Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

‘Gjør dette til minne om meg’

‘Gjør dette til minne om meg’

‘Etter å ha takket brøt han brødet og sa: «Dette betyr mitt legeme, som er til gagn for dere. Fortsett å gjøre dette til minne om meg.»’ – 1. KOR 11:24.

1, 2. Hva kan noen av apostlene ha tenkt rett før Jesus drog til Jerusalem for siste gang?

«NÅ SOM himmelen er skyfri, kan vi se sigden av nymånen. Vaktmenn i Jerusalem må ha sett den allerede i går kveld. Så snart dommerne i Sanhedrinet fikk beskjed om dette, erklærte de at en ny måned, nisan, hadde begynt. Nyheten ble brakt videre ved hjelp av signalbål eller sendebud og har også nådd hit. Jesus vil sikkert snart dra til Jerusalem, slik at han er der før påsken skal feires.»

2 Kanskje noen av apostlene tenkte noe slikt da de var sammen med Jesus i Perea (på østsiden av Jordan), som han drog gjennom på sin siste reise til Jerusalem. (Matt 19:1; 20:17, 29; Mark 10:1, 32, 46) Når den første dagen i den jødiske måneden nisan var fastlagt, ville påsken bli feiret 13 dager senere, etter solnedgang den 14. nisan.

3. Hvorfor er vi som kristne interessert i når påsken ble feiret på Jesu tid?

3 Herrens aftensmåltid, som feires på samme dato som jødene på Jesu tid feiret påske, vil bli holdt etter solnedgang den 14. april 2014. Dette vil være en spesiell dag for sanne kristne og interesserte. Hvorfor? På grunn av det Jesus gjorde «den natten da han skulle overgis». Vi leser i 1. Korinter 11:23–25 at han «tok et brød og, etter å ha takket, brøt det og sa: ‘Dette betyr mitt legeme, som er til gagn for dere. Fortsett å gjøre dette til minne om meg.’ Han gjorde likedan også med begeret».

4. (a) Hvilke spørsmål kan du stille deg angående minnehøytiden? (b) Hvordan bestemmes datoen for minnehøytiden hvert år? (Se rammen «Minnehøytiden 2014».)

4 Herrens aftensmåltid er den eneste høytiden Jesus sa at hans etterfølgere skulle feire hvert år, og du ønsker sikkert å være til stede. Spør gjerne deg selv på forhånd: Hvordan bør jeg forberede meg til denne minnehøytiden? Hvilke symboler vil bli brukt? Hvordan foregår feiringen? Og hvilken betydning bør minnehøytiden og symbolene ha for meg?

 SYMBOLENE

5. Hvilke forberedelser bad Jesus apostlene om å gjøre til hans siste påskemåltid?

5 Da Jesus bad apostlene gjøre i stand et rom hvor de alle kunne spise påskemåltidet, sa han ikke noe om at det skulle være flott dekorert. Det han ville ha, var sannsynligvis bare et velegnet og rent rom hvor det var plass nok til alle som skulle være til stede. (Les Markus 14:12–16.) Apostlene skulle sørge for det som trengtes til måltidet, deriblant usyret brød og rødvin. Etter at påskemåltidet var over, rettet Jesus oppmerksomheten mot brødet og vinen, som han nå brukte som symboler.

6. (a) Hva gjorde Jesus med brødet etter påskemåltidet? (b) Hva slags brød blir brukt under minnehøytiden?

6 Apostelen Matteus, som var til stede, skrev senere: «Jesus [tok] et brød, og etter at han hadde uttalt en velsignelse, brøt han det og gav det til disiplene og sa: ‘Ta, spis.’» (Matt 26:26) Dette brødet var usyret – det var den slags brød som ble brukt under påskefeiringen. (2. Mos 12:8; 5. Mos 16:3) Brødet var laget av hvetemel og vann, og det var ikke tilsatt surdeig, salt eller krydder. Fordi det var usyret, hadde det ikke hevet. Det var tørt og sprøtt, omtrent som flatbrød, og var lett å brekke i biter. Når minnehøytiden skal feires i vår tid, kan menighetens eldste be noen om å lage slikt brød av hvetemel og vann. Brødet stekes på en stekeplate eller i en stekepanne som er penslet med litt olje. (Hvis man ikke kan få tak i hvetemel, kan man bruke mel av ris, bygg, mais eller et lignende kornslag.) Man kan eventuelt bruke jødisk matza-brød (matzot), hvis det ikke er tilsatt malt, egg eller løk.

7. Hva slags vin var det i det begeret Jesus brukte, og hva slags vin bør brukes under minnehøytiden?

7 Matteus fortsatte: «[Jesus] tok også et beger, og etter at han hadde takket, gav han det til dem og sa: ‘Drikk alle av det.’» (Matt 26:27, 28) Det begeret Jesus brukte, inneholdt rødvin. (Det kan ikke ha vært ugjæret druesaft, for det var lenge siden druehøsten.) Vin hørte ikke med til det første påskemåltidet i Egypt, men Jesus reiste ingen innvendinger mot at man  drakk vin i forbindelse med påskehøytiden. Han brukte til og med noe av vinen under Herrens aftensmåltid. De kristne bruker derfor vin når de feirer minnehøytiden. Hva slags vin? Det var ikke behov for å forsterke eller øke verdien av Jesu blod, så den vinen som brukes under minnehøytiden, bør ikke være tilsatt brennevin eller krydder. Det bør brukes en alminnelig rødvin, enten en hjemmelaget vin eller en vin som er å få kjøpt, for eksempel en beaujolais, burgunder eller chianti.

HVA SYMBOLENE STÅR FOR

8. Hvorfor er vi som kristne interessert i hva brødet og vinen står for?

8 Apostelen Paulus gjorde det klart at ikke bare apostlene, men også andre kristne, skulle feire Herrens aftensmåltid. Han skrev til sine trosfeller i Korint: «Jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har gitt videre til dere, at Herren Jesus . . . tok et brød og, etter å ha takket, brøt det og sa: ‘Dette betyr mitt legeme, som er til gagn for dere. Fortsett å gjøre dette til minne om meg.’» (1. Kor 11:23, 24) Den dag i dag feirer kristne mennesker derfor denne høytiden hvert år, og de er interessert i hva brødet og vinen står for.

9. Hva tror noen om det brødet Jesus brukte, men hvorfor er ikke dette riktig?

9 Noen påpeker at den bokstavelige gjengivelsen av Jesu ord er: «Dette er mitt legeme.» De tror derfor at brødet ved et mirakel ble forvandlet til Jesu legeme. Men dette er i strid med de faktiske forhold. * Jesu legeme var jo fysisk til stede i samme rom som de trofaste apostlene, og det samme gjaldt det usyrede brødet som de skulle forsyne seg av. Det er tydelig at Jesus snakket i symbolske vendinger, noe han også gjorde mange andre ganger. – Joh 2:19–21; 4:13, 14; 10:7; 15:1.

10. Hva symboliserer det brødet som blir brukt under minnehøytiden?

 10 Det brødet som apostlene kunne se, og som de snart skulle spise av, betydde Jesu legeme. Hvilket legeme? For en del år siden mente Guds tjenere at ettersom Jesus brøt brødet, mens ingen av hans egne ben ble brutt, må brødet ha betydd menigheten av salvede kristne, som blir omtalt som «Kristi legeme». (Ef 4:12; Rom 12:4, 5; 1. Kor 10:16, 17; 12:27) Men med tiden forstod man ut fra Bibelen at brødet symboliserer Jesu menneskelige legeme, som var blitt ‘gjort i stand til ham’. (Hebr 10:5–7) Jesus ‘led i kjødet’ – han ble til og med pælfestet. Ved Herrens aftensmåltid er brødet altså et symbol på det fysiske legemet som Jesus «bar . . . våre synder i». – 1. Pet 2:21–24; 4:1; Joh 19:33–36.

11, 12. (a) Hva sa Jesus om vinen? (b) Hva symboliserer den vinen som blir brukt under minnehøytiden?

11 Dette hjelper oss til å forstå det som Jesus deretter sa om vinen. Vi leser: «Han gjorde likedan også med begeret, etter at han hadde inntatt aftensmåltidet, og sa: ‘Dette beger betyr den nye pakt i kraft av mitt blod.’» (1. Kor 11:25) Mange bibeloversettelser gjengir Jesu ord bokstavelig: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod.» (NO 2011, uthevet av oss.) Var det begeret Jesus holdt i hånden, den nye pakt? Nei. Ordet «beger» stod for det som var i begeret – vinen. Hva sa Jesus at vinen betydde eller symboliserte? Hans blod, som snart skulle bli utøst.

12 Ifølge Markus’ evangelium sa Jesus: «Dette betyr mitt blod, ‘paktens blod’, som skal utøses til gagn for mange.» (Mark 14:24) Ja, Jesu blod skulle «utøses til gagn for mange til tilgivelse for synder». (Matt 26:28) Rødvinen er derfor et passende symbol på Jesu bokstavelige blod. Ved hjelp av dette blodet kan vi oppnå ‘utfrielse ved en løsepenge, ja tilgivelse for våre overtredelser’. – Les Efeserne 1:7.

Apostlene forsynte seg av vinen, som stod for Jesu blod, paktens blod (Se avsnittene 11, 12)

HVORDAN FOREGÅR FEIRINGEN AV MINNEHØYTIDEN?

13. Hvordan er rammen omkring feiringen av høytiden til minne om Jesu død?

13 Hvis du har tenkt å overvære høytiden til minne om Jesu død sammen med Jehovas vitner for første gang, hva kan du da forvente? Dette spesielle møtet vil sannsynligvis bli holdt i et pent og rent lokale hvor det er nok plass til at alle kan glede seg over feiringen. Det kan være pyntet enkelt med blomster, men du kommer ikke til å bli distrahert av overdådige dekorasjoner eller støyende feststemning. En kvalifisert eldste vil holde en tale der han på en tydelig og verdig måte forklarer hva Bibelen sier om denne anledningen. Han vil hjelpe alle til å forstå hva Jesus gjorde for oss – at han døde som et gjenløsningsoffer for at vi skulle kunne få liv. (Les Romerne 5:8–10.) Taleren vil også forklare hvilke to håp Bibelen holder fram for de kristne.

14. Hvilke to håp blir drøftet i minnehøytidstalen?

14 Det ene håpet er håpet om å få herske i himmelen sammen med Jesus Kristus. Bare noen relativt få av Jesu etterfølgere har dette håpet, som også de trofaste apostlene hadde. (Luk 12:32; 22:19, 20; Åp 14:1) Det andre håpet er det som de fleste lojale kristne i vår tid har. De ser fram til å leve evig på en paradisisk jord. Da kommer Guds vilje til å skje på jorden som i himmelen, slik de kristne har bedt om i lang tid. (Matt 6:10) Bibelen inneholder mange vakre beskrivelser av de fantastiske forholdene som de vil kunne glede seg over i all evighet. – Jes 11:6–9; 35:5, 6; 65:21–23.

15, 16. Hva blir gjort med brødet under minnehøytiden?

15 Mot slutten av denne drøftelsen  vil taleren si at tiden er inne til å gjøre det som Jesus gjorde under Herrens aftensmåltid. Som nevnt vil det bli brukt to symboler, usyret brød og rødvin. Disse står gjerne på et bord i nærheten av taleren. Han vil nå lese fra en beretning i Bibelen som forteller hva Jesus gjorde med brødet. Det står for eksempel i Matteus’ evangelium: «Jesus [tok] et brød, og etter at han hadde uttalt en velsignelse, brøt han det og gav det til disiplene og sa: ‘Ta, spis. Dette betyr mitt legeme.’» (Matt 26:26) Jesus brøt det usyrede brødet i biter, slik at han kunne sende noe til apostlene på begge sider av seg. På minnehøytiden den 14. april vil du se usyret brød som allerede er brutt i biter og lagt på noen fat.

16 Det brukes gjerne to eller flere fat, slik at brødet kan bli sendt rundt til alle som er til stede, uten at det tar for lang tid. Etter at en bror har bedt en kort bønn, sendes fatene rundt på en ordnet måte. Dette gjøres uten noen omstendelige ritualer og på en måte som er praktisk der minnehøytiden holdes. Bare noen få, eller kanskje ingen, vil forsyne seg av brødet, slik tilfellet var i de fleste menigheter under minnehøytiden i 2013.

17. Hvordan blir det mønsteret Jesus fastla angående vinen, fulgt under minnehøytiden?

17 Etter dette vil taleren fokusere på hva Jesus gjorde med vinen. Matteus skriver: «Han tok også et beger, og etter at han hadde takket, gav han det til dem og sa: ‘Drikk alle av det; for dette betyr mitt blod, «paktens blod», som skal utøses til gagn for mange til tilgivelse for synder.’» (Matt 26:27, 28) I tråd med dette mønsteret vil det igjen bli bedt en bønn, og så vil ‘begrene’ med rødvin bli sendt rundt til alle som er til stede.

18. Hvorfor er det viktig å være til stede på minnehøytiden selv om få eller ingen forsyner seg av symbolene?

18 Det framgår av det Jesus sa ved denne anledningen, at det bare er de som skal regjere sammen med ham i hans himmelske rike, som skal forsyne seg av brødet og vinen. (Les Lukas 22:28–30; 2. Tim 4:18) De fleste som er til stede, vil derfor la være å forsyne seg av symbolene når de blir sendt rundt. De vil være respektfulle iakttakere. Selv om de ikke forsyner seg, er det viktig for dem å overvære Herrens aftensmåltid, for det at de er til stede, viser hvor høyt de verdsetter Jesu offer. Under minnehøytiden kan de tenke over de velsignelsene de kan oppnå på grunnlag av Jesu gjenløsningsoffer. De kan være en del av den ‘store skare’ som får overleve den kommende «store trengsel». Dette er tilbedere av Gud som billedlig talt har «vasket sine lange kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod». – Åp 7:9, 14–17.

19. Hvordan kan du forberede deg til minnehøytiden og få utbytte av den?

19 Jehovas vitner verden over gjør mange forberedelser til dette spesielle møtet. I ukene før minnehøytiden vil vi være med på å invitere så mange som mulig til å komme. I dagene før denne høytiden vil de fleste av oss lese de bibelske beretningene om hva Jesus gjorde og hva som skjedde på de tilsvarende dagene i år 33. Vi ordner oss slik at vi helt sikkert kan være til stede. Det er fint om vi kan komme i god tid før den innledende sangen og bønnen, slik at vi kan ønske besøkende velkommen og få med oss hele programmet. Alle som er til stede, både de som tilhører menigheten, og de besøkende, vil ha stort utbytte av å følge med i sin egen bibel under talen. Framfor alt viser vi ved å være til stede på minnehøytiden at vi er dypt takknemlige for Jesu offer, og at vi er lydige mot hans befaling: «Fortsett å gjøre dette til minne om meg.» – 1. Kor 11:24.

^ avsn. 9 Den tyske bibelkommentatoren Heinrich Meyer skriver: «Ettersom Jesu legeme fortsatt var intakt (fortsatt levende) og Hans blod ennå ikke var blitt utøst, kan ingen av gjestene [apostlene] ha trodd . . . at de i virkeligheten spiste og drakk Herrens legeme og blod . . . Jesus selv kan ikke ha ment at Hans enkle ord skulle forstås på en måte som ordene ikke gav rom for på det tidspunktet.»