Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

«Du skal elske din neste som deg selv»

«Du skal elske din neste som deg selv»

«Det andre [budet] er dette: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’» – MATT 22:39.

1, 2. (a) Hva sa Jesus var det nest største budet i Loven? (b) Hvilke spørsmål skal vi se på i denne artikkelen?

EN FARISEER som ville sette Jesus på prøve, spurte ham: «Lærer, hvilket bud er det største i Loven?» Som nevnt i den forrige artikkelen svarte Jesus at «det største og første bud» er: «Du skal elske Jehova din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn.» Så tilføyde han: «Det andre, som er likt det, er dette: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’» – Matt 22:34–39.

2 Siden Jesus sa at vi skal elske vår neste som oss selv, kan vi spørre: Hvem er egentlig vår neste? Og hvordan kan vi vise nestekjærlighet?

HVEM ER EGENTLIG VÅR NESTE?

3, 4. (a) Hvilken lignelse fortalte Jesus som svar på spørsmålet: «Hvem er egentlig min neste?» (b) Hvordan hjalp samaritanen ham som var blitt ranet, slått og etterlatt halvdød? (Se det første bildet i artikkelen.)

3 Tenk over hva Jesus sa da en selvrettferdig mann spurte ham: «Hvem er egentlig min neste?» Som svar fortalte Jesus  lignelsen om den barmhjertige samaritan. (Les Lukas 10:29–37.) En skulle kanskje tro at en israelittisk prest og en levitt ville være en god neste for en jødisk mann som de så var blitt ranet, slått og etterlatt halvdød. Men de gikk forbi uten å hjelpe ham. Den som hjalp ham, var en samaritan – en som tilhørte et folk som respekterte Moseloven, men som jødene foraktet. – Joh 4:9.

4 Samaritanen helte olje og vin på sårene til den skadede mannen for å lege dem. De to denarene han gav til verten på herberget for pleie av den skadede mannen, tilsvarte omkring to daglønner. (Matt 20:2) Så det er lett å se hvem som virkelig var en neste for ham som var skadet. Jesu lignelse lærer oss at vi må vise vår neste medfølelse og kjærlighet.

Jehovas tjenere er raske til å vise nestekjærlighet (Se avsnitt 5)

5. Hvordan viste Jehovas vitner nestekjærlighet etter orkanen Sandy?

5 Slike medfølende mennesker som den barmhjertige samaritan finner man ikke overalt, særlig ikke nå i de «siste dager», da så mange er uten naturlig hengivenhet, er voldsomme og ikke har kjærlighet til det gode. (2. Tim 3:1–3) Tenk for eksempel på hva som ofte skjer under en naturkatastrofe. Etter at orkanen Sandy hadde forårsaket store ødeleggelser i New York i slutten av oktober 2012, ble folk i et område som allerede var hardt rammet på grunn av mangel på strøm, varme og andre nødvendige ting, plyndret. Jehovas vitner i det samme området satte i gang tiltak for å hjelpe sine brødre og søstre og også andre. Jehovas vitner gjør slike ting fordi de elsker sin neste. Hvilke andre måter kan man vise nestekjærlighet på?

HVORDAN VI KAN VISE NESTEKJÆRLIGHET

6. Hvorfor er det å forkynne for folk en måte å vise nestekjærlighet på?

6 Gi åndelig hjelp. Vi gjør dette når vi gjør andre kjent med den styrkende «trøsten fra Skriftene». (Rom 15:4) Når vi forkynner for folk og deler Bibelens sannhet med dem, viser vi virkelig nestekjærlighet. (Matt 24:14) Det er et stort privilegium å forkynne budskapet om Riket, som kommer fra «den Gud som gir håp». – Rom 15:13.

7. Hva er den gylne regel, og hvordan blir vi velsignet når vi følger den?

7 Følg den gylne regel. Jesus kom med den gylne regel da han i Bergprekenen sa: «Alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem; det er i virkeligheten dette Loven og Profetene går ut på.» (Matt 7:12) Når vi behandler andre på denne måten, handler vi i samsvar med ånden i «Loven» (Mosebøkene) og «Profetene» (de profetiske bøkene i De hebraiske skrifter). Disse skriftene viser tydelig at Gud velsigner dem som viser nestekjærlighet. Han sa for eksempel gjennom Jesaja: «Hold fast ved det som er rett, og gjør det som er rettferdig. . . . Lykkelig er det dødelige menneske som gjør dette.» (Jes 56:1, 2) Ja, når vi behandler vår neste på en kjærlig og rettferdig måte, velsigner Jehova oss.

8. Hvorfor bør vi elske våre fiender, og hva kan skje hvis vi gjør det?

8 Elsk dine fiender. Jesus sa: «Dere har hørt at det er blitt sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Fortsett å elske deres fiender og å be for dem som forfølger dere; så dere kan vise at dere er sønner av deres Far, som er i himlene.» (Matt 5:43–45) Apostelen Paulus kom med et  lignende poeng da han sa: «Hvis din fiende er sulten, så gi ham mat; hvis han er tørst, så gi ham noe å drikke.» (Rom 12:20; Ordsp 25:21) Ifølge Moseloven skulle en person hjelpe en fiende med å befri eselet hans hvis en tung bør hadde fått det til å segne om. (2. Mos 23:5) Et slikt samarbeid kunne få tidligere fiender til å bli gode venner. Fordi vi som kristne viser kjærlighet, har mange som tidligere var fiender av oss, blitt mildere stemt. Hvis vi elsker våre fiender – til og med fanatiske forfølgere – kan vi kanskje få oppleve den store glede å se noen av dem bli sanne kristne!

9. Hva sa Jesus om det å slutte fred med sin bror?

9 «Jag etter fred med alle.» (Hebr 12:14) «Alle» innbefatter selvfølgelig våre brødre, for Jesus sa: «Hvis du . . . bringer din gave til alteret og du der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la din gave ligge der foran alteret og gå bort; slutt først fred med din bror, og så, når du har kommet tilbake, kan du frambære din gave.» (Matt 5:23, 24) Gud vil velsigne oss når vi elsker vår bror og er raske til å slutte fred med ham.

10. Hvorfor må vi ikke være ute etter å finne feil hos andre?

10 Ikke vær ute etter å finne feil. Jesus sa: «Slutt med å dømme, for at dere ikke skal bli dømt; for med den dom dere dømmer med, skal dere bli dømt; og med det mål dere måler ut med, skal de måle ut til dere. Hvorfor ser du da på strået i din brors øye, men tenker ikke på bjelken i ditt eget øye? Eller hvordan kan du si til din bror: ‘La meg dra ut strået av øyet ditt’, når, se, det er en bjelke i ditt eget øye? Hykler! Dra først bjelken ut av ditt eget øye, og så vil du se tydelig hvordan du kan dra strået ut av din brors øye.» (Matt 7:1–5) Disse kraftfulle ordene viser at vi ikke må kritisere andres småfeil, for vi kan ha veldig store feil selv!

EN SPESIELL MÅTE Å VISE NESTEKJÆRLIGHET PÅ

11, 12. På hvilken spesiell måte viser vi nestekjærlighet?

11 Vi ønsker å vise andre nestekjærlighet på en spesiell måte, nemlig ved  å forkynne det gode budskap om Riket for dem, slik Jesus gjorde. (Luk 8:1) Jesus gav sine etterfølgere i oppdrag å ‘gjøre disipler av mennesker av alle nasjonene’. (Matt 28:19, 20) Når vi utfører dette oppdraget, prøver vi å hjelpe vår neste til å forlate den brede og vide veien som fører til tilintetgjørelse, og begynne å gå på den smale veien som fører til livet. (Matt 7:13, 14) Det er ingen tvil om at Jehova velsigner slike anstrengelser.

12 I likhet med Jesus hjelper vi andre til å bli klar over sitt åndelige behov. (Matt 5:3) Når noen reagerer positivt, kan vi hjelpe dem med å få dekket dette behovet ved å gjøre dem kjent med «Guds gode budskap». (Rom 1:1) De som tar imot budskapet om Riket, blir forlikt med Gud gjennom Jesus Kristus. (2. Kor 5:18, 19) Så det å forkynne det gode budskap er virkelig en viktig måte å vise nestekjærlighet på – det kan bety liv for vår neste!

13. Hva synes du om det å være med på å forkynne om Riket?

13 Når vi foretar virkningsfulle gjenbesøk og leder lærerike hjemmebibelstudier, kan vi glede oss over å hjelpe andre til å følge Guds rettferdige normer. Det kan føre til store forandringer i livet til dem vi studerer med. (1. Kor 6:9–11) Vi blir virkelig varme om hjertet når vi ser hvordan Gud hjelper dem som er «rett innstilt for evig liv», til å gjøre de nødvendige forandringer og komme i et nært forhold til ham. (Apg 13:48) Mange opplever at fortvilelse blir vendt til glede, og at bekymringer blir erstattet av tillit til vår himmelske Far. Så fint det er å se de åndelige framskrittene som interesserte gjør! Er du ikke enig i at det gir en helt spesiell glede å vise nestekjærlighet som forkynnere av Riket?

EN INSPIRERT BESKRIVELSE AV KJÆRLIGHETEN

14. Hvordan vil du med egne ord beskrive noen sider ved kjærligheten, slik de er nevnt i 1. Korinter 13:4–8?

14 Hvis vi følger det Paulus skrev om kjærlighet, når vi har med andre å gjøre, kan vi unngå mange problemer, erfare glede og få Guds velsignelse. (Les 1. Korinter 13:4–8.) La oss kort se på hva Paulus sa om kjærligheten, og hvordan vi kan vise vår neste en slik kjærlighet.

15. (a) Hvorfor må vi være langmodige og vennlige? (b) Hvorfor må vi ikke være misunnelige eller skryte?

15 «Kjærligheten er langmodig og vennlig.» Akkurat som Gud har vært vennlig og langmodig, eller tålmodig, mot oss ufullkomne mennesker, må vi være tålmodige og vennlige mot andre når de gjør feil eller sier noe tankeløst eller til og med frekt til oss. «Kjærligheten er ikke skinnsyk» (eller «misunnelig; sjalu», fotn.), så når noen i menigheten har privilegier eller andre ting som vi ikke har, er vi ikke misunnelige på dem hvis vi har ekte kjærlighet. Og hvis vi har kjærlighet, vil vi heller ikke skryte eller bli oppblåst av stolthet. Bibelen sier at «hovmodige øyne og et arrogant hjerte, de ondes lampe, er synd». – Ordsp 21:4.

16, 17. Hvordan kan vi leve opp til 1. Korinter 13:5, 6?

16 Kjærlighet vil få oss til å oppføre oss sømmelig mot vår neste. Det vil si at vi ikke vil lyve for ham, stjele fra ham eller gjøre noe annet som er i strid med Jehovas lover og prinsipper. Kjærlighet vil også få oss til å tenke på andres beste istedenfor bare å være opptatt av vårt eget beste. – Fil 2:4.

 17 Ekte kjærlighet blir ikke fort opphisset, og den «holder ikke regnskap med krenkelsen», som om vi bokførte alle uvennlige ting andre gjør. (1. Tess 5:15) Vi behager ikke Gud hvis vi bærer nag. Det ville være som om vi holdt ved like en ild som kan blusse opp og skade oss selv og andre. (3. Mos 19:18) Kjærligheten får oss til å ‘glede oss ved sannheten’, og den gjør at vi ‘ikke gleder oss over urettferdighet’, selv ikke om den som blir dårlig eller urettferdig behandlet, er en som hater oss. – Les Ordspråkene 24:17, 18.

18. Hva lærer 1. Korinter 13:7, 8 oss om kjærlighet?

18 Tenk over hvordan Paulus videre beskriver kjærligheten. Han sier at «den tåler alt». Hvis noen fornærmer oss, men ber om tilgivelse, får kjærlighet oss til å tilgi ham. Kjærligheten «tror alt» som står i Guds Ord, og gjør at vi er takknemlig for den åndelige føden vi får. Kjærligheten «håper alt» – vi stoler på alle de løftene Jehova har gitt oss. Og kjærligheten motiverer oss til å vise andre grunnlaget for det håpet vi har. (1. Pet 3:15) I tillegg ber vi om og håper på at vanskelige situasjoner skal få et best mulig utfall. Kjærligheten «utholder alt», enten det er snakk om urett som er begått mot oss, forfølgelse eller andre prøvelser. Og «kjærligheten faller aldri bort». Mennesker som er lydige mot Jehova, vil vise denne egenskapen i all evighet.

FORTSETT Å ELSKE DIN NESTE SOM DEG SELV

19, 20. Hvilke skriftsteder motiverer oss til å fortsette å elske vår neste?

19 Ved å følge Bibelens veiledning kan vi fortsette å vise vår neste kjærlighet. Vår nestekjærlighet omfatter alle mennesker, ikke bare dem som har samme etniske bakgrunn som oss selv. Glem aldri Jesu ord: «Du skal elske din neste som deg selv». (Matt 22:39) Både Gud og Kristus forventer at vi elsker vår neste. Hvis vi er usikker på hva vi bør gjøre mot vår neste i en bestemt situasjon, så la oss be Gud om å lede oss ved hjelp av hellig ånd. Da vil vi få Jehovas velsignelse, og vi vil kunne oppføre oss på en kjærlig måte. – Rom 8:26, 27.

20 Budet om å elske sin neste som seg selv blir kalt «den kongelige lov». (Jak 2:8) Etter at Paulus hadde henvist til noen av budene i Moseloven, sa han at alle budene i den «sammenfattes i dette ord, nemlig: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten; derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse.» (Rom 13:8–10) Så vi må fortsette å vise nestekjærlighet.

21, 22. Hvorfor må vi elske Gud og vår neste?

21 Når vi mediterer over hvorfor vi bør elske vår neste, er det bra å tenke over det Jesus sa om at hans Far «lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige». (Matt 5:43–45) Vi må vise vår neste kjærlighet enten han er rettferdig eller urettferdig. Som nevnt er det å forkynne budskapet om Riket en viktig måte å vise en slik kjærlighet på. For noen velsignelser vår neste har i vente hvis han tar imot og verdsetter det gode budskap!

22 Vi har mange grunner til å elske Jehova av hele vårt hjerte. Og vi kan vise nestekjærlighet på mange forskjellige måter. Når vi elsker Gud og vår neste, holder vi de to største budene. Og framfor alt gleder vi vår kjærlige, himmelske Far, Jehova.