Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

«Du skal elske Jehova din Gud»

«Du skal elske Jehova din Gud»

«Du skal elske Jehova din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn.» – MATT 22:37.

1. Hva fikk kjærligheten mellom Gud og hans Sønn til å vokse?

JEHOVAS Sønn, Jesus Kristus, sa: «Jeg elsker Faderen.» (Joh 14:31) Han sa også: «Faderen nærer hengivenhet for Sønnen.» (Joh 5:20) Dette burde ikke overraske oss. I sin førmenneskelige tilværelse var jo Jesus Guds «mesterarbeider» i enormt lang tid. (Ordsp 8:30) Mens de arbeidet sammen, lærte Sønnen mye om sin Fars egenskaper, og han hadde utallige grunner til å elske ham. Det nære samarbeidet fikk uten tvil kjærligheten mellom dem til å vokse.

2. (a) Hva føler vi for en vi elsker? (b) Hvilke spørsmål skal vi drøfte?

2 En vi elsker, er en vi har dyp hengivenhet for. Salmisten David sang: «Jeg nærer hengivenhet for deg, Jehova, min styrke.» (Sal 18:1) Også vi bør føle hengivenhet for Gud, for han har hengivenhet for oss. Hvis vi er lydige mot Jehova, vil han vise at han elsker oss. (Les 5. Mosebok 7:12, 13.) Men kan vi virkelig elske Gud, når vi ikke kan se ham? Hva innebærer det å elske Jehova? Hvorfor bør vi elske ham? Og hvordan kan vi vise at vi elsker ham?

 HVORFOR VI KAN ELSKE GUD

3, 4. Hvorfor er det mulig for oss å elske Jehova?

3 «Gud er en Ånd», og derfor kan vi ikke se ham. (Joh 4:24) Men det er likevel mulig å elske Jehova, og Bibelen sier at vi skal elske ham. Moses sa til israelittene: «Du skal elske Jehova din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og hele din virkekraft.» – 5. Mos 6:5.

4 Hvorfor er det mulig for oss å elske Gud? Fordi han skapte oss med et åndelig behov og med evnen til å vise kjærlighet. Når vårt åndelige behov blir dekket og vi blir kjent med Jehova, blir kjærligheten til ham sterkere, og det gjør oss lykkelige. «Lykkelige er de som er klar over sitt åndelige behov», sa Jesus, «for himlenes rike hører dem til.» (Matt 5:3) Mange har forstått at mennesket har et medfødt ønske om å tilbe. Det er for eksempel blitt sagt: «Vi bør bli fylt av ærefrykt, forundring og ærbødighet når vi ser i hvor stor utstrekning mennesket har søkt etter og trodd på et høyere vesen.» – Man Does Not Stand Alone av A.C. Morrison.

5. Hvordan vet vi at det ikke er nytteløst å søke Gud?

5 Er det nytteløst å søke Gud? Nei, for han vil at vi skal finne ham. Apostelen Paulus viste dette tydelig da han forkynte for noen som var samlet på Areopagos. Fra Areopagos kunne man se Parthenon, et tempel for Atene, som var Atens skytsgudinne. Tenk deg at du er til stede da Paulus taler om «den Gud som dannet verden og alt som er i den», og så forklarer: «Han bor ikke i templer som er gjort med hender; . . . han dannet av ett menneske enhver nasjon av mennesker til å bo på hele jordens overflate, og han bestemte de fastsatte tider og de fastlagte grenser for menneskenes bosetning, for at de skulle søke Gud, om de kunne famle etter ham og virkelig finne ham, skjønt han i virkeligheten ikke er langt borte fra en eneste av oss». (Apg 17:24–27) Ja, mennesker kan finne Gud. Over sju og en halv million vitner for Jehova har ‘virkelig funnet ham’, og de elsker ham dypt.

HVA DET INNEBÆRER Å ELSKE GUD

6. Hva sa Jesus var «det største og første bud»?

6 Kjærligheten til Jehova må komme fra hjertet. Jesus viste dette tydelig da en fariseer spurte: «Lærer, hvilket bud er det største i Loven?» Jesus svarte: «‘Du skal elske Jehova din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn.’ Dette er det største og første bud.» – Matt 22:34–38.

7. Hva vil det si å elske Gud av (a) ‘hele sitt hjerte’? (b) ‘hele sin sjel’? (c) ‘hele sitt sinn’?

7 Hva mente Jesus da han sa at vi skal elske Gud av ‘hele vårt hjerte’, ‘hele vår sjel’ og ‘hele vårt sinn’? Med «hjerte» siktet han til våre ønsker og følelser. Vår «sjel» står for den vi er som person, og innbefatter alt vi gjør i livet. Vårt «sinn» står for vårt intellekt. Ja, vi må elske Jehova helt og fullt, uten forbehold.

8. Hva vil ekte kjærlighet til Gud få oss til å gjøre?

8 Hvis vi elsker Gud av hele vårt hjerte, hele vår sjel og hele vårt sinn, vil vi flittig studere hans Ord, helhjertet tjene hans hensikter og ivrig forkynne det gode budskap om Riket. (Matt 24:14; Rom 12:1, 2) Når vi har ekte kjærlighet til Jehova, blir vårt forhold til ham stadig nærere. (Jak 4:8) Det er ikke mulig å trekke fram alle de grunnene vi har til å elske Gud, men la oss se på noen av dem.

 HVORFOR VI BØR ELSKE JEHOVA

9. Hvordan gir Jehova, vår Skaper og Forsørger, oss grunn til å elske ham?

9 Jehova er vår Skaper og Forsørger. «Ved ham har vi liv og beveger oss og er til», sa Paulus. (Apg 17:28) Jehova har gitt oss vårt fantastiske hjem, jorden. (Sal 115:16) Han sørger også for at vi har mat og andre ting vi trenger for å leve. Derfor kunne Paulus si til avgudsdyrkerne i Lystra om «den levende Gud», Jehova: «Han har gjort godt og gitt dere regn fra himmelen og fruktbare tider og fylt deres hjerter i fullt mål med føde og glede.» (Apg 14:15–17) Er ikke dette en god grunn til å elske vår store Skaper og kjærlige Forsørger? – Fork 12:1.

10. Hva føler du når du tenker på det Gud har gjort for å fjerne synd og død?

10 Gud har gjort det mulig for oss å bli fri fra den synd og død som vi har arvet fra Adam. (Rom 5:12) Ja, «Gud anbefaler sin egen kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere». (Rom 5:8) Vårt hjerte strømmer over av kjærlighet til Jehova fordi han har gjort det mulig for oss å få tilgivelse for våre synder hvis vi angrer og viser tro på Jesu gjenløsningsoffer. – Joh 3:16.

11, 12. Hvilke håp har Jehova gitt oss?

11 Jehova gir oss håp om evig liv. (Rom 15:13) Dette håpet gjør at vi kan utholde trosprøver. Salvede som er ‘trofaste like til døden, vil bli gitt livets krone’ i himmelen. (Åp 2:10) Trofaste som har et jordisk håp, vil få evige velsignelser i det lovte, verdensomfattende paradiset. (Luk 23:43) Hvordan reagerer vi når vi tenker på håpet vårt? Blir vi ikke fylt av glede og fred og av kjærlighet til Giveren av «enhver god gave og enhver fullkommen gave»? – Jak 1:17.

12 Gud har gitt oss det hjertevarmende oppstandelseshåpet. (Apg 24:15) Vi sørger selvfølgelig dypt når en vi er glad i, dør, men fordi vi kan se fram til oppstandelsen, ‘sørger vi ikke som dem som ikke har noe håp’. (1. Tess 4:13) Jehova Guds kjærlighet gjør at han lengter etter å oppreise de døde, særlig dem som har vært trofaste, som den rettskafne Job. (Job 14:15) Forestill deg de lykkelige gjenforeningene som vil finne sted når de oppstandne kommer tilbake til livet her på jorden. Vårt hjerte svulmer av kjærlighet til vår himmelske Far, som har gitt oss det fantastiske oppstandelseshåpet!

13. Hvordan vet vi at Gud har stor omsorg for oss?

13 Jehova har stor omsorg for oss. (Les Salme 34:6, 18, 19; 1. Peter 5:6, 7.) Fordi vi vet at vår kjærlige Gud alltid er klar til å hjelpe dem som er trofaste mot ham, føles det trygt å være en del av ‘hjorden på Guds beite’. (Sal 79:13) Og tenk på det Guds kjærlighet vil få ham til å gjøre for oss i framtiden ved hjelp av det messianske rike. Etter at Jesus Kristus, hans utvalgte Konge, har fjernet vold, undertrykkelse og annen ondskap fra jorden, vil lydige mennesker bli velsignet med varig fred og velstand. (Sal 72:7, 12–14, 16) Er du ikke enig i at slike framtidsutsikter gir oss grunn til å elske vår omsorgsfulle Gud av hele vårt hjerte og sinn og hele vår sjel og styrke? – Luk 10:27.

14. Hvilket uvurderlig privilegium har Gud gitt oss?

14 Jehova har gitt oss det uvurderlige privilegium å være hans vitner. (Jes 43:10–12) Vi elsker Gud fordi han har gitt oss denne muligheten til å støtte  hans overherredømme og gi mennesker i denne problemfylte verden et reelt håp. Vi har den tro og overbevisning vi trenger for å forkynne det gode budskap, for budskapet er basert på den sanne Guds Ord, og hans løfter går alltid i oppfyllelse. (Les Josva 21:45; 23:14.) Listen over velsignelser og grunner til å elske Jehova kunne selvfølgelig gjøres mye lengre. Men hvordan kan vi vise at vi elsker ham?

HVORDAN VI KAN VISE AT VI ELSKER GUD

15. Hvordan kan det være til hjelp for oss å studere Guds Ord?

15 Studer Guds Ord flittig og lev etter det. Når vi gjør det, viser vi at vi elsker Jehova og virkelig ønsker at hans ord skal være et ‘lys for vår sti’. (Sal 119:105) Hvis vi har det vondt, kan vi hente trøst i slike kjærlige forsikringer som disse: «Et sønderbrutt og knust hjerte, Gud, forakter du ikke», og: «Din kjærlige godhet, Jehova, [fortsatte] å støtte meg. Da mine foruroligende tanker ble mange i mitt indre, begynte din rike trøst å kjærtegne min sjel.» (Sal 51:17; 94:18, 19) Både Jehova og Jesus har medlidenhet med dem som har det vondt. (Jes 49:13; Matt 15:32) Når vi studerer Bibelen, ser vi Jehovas kjærlige omsorg så tydelig at det får oss til å føle dyp kjærlighet til ham.

16. Hvordan kan regelmessig bønn få kjærligheten til Gud til å vokse?

16 Be til Gud regelmessig. Når vi ber regelmessig og merker at vi blir bønnhørt, vokser vår kjærlighet til Gud, han som «hører bønner», og vi får et nærere forhold til ham. (Sal 65:2) Det kan for eksempel være at vi har erfart at han ikke lar oss bli fristet ut over det vi kan tåle. (1. Kor 10:13) Hvis vi er bekymret og vender oss til Jehova i inderlig bønn, kan det godt være at vi får erfare «Guds fred», som er noe helt spesielt. (Fil 4:6, 7) Noen ganger ber vi kanskje en stille bønn – som Nehemja gjorde – og forstår at den blir besvart. (Neh 2:1–6) Når vi er «vedholdende i bønnen» og blir klar over at Jehova bønnhører oss,  vokser kjærligheten til ham, og det gjør også tilliten til at han vil hjelpe oss å klare framtidige trosprøver. – Rom 12:12.

17. Hvordan ser vi på det å gå på møtene hvis vi elsker Gud?

17 Vær regelmessig til stede på møtene og stevnene. (Hebr 10:24, 25) Israelittene kom sammen for å lytte og for å lære om Jehova, slik at de kunne ha ærefrykt for ham og holde hans lov. (5. Mos 31:12) Hvis vi virkelig elsker Gud, er det ikke en byrde å gjøre hans vilje. (Les 1. Johannes 5:3.) Så la oss aldri tillate at noe får oss til å ta lett på møtene. Nei, vi vil ikke at noe skal føre til at vi mister vår første kjærlighet til Jehova. – Åp 2:4.

18. Hva får kjærligheten til Gud oss til å gjøre?

18 Forkynn «det gode budskaps sannhet» med iver. (Gal 2:5) Kjærligheten til Gud får oss til å fortelle om det messianske rike og om hans kjære Sønn, som skal ‘dra ut for sannhets sak’ i Harmageddon. (Sal 45:4; Åp 16:14, 16) For en glede det er å være med på å gjøre disipler ved å hjelpe folk til å lære om Guds kjærlighet og den lovte, nye verden! – Matt 28:19, 20.

19. Hvorfor bør vi sette pris på de eldste?

19 Verdsett den ordning Gud har truffet for å vokte sin hjord. (Apg 20:28) Kristne eldste er en gave fra Jehova, han som alltid handler til vårt beste. De eldste er «som et ly mot vinden og et skjul mot det kraftige regnværet, som strømmer av vann i et vannløst land, som skyggen av en veldig, steil klippe i et utpint land». (Jes 32:1, 2) Tenk på hvor godt det er å finne ly når det blåser eller regner kraftig, og å finne skygge fra en klippe når solen steker! Språkbildene i Jesaja 32:1, 2 hjelper oss til å forstå at de eldste gir oss nødvendig åndelig hjelp og oppmuntring. Ved å være lydige mot dem som tar ledelsen blant oss, viser vi hvor høyt vi verdsetter disse «gaver i form av mennesker», og at vi elsker Gud og menighetens Hode, Kristus. – Ef 4:8; 5:23; Hebr 13:17.

Jehova har gitt oss hyrder som viser oss oppriktig interesse (Se avsnitt 19)

LA DIN KJÆRLIGHET TIL GUD VOKSE

20. Hvordan vil du leve opp til det som står i Jakob 1:22–25, hvis du elsker Gud?

20 Hvis du elsker Jehova og har et nært forhold til ham, vil du være en ‘ordets gjører og ikke bare dets hører’. (Les Jakob 1:22–25.) En «gjører» har en tro som blant annet får ham til å være ivrig i forkynnelsen og delta på møtene. Fordi du oppriktig elsker Gud, vil du holde hans «fullkomne lov», som omfatter alt det han krever av deg. – Sal 19:7–11.

21. Hva kan dine oppriktige bønner sammenlignes med?

21 Kjærlighet til Jehova Gud vil få deg til ofte å be inderlige bønner til ham. Salmisten David hentydet tydeligvis til den daglige brenningen av røkelse under lovpakten da han sang: «Måtte min bønn beredes som røkelse framfor deg [Jehova], mine løftede hender som kveldens kornoffer.» (Sal 141:2; 2. Mos 30:7, 8) Måtte også dine ydmyke anmodninger, oppriktige påkallelser og inderlige lovprisninger og takksigelser til Gud være som den velluktende røkelsen som symboliserte antagelige bønner. – Åp 5:8.

22. Hva skal vi drøfte i den neste artikkelen?

22 Jesus sa at vi i tillegg til å elske Gud må elske vår neste. (Matt 22:37–39) Som vi skal se i den neste artikkelen, vil vår kjærlighet til Jehova og hans prinsipper hjelpe oss til å vise nestekjærlighet.