Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehova – vår Forsørger og Beskytter

Jehova – vår Forsørger og Beskytter

«Fordi han har knyttet sin hengivenhet til meg, skal jeg også redde ham. Jeg skal beskytte ham fordi han har lært mitt navn å kjenne.» – SAL 91:14.

1, 2. Hva slags ulik bakgrunn kan vi ha?

JEHOVA står bak familieordningen. (Ef 3:14, 15) En familie består av personer med forskjellig personlighet, og de kan ha en nokså ulik hverdag. Det finnes også forskjeller når det gjelder familiebakgrunn. Mange har vokst opp hos foreldrene sine, mens andre har mistet foreldrene sine tidlig, kanskje på grunn av sykdom eller en ulykke. Andre igjen vet ikke engang hvem foreldrene deres er.

2 I Jehovas familie av tilbedere er det også forskjeller, for eksempel når det gjelder åndelig bakgrunn. Kanskje du er «oppvokst i sannheten», som noen sier, og har lært bibelske prinsipper av foreldrene dine. (5. Mos 6:6, 7) Eller kanskje du er en av de mange som har blitt kjent med sannheten fordi andre tjenere for Jehova har forkynt for deg. – Rom 10:13–15; 1. Tim 2:3, 4.

3. Hva har vi alle til felles?

3 Selv om vi har forskjellig bakgrunn, har vi alle visse ting til felles. Fordi Adam var ulydig, har vi arvet ufullkommenhet, synd og død. (Rom 5:12) Likevel kan vi som sanne tilbedere med rette kalle Jehova «vår Far». Guds utvalgte folk i  gammel tid kunne si: «Jehova, du er vår Far.» (Jes 64:8) Og Jesus begynte sin mønsterbønn med ordene: «Vår Far i himlene, la ditt navn bli helliget.» – Matt 6:9.

4, 5. Hva skal vi se nærmere på for å øke vår verdsettelse av vår Far, Jehova?

4 Vår himmelske Far gir oss som tilhører hans familie av sanne tilbedere, den omsorg og beskyttelse vi trenger. Ifølge salmisten sier han: «Fordi han [en sann tilbeder] har knyttet sin hengivenhet til meg, skal jeg også redde ham. Jeg skal beskytte ham fordi han har lært mitt navn å kjenne.» (Sal 91:14) Ja, i sin kjærlighet beskytter og redder Jehova Gud oss som sitt folk, slik at vi ikke blir utryddet av våre fiender.

5 For å øke vår verdsettelse av vår himmelske Far skal vi se nærmere på hvordan han er (1) vår Forsørger, (2) vår Beskytter og (3) vår beste Venn. Mens vi tar for oss disse viktige punktene, vil vi ha nytte av å meditere over vårt forhold til Gud og tenke over hvordan vi kan ære ham som vår Far. Det vil også være bra å reflektere over de velsignelsene Jehova lover dem som nærmer seg ham. – Jak 4:8.

JEHOVA, DEN STORE FORSØRGER

6. Nevn en av de ‘gode gaver’ Jehova har gitt oss.

6 Disippelen Jakob skrev: «Enhver god gave og enhver fullkommen gave kommer ovenfra, for den kommer ned fra himmellysenes Far.» (Jak 1:17) Livet er en fantastisk gave fra Jehova. (Sal 36:9) Hvis vi bruker livet til å gjøre Guds vilje, får vi mange velsignelser nå og evig liv i den nye verden. (Ordsp 10:22; 2. Pet 3:13) Men hvordan er det mulig å få evig liv, når vi har arvet ufullkommenhet, synd og død fra Adam?

7. Hvordan har Gud gjort det mulig for oss å komme i et nært forhold til ham?

7 Jehova er virkelig den store Forsørger – han sørger for oss på utallige måter. Tenk for eksempel på det hans ufortjente godhet har motivert ham til å gjøre for at vi skal bli frigjort fra den synd og ufullkommenhet vi har arvet fra Adam. (Rom 3:23) I sin kjærlighet har han tatt initiativet til å gjøre det mulig for oss å komme i et nært forhold til ham. Apostelen Johannes skrev: «Ved dette ble Guds kjærlighet tilkjennegitt i vårt tilfelle, fordi Gud utsendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle vinne liv ved ham. Kjærligheten er i denne henseende ikke at vi har elsket Gud, men at han elsket oss og utsendte sin Sønn som et sonoffer for våre synder.» – 1. Joh 4:9, 10.

8, 9. Hvordan viste Jehova seg å være den store Forsørger på den tiden Abraham og Isak levde? (Se det første bildet i artikkelen.)

8 Noe som skjedde på 1800-tallet fvt., var et forbilde på det Jehova i sin store kjærlighet skulle gjøre for at lydige mennesker skulle få evig liv. Hebreerne 11:17–19 forklarer: «Ved tro var det at Abraham, da han ble prøvd, så godt som ofret Isak, ja, han som med glede hadde mottatt løftene, forsøkte å ofre sin enbårne sønn, enda det var blitt sagt til ham: ‘Det som skal kalles «din ætt», skal komme gjennom Isak.’ Men han regnet med at Gud til og med kunne oppreise ham fra de døde; og derfra fikk han ham også tilbake på en billedlig måte.» Det er ikke vanskelig å se parallellen. Jehova ofret sin Sønn, Jesus Kristus, for menneskene. – Les Johannes 3:16, 36.

9 Forestill deg hvor glad Isak må ha blitt da han skjønte at han ikke måtte lide en offerdød! Han må ha vært veldig  takknemlig for at Gud, den store Forsørger, skaffet til veie et annet offer – en vær som hadde satt seg fast i et kratt like ved. (1. Mos 22:10–13) Det er ikke rart at Abraham gav dette stedet navnet «Jehova-Jire», som betyr «Jehova skal sørge for [det]; Jehova skal skaffe til veie». – 1. Mos 22:14; fotn.

MULIGHET TIL Å BLI FORLIKT MED GUD

10, 11. Hvem har tatt ledelsen i «forlikelsens tjeneste», og hvordan har de gjort det?

10 Når vi mediterer over hvordan Jehova er den store Forsørger, ser vi at vi har grunn til å være takknemlige for den viktige rollen Jesus Kristus spiller. Paulus skrev i den forbindelse: «Slik har vi dømt: at én døde for alle; altså hadde alle dødd; og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde for dem og ble oppreist.» – 2. Kor 5:14, 15.

11 De første kristne elsket Gud og var takknemlige for det uvurderlige privilegium å tjene ham, og derfor tok de med glede imot «forlikelsens tjeneste». Denne tjenesten var deres forkynnelses- og undervisningsarbeid, som åpnet muligheten for oppriktige mennesker til å oppnå fred med Gud, bli hans venner og etter hvert bli hans åndelige barn. I dag utfører salvede tjenere for Jehova den samme tjeneste. Det de utretter som ambassadører for Gud og Kristus, gjør det mulig for mennesker som er «rett innstilt», å bli dratt av Jehova og bli tjenere for ham. – Les 2. Korinter 5:18–20; Joh 6:44; Apg 13:48.

12, 13. Hvordan kan vi vise at vi er takknemlige for alt det Jehova har gitt oss?

12 Av takknemlighet mot Jehova som den store Forsørger deltar også alle kristne som har et jordisk håp, i forkynnelsesarbeidet, sammen med de salvede. I dette arbeidet bruker vi Bibelen, som også er en enestående gave fra Gud. (2. Tim 3:16, 17) Når vi bruker Guds inspirerte Ord på en dyktig måte i tjenesten, gir vi andre mulighet til å oppnå evig liv. En annen gave fra Jehova som hjelper oss i dette arbeidet, og som vi er avhengige av, er den hellige ånd. (Sak 4:6; Luk 11:13) Resultatene er imponerende, noe vi ser i hver utgave av Jehovas vitners årbok. For en ære det er å delta i dette arbeidet til pris for vår Far og Forsørger!

13 Siden Gud har sørget så godt for oss, bør vi spørre oss selv: Gjør jeg alt jeg kan i tjenesten, for å vise Jehova hvor takknemlig jeg er for alt han har gitt meg? På hvilke måter kan jeg bli en bedre forkynner av det gode budskap? Vi kan vise at vi er takknemlige for alle de gode gavene Gud gir oss, ved å sette Rikets interesser på førsteplassen i vårt liv. Hvis vi gjør det, vil Jehova sørge for at vi får det vi trenger. (Matt 6:25–33) Guds kjærlighet motiverer oss til å gjøre alt vi kan for å behage ham og glede hans hjerte. – Ordsp 27:11.

14. Hvordan har Jehova vært sitt folks Redningsmann?

14 Salmisten David sang: «Jeg er nødstilt og fattig. Jehova selv akter på meg. Du er min hjelp og min Redningsmann.» (Sal 40:17) Jehova har gang på gang reddet sitt folk som gruppe betraktet, særlig når de er blitt nådeløst jaget og forfulgt av sine fiender. Så takknemlige vi er for den hjelpen Gud gir i slike situasjoner, og for alle de åndelige gavene han hele tiden gir oss!

JEHOVA BESKYTTER

15. Nevn et eksempel på hvordan en kjærlig far reddet barnet sitt.

15 En kjærlig far gjør mer enn å forsørge  barna sine; han vil også beskytte dem. Han vil straks prøve å redde dem hvis de er i fare. En bror husker noe dramatisk som skjedde da han var barn. Han og faren var på vei hjem fra feltet og måtte krysse en elv. På grunn av et kraftig regnvær tidligere på dagen hadde vannet i elven steget mye, og den eneste måten å komme seg over til den andre siden på var å hoppe fra én stor stein til den neste. Gutten hoppet først, men skled på en av steinene, falt uti den strie elven og gikk under to ganger. Så glad han ble da faren raskt grep tak i skulderen hans og reddet ham fra å drukne! På lignende måte redder vår himmelske Far oss fra farlige, strie strømmer i denne onde verden, og fra verdens hersker, Satan. Jehova er avgjort den beste Beskytter noen kan ha. – Matt 6:13; 1. Joh 5:19.

16, 17. Hvordan hjalp og beskyttet Jehova israelittene da de kjempet mot amalekittene?

16 Et godt eksempel på den kjærlige beskyttelse Jehova kan gi, er noe han gjorde for israelittene i 1513 fvt. Han hadde allerede utfridd dem fra slaveriet i Egypt og mirakuløst beskyttet dem mens de krysset Rødehavet. Etter å ha vandret gjennom ødemarken mot Sinai-fjellet kom de så fram til Refidim.

17 I betraktning av Guds profeti i 1. Mosebok 3:15 kan Satan ha vært desperat da han så etter en mulighet til å angripe de sårbare israelittene. Han brukte amalekittene, som var fiender av Guds folk, til å angripe dem i Refidim. (4. Mos 24:20) Tenk over hva Jehova utrettet ved den anledningen ved hjelp av fire trofaste menn – Josva, Moses, Aron og Hur. Mens Josva kjempet  mot amalekittene, stod Moses, Aron og Hur på en høyde i nærheten. Det viste seg at israelittene hadde overtaket så lenge Moses holdt hendene oppe. Da hendene hans ble tunge, støttet Aron og Hur dem. Til slutt, med Jehovas hjelp og beskyttelse, vant Josva over Amalek og hans folk. (2. Mos 17:8–13) Moses bygde et alter der og kalte det «Jehova-Nissi», som betyr «Jehova er min signalstang». – Les 2. Mosebok 17:14, 15; fotn.

BESKYTTET MOT SATANS KLØR

18, 19. Hvordan har Gud beskyttet sine tjenere i vår tid?

18 Jehova verner dem som elsker ham og er lydige mot ham. Akkurat som israelittene stolte på Jehova da de var i Refidim, stoler vi på at Jehova skal beskytte oss mot våre fiender. Jehova har ofte beskyttet oss som gruppe betraktet, og han passer på at vi ikke faller i Djevelens klør. Tenk på alle de gangene Gud har beskyttet brødre og søstre som ikke har villet bryte sin kristne nøytralitet. Det var for eksempel tilfellet i Tyskland og andre land i nazitiden, i 1930-årene og første del av 1940-årene. Ved å lese og reflektere over livshistorier og årbokberetninger som viser hvordan Gud har gitt beskyttelse under forfølgelse, styrker vi vår tillit til Jehova som vår Tilflukt. – Sal 91:2.

Jehova kan bruke våre trosfeller til å hjelpe oss å være trofaste i vanskelige tider (Se avsnittene 18–20)

19 Jehova beskytter oss også ved å gi oss kjærlige påminnelser gjennom sin organisasjon og dens publikasjoner. Tenk over hvordan dette har vært til gagn for oss i den senere tid. Mens verden synker stadig dypere ned i en hengemyr av pornografi og umoral, gir Jehova oss viktige påminnelser og praktisk hjelp for å beskytte oss mot moralske farer. Vi får for eksempel faderlige råd om å unngå dårlig omgang ved ufornuftig bruk av sosiale nettsteder. * – 1. Kor 15:33.

20. Hva slags beskyttelse og veiledning får vi gjennom den kristne menighet?

20 Hvordan kan vi vise at vi virkelig er «lært av Jehova»? Ved å være nøye med å holde hans bud. (Jes 54:13) I menighetene, som er som en trygg havn, får vi nødvendig veiledning og beskyttelse, for det er der trofaste eldste gir oss hjelp og råd fra Bibelen. (Gal 6:1) Mye av Jehovas kjærlige omsorg får vi gjennom disse «gaver i form av mennesker». (Ef 4:7, 8) Hvordan bør vi reagere? Hvis vi er lydige og villig retter oss etter den veiledningen vi får, vil Gud velsigne oss. – Hebr 13:17.

21. (a) Hva bør vi være fast bestemt på å gjøre? (b) Hva handler den neste artikkelen om?

21 Måtte vi være fast bestemt på å la oss lede av den hellige ånd og rette oss etter vår himmelske Fars veiledning. Vi bør også meditere over hans Sønns, Jesu Kristi, liv og gå inn for å følge hans gode eksempel. Fordi han var lydig helt til døden, ble han rikt belønnet. (Fil 2:5–11) I likhet med ham vil vi bli velsignet for at vi stoler på Jehova av hele vårt hjerte. (Ordsp 3:5, 6) La oss derfor alltid se på Jehova som den aller beste Forsørger og Beskytter. For en glede og et privilegium det er å tjene ham! Vår kjærlighet til ham vil vokse når vi reflekterer over en tredje side ved vår Fars omsorg for oss – hans vennskap. Den neste artikkelen handler om hvordan Jehova er vår beste Venn.

^ avsn. 19 Eksempler på slike påminnelser finner vi i artiklene «Bruk Internett på en fornuftig måte» i Vakttårnet for 15. august 2011, sidene 3–5, og «Se opp for Djevelens feller!» og «Stå fast og unngå Satans feller!» i Vakttårnet for 15. august 2012, sidene 20–29.