Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hvordan kan du ha nytte av kontraster?

Hvordan kan du ha nytte av kontraster?

Du er sikkert enig i at Jesus er den største Lærer som noen gang har levd. Du har kanskje prøvd å etterligne noen av undervisningsmetodene hans, for eksempel ved å bruke spørsmål og illustrasjoner. Men har du tenkt på at han ofte gjorde bruk av kontraster når han underviste?

Mange bruker kontraster når de snakker. Du gjør det kanskje ofte uten å være klar over det. Kanskje du har sagt noe slikt som: «De sa at all frukten var moden, men disse er fremdeles veldig harde.» Eller: «Hun var ganske sjenert da hun var liten, men nå er hun veldig utadvendt.»

I slike tilfeller holder du først fram et faktum eller en tanke, og så introduserer du en kontrast ved å bruke ord og uttrykk som men, mens, imidlertid, tvert imot eller på den annen side. Dette er en naturlig talemåte, og det kan hjelpe andre til å forstå poenget.

Selv om kontraster kanskje ikke er like vanlig på alle språk og i alle kulturer, bør vi se verdien av dem. Hvorfor? Fordi vi finner mange kontraster i Guds inspirerte Ord. Som nevnt brukte Jesus ofte motsetninger. Du husker kanskje disse: «En tenner ikke en lampe og setter den under målekurven, men på lampestaken.» «Jeg er ikke kommet for å tilintetgjøre [Loven], men for å oppfylle.» «Dere har hørt at det er blitt sagt: ‘Du skal ikke begå ekteskapsbrudd.’ Men jeg sier dere at enhver som fortsetter å se på en kvinne . . .» «Det er blitt sagt: ‘Øye for øye og tann for tann.’ Men jeg sier dere: Sett dere ikke imot den som er ond, men enhver som slår deg med åpen hånd på ditt høyre kinn, ham skal du også vende det andre til.» – Matt 5:15, 17, 27, 28, 38, 39.

Vi finner også kontraster andre steder i Bibelen. De kan hjelpe deg til å forstå et poeng, eller de kan framheve hvordan én måte å gjøre noe på er bedre enn en annen. Hvis du er forelder, kan du tenke over denne kontrasten: «Dere fedre, irriter ikke deres barn, men fortsett å oppdra dem i Jehovas tukt og formaning.» (Ef 6:4) Hadde Paulus bare skrevet at en far (eller mor) bør oppdra barna i Jehovas tukt og formaning, ville det vært både klok og riktig veiledning. Men poenget blir enda lettere å oppfatte med kontrasten ‘irriter dem ikke, men oppdra dem i Jehovas tukt og formaning’.

Senere i det samme kapitlet skrev Paulus: «Vi har en kamp, ikke mot blod og kjød, men mot . . . de onde åndemaktene i de himmelske regioner.» (Ef 6:12) Denne kontrasten hjelper deg sikkert til å se at vi har en veldig alvorlig kamp. Vi kjemper ikke mot noe så svakt som mennesker, men mot onde åndemakter.

 DRA NYTTE AV KONTRASTER

I den samme bibelske boken, Efeserne, finner vi også mange andre kontraster. Det å tenke over disse kontrastene kan hjelpe oss til å få tak i Paulus’ poeng og forstå enda bedre hva vi bør gjøre.

Du vil sikkert like å studere oversikten på de to forrige sidene, som viser noen kontraster vi finner i Efeserne, kapitlene 4 og 5. For hver kontrast du leser, kan du stoppe opp og tenke på ditt eget liv. Spør deg selv: Hvilken holdning har jeg, hvis jeg skal være helt ærlig? Hvordan reagerer jeg i denne eller i en lignende situasjon? Hvilken side av kontrasten vil andre mene passer på meg? Hvis en av kontrastene gjør deg oppmerksom på noe du trenger å jobbe med, så prøv å gjøre det. La den kontrasten være til hjelp for deg.

Du kan også bruke denne oversikten på familiestudiet. Først kan alle i familien lese over kontrastene. Deretter kan en av dere lese høyt den første delen av en kontrast, og så kan de andre prøve å huske poenget i den andre delen. Det kan føre til en hyggelig samtale om hvordan dere i større grad kan leve etter det som står i den andre delen av kontrasten. Ja, det å tenke over kontrastene på denne måten kan hjelpe både unge og gamle til å ha en kristen oppførsel i familien og ellers.

Kan dere huske den andre delen av kontrasten?

Etter hvert som du blir mer klar over verdien av kontraster, blir du kanskje flinkere til å oppdage dem som er brukt i Bibelen, og det kan være at du synes det er veldig nyttig å bruke kontraster i forkynnelsen. Du kan for eksempel si til en beboer: «Mange sier at vi mennesker har en udødelig sjel, men se hva som står her i Guds Ord.» Eller under et bibelstudium kan du kanskje spørre: «Mange tror at Gud og Jesus er én og samme person, men hva har vi sett at Bibelen lærer? Og hva tror du?»

Ja, Bibelen inneholder mange lærerike kontraster som kan hjelpe oss til å vandre på Guds vei. Og vi kan bruke kontraster til å hjelpe andre til å bli kjent med Bibelens sannhet.