Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Husker du?

Husker du?

Har du lest nøye igjennom de siste numrene av Vakttårnet? Se om du kan besvare disse spørsmålene:

Når i løpet av den 14. nisan skulle påskelammet slaktes?

Noen bibeloversettelser sier at det skulle slaktes «mellom de to kveldene», det vil si i skumringen – etter solnedgang, men før det ble helt mørkt. (2. Mos 12:6) – 15.12., sidene 18–19.

Hvilke bibelske prinsipper kan hjelpe unge til å ta kloke avgjørelser?

Tre av dem er: (1) Søk først Guds rike og hans rettferdighet. (Matt 6:19–34) (2) Opplev den gleden det gir å tjene andre. (Apg 20:35) (3) Gled deg over å tjene Jehova mens du er ung. (Fork 12:1) 15.1., sidene 19–20.

Hvilke fire ryttere har ridd siden 1914?

Den første er Jesus, som rir på en hvit hest, og som kastet Satan og demonene ut av himmelen. Den andre rir på en ildfarget hest og står for de krigene som har hjemsøkt menneskeheten. Den tredje rir på en svart hest og er et symbol på hungersnød. Den fjerde rir på en blek hest og dreper millioner av mennesker med «dødbringende plage». (Åp 6:2–8) – 1.2., sidene 6–7.

Når finner «Lammets bryllup» sted? (Åp 19:7)

«Lammets bryllup» finner sted etter at Kongen, Jesus Kristus, har fullført sin seier, det vil si etter at Babylon den store er blitt ødelagt og Harmageddon-krigen er over. – 15.2., side 10.

Hvorfor gikk jødene på Jesu tid «i forventning» om at Messias skulle komme? (Luk 3:15)

Vi kan ikke vite sikkert om jødene i det første århundre forstod Daniels profeti om Messias slik vi gjør. (Dan 9:24–27) Men de kan ha hørt om det som engelen hadde sagt til noen gjetere, eller det som profetinnen Anna hadde sagt da hun fikk se den nyfødte Jesus i templet. Og det kom astrologer fra Østen for å se «den jødenes konge som [var] født». (Matt 2:1, 2) Senere antydet døperen Johannes at Messias snart skulle komme. – 15.2., sidene 26–27.

Hvordan kan vi unngå at vårt ja blir nei? (2. Kor 1:18)

Det kan nok skje at det oppstår en situasjon som er utenfor vår kontroll, og som gjør det umulig for oss å holde ord. Men hvis vi lover noe, bør vi gjøre alt vi kan for å holde det vi har lovt. – 15.3., side 32.

Hvordan kan vi motstå fristelsen til å se på pornografi?

Tre nyttige skritt er: (1) Å se bort med én gang hvis vi ser et erotisk bilde. (2) Å passe på hva vi tenker på, ved å fokusere på positive ting og be til Gud. (3) Å passe på hva vi gjør, ved å unngå filmer og nettsteder som inneholder pornografi. – 1.4., sidene 10–12.

Hvilke uventede konsekvenser kan det få hvis en kristen flytter fra familien sin for å tjene penger i et annet land?

Når foreldre velger at familien ikke skal bo sammen, kan det gå ut over barna følelsesmessig og moralsk. Det kan være at de begynner å føle motvilje mot foreldrene. Og voksne som ikke bor sammen med sin ektefelle, kan bli utsatt for seksuelle fristelser. – 15.4., sidene 19–20.

Hvorfor ble bena brutt på forbrytere som ble henrettet ved pælfesting?

Romerne henrettet noen forbrytere ved å henge dem på en pæl. Jødene bad om at bena på de forbryterne som hang ved siden av Jesus, måtte bli brutt. Det ville gjøre det vanskeligere for de pælfestede å puste og dermed framskynde døden. Da trengte de ikke å bli hengende på pælen natten over. (5. Mos 21:22, 23) – 1.5., side 11.

Hvilke fire spørsmål bør vi ha i tankene når det gjelder det å kontakte andre i tjenesten?

Hvem er de personene jeg henvender meg til? Hvor er det jeg henvender meg til folk? Når er det best å gjøre det? Hvordan bør jeg gjøre det? – 15.5., sidene 12–15.

Hvor dødelig er røyking?

I forrige århundre døde 100 millioner av røyking. Nå krever røyking cirka 6 millioner menneskeliv hvert år. – 1.6., side 3.