tenåringer og barn. Familier kan ha nytte av å bruke dette på familiestudiekvelden. Nettstedet vårt inneholder dessuten rapporter fra spesielle arrangementer, for eksempel Gilead-avslutningene og årsmøtene, og det holder vårt verdensomfattende brorskap informert om naturkatastrofer og juridiske forhold som berører Jehovas folk. (1. Pet 5:8, 9) Nettstedet bidrar også til at folk kan få kjennskap til det gode budskap selv i land der arbeidet er underlagt restriksjoner eller er forbudt.

Men du kan holde deg åndelig sterk enten du har tilgang til nettstedet vårt eller ikke. Den tro slave har arbeidet hardt for at det skal være nok trykt litteratur til å holde hver enkelt av tjenestefolkene åndelig velnært. Du bør derfor ikke føle at du er nødt til å kjøpe en elektronisk enhet bare for å få tilgang til jw.org. Noen som har tilgang til Internett, har avtalt med brødre eller søstre som ikke har det, at de skal ta utskrifter for dem av noe av det som ligger på nettstedet vårt, men menigheter er ikke forpliktet til å ha en ordning for dette.

Vi er takknemlige for at Jesus holder sitt løfte om å dekke vårt åndelige behov. Etter hvert som disse vanskelige siste dager raskt nærmer seg slutten, kan vi stole på at Jehova vil fortsette å gi oss åndelig «mat i rette tid».