VAKTTÅRNET – STUDIEUTGAVE Juni 2014

Dette nummeret inneholder studieartiklene for 4.–31. august 2014.

Rydd vei, så du kan gjøre framskritt

Hvordan kan du fjerne hindringer og nå dine åndelige mål?

Spørsmål fra leserne

Kan kristne godta kremasjon?

Hjelp trosfeller som er skilt – hvordan?

Les om de skiltes utfordringer og følelser.

«Du skal elske Jehova din Gud»

Les om hva Jesus mente da han sa at vi skal elske Jehova av hele vårt hjerte, hele vår sjel og hele vårt sinn.

«Du skal elske din neste som deg selv»

Hva mente Jesus da han sa at vi skal elske vår neste? Hvordan kan vi gjøre det?

Husker du?

Har du lest nøye igjennom de siste numrene av Vakttårnet? Test deg selv og se hva du husker.

Har du samme syn som Jehova på menneskelig svakhet?

Du kan få et mer positivt syn på brødre og søstre som kan virke svake.

Hjelp andre til å nå sitt fulle potensial

Hvordan kan vi hjelpe unge eller nydøpte brødre til å gjøre framskritt?