Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Er du blitt forvandlet?

Er du blitt forvandlet?

«Bli forvandlet ved å fornye deres sinn.» – ROM 12:2.

1, 2. Hvordan kan vår oppdragelse og vårt miljø påvirke oss?

VÅR oppdragelse og vårt miljø har mye å si for hvordan vi er, og hvilke valg vi treffer. Det har for eksempel betydning for hvordan vi kler oss, hva slags mat vi liker, og måten vi oppfører oss på. Folk rundt oss og våre omstendigheter i livet er altså med på å forme oss.

2 Men det er ting i livet som er mye viktigere enn hvordan vi kler oss, og hva vi spiser. Vi er for eksempel oppdratt med et visst syn på hva som rett og galt, akseptabelt og uakseptabelt. Forskjellige mennesker har forskjellige meninger i slike spørsmål. Vår samvittighet kan også ha noe å si for de valgene vi treffer. Som Bibelen sier, er det ofte slik at «folk av nasjonene, som er uten lov, av naturen gjør de ting loven sier». (Rom 2:14) Men betyr dette at så lenge det ikke finnes noen klart uttrykt lov fra Gud, kan vi bare gjøre det som vi har lært av foreldrene våre, eller det som er vanlig der vi bor?

3. Nevn to grunner til at de kristne ikke uten videre følger alminnelig aksepterte trender og normer.

3 Det er minst to viktige grunner til at de kristne ikke uten videre gjør dette. For det første sier Bibelen: «Det finnes en vei som er rettskaffen i en manns øyne, men siden er enden på den dødens veier.» (Ordsp 16:25) Ettersom vi mennesker er ufullkomne, er vi ikke fullt ut i stand til å avgjøre hva som egentlig er bra for oss, og kan derfor ikke styre våre skritt på beste måte. (Ordsp 28:26; Jer 10:23) For det andre sier Bibelen at Satan er «denne tingenes ordnings gud». Han har kontroll over og manipulerer verdens trender og normer. (2. Kor 4:4; 1. Joh 5:19) Så hvis vi vil at Jehova skal velsigne og godkjenne oss, må vi følge formaningen i Romerne 12:2. – Les.

4. Hva skal vi drøfte i denne artikkelen?

 4 I denne artikkelen skal vi se nærmere på tre viktige punkter i Romerne 12:2. Vi skal drøfte spørsmålene: (1) Hvorfor trenger vi å bli «forvandlet»? (2) Hva innebærer forvandlingen? (3) Hvordan kan vi bli forvandlet?

HVORFOR BLI FORVANDLET?

5. Hvem var Paulus’ ord i Romerne 12:2 rettet til?

5 Paulus’ ord i Romerne var ikke rettet til ikke-troende eller til romere i sin alminnelighet, men til salvede kristne. (Rom 1:7) Han formante dem til å bli forvandlet og til ‘ikke lenger å la seg forme etter denne tingenes ordning’. For de kristne i Roma på den tiden, omkring år 56, omfattet «tingenes ordning» den oppførsel og de normer, skikker og holdninger som kjennetegnet den romerske verden. Det at Paulus brukte formuleringen «ikke lenger», tyder på at noen av brødrene og søstrene fortsatt var påvirket av den romerske verden. På hvilke måter var de det?

6, 7. Hvorfor var de sosiale og religiøse forholdene i Roma en utfordring for de kristne på Paulus’ tid?

6 Turister som kommer til Roma i dag, besøker vanligvis det som er igjen av byens byggverk fra oldtiden, for eksempel templer, gravkamre, monumenter, arenaer og teatre. Slike fortidsminner gir innsikt i hvordan det sosiale og religiøse liv var i Roma i gammel tid. Og i historiebøker kan vi lese om gladiatorkamper og hesteveddeløp og om teater- og musikkforestillinger som i noen tilfeller var umoralske. Roma var også et velstående handelssentrum, så det var gode muligheter til å tjene penger der. – Rom 6:21; 1. Pet 4:3, 4.

7 Romerne hadde mange templer og mange guder, men de var ikke kjent for å utvikle et nært og personlig forhold til de gudene de tilbad. For dem betydde religion først og fremst ritualer – ritualer i forbindelse med fødsler, vielser og begravelser. Disse ritualene var en del av deres sosiale liv. Du kan sikkert forestille deg hvordan alt dette var en utfordring for de kristne i Roma. Mange av dem hadde også selv vært avgudsdyrkere, så de trengte helt klart å bli forvandlet for å kunne bli kristne, og forvandlingen måtte fortsette også etter at de var blitt døpt.

8. Hvordan utgjør verden en fare for de kristne i dag?

8 Den romerske verden var altså en fare for innviede kristne, og det er vår tids verden også. Hvorfor det? Fordi verdens ånd er overalt. (Les Efeserne 2:2, 3; 1. Johannes 2:16.) Siden vi dag ut og dag inn blir utsatt for påvirkning fra verden og dens begjær, tenkemåte, verdier og moralske holdninger, er vi i konstant fare for å bli en del av verden. Så vi har all grunn til å følge den  inspirerte oppfordringen: «La dere ikke lenger forme etter denne tingenes ordning, men bli forvandlet.» Hva innebærer det?

HVA MÅ FORVANDLES?

9. Hvilke forandringer har mange foretatt for å kunne bli døpt?

9 Når en person studerer Bibelens sannhet og anvender det han lærer, begynner han å gjøre åndelige framskritt og å foreta forandringer i livet. Han slutter å gjøre ting som har tilknytning til falsk religion, legger av dårlige vaner og går inn for å etterligne Kristi personlighet. (Ef 4:22–24) Vi er glad for at det hvert år er nærmere 300 000 som gjør slike framskritt og blir kvalifisert til å bli døpt som symbol på sin innvielse til Jehova Gud. Dette er også noe som virkelig gleder Jehovas hjerte. (Ordsp 27:11) Men vi gjør vel i å stille oss spørsmålet: Er dette de eneste forandringene som må gjøres?

Mange trenger å komme ut av Satans verden og bli forvandlet (Se avsnitt 9)

10. Hvordan er det å bli forvandlet noe mer enn det å bli forbedret?

10 Det å bli forvandlet innebærer i virkeligheten mer enn å gjøre framskritt eller å forbedre seg. På en vare står det kanskje «Nå enda bedre», selv om det i bunn og grunn fortsatt er den samme varen. Det kan være at den bare har én ny ingrediens og en ny og finere emballasje. Når det gjelder uttrykket «bli forvandlet», sier en bibelordbok: «I Rom[erne] 12:2 blir det å bli formet i det ytre etter tingene i denne tidsalderen [eller tingenes ordning] satt opp som en kontrast til det å bli forvandlet i det indre ved fornyelsen av tankene med Den Hellige Ånds kraft.» (Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words) Det at en kristen må forvandles, betyr derfor ikke bare at han må legge av skadelige vaner og uanstendig snakk og slutte å ha en umoralsk oppførsel. Noen mennesker prøver å unngå slike ting, selv om de ikke har kunnskap fra Bibelen. Så hva innebærer den forvandlingen som de kristne må gjennomgå?

11. Hva sa Paulus måtte til for å bli forvandlet?

11 Paulus skrev: «Bli forvandlet ved å fornye deres sinn.» Vårt «sinn» har med vår tenkeevne å gjøre. Men slik ordet er brukt i Bibelen, innbefatter det også vår mentale tilbøyelighet, innstilling og fornuft. Tidligere i brevet til romerne beskrev Paulus mennesker som hadde ‘en sinnstilstand som mishaget Gud’. Disse var fylt av «urettferdighet, ugudelighet, begjærlighet, ondskap . . . misunnelse, mord, strid, svik» og andre gale ting. (Rom 1:28–31) Vi skjønner hvorfor Paulus inntrengende oppfordret dem som hadde vokst opp i et slikt miljø og blitt tjenere for Gud, til å ‘bli forvandlet ved å fornye sitt sinn’.

‘La all harme og vrede og skriking og spottende tale bli tatt bort fra dere.’ – Ef 4:31

12. Hvilken holdning har mange i dag, og hvordan kan dette være en fare for de kristne?

12 Vi lever i en verden der vi dessverre  er omgitt av mennesker som passer til Paulus’ beskrivelse. De synes kanskje at det er gammeldags eller intolerant å holde fast ved normer og prinsipper. Mange lærere og foreldre er svært ettergivende og fremmer en «liberal» måte å tenke på. For dem er alt relativt – også normene for rett og galt. Til og med mange som sier at de er religiøse, mener at de har frihet til å gjøre det de selv synes er rett. De føler seg ikke forpliktet til å være lydige mot Gud eller holde hans bud. (Sal 14:1) Denne holdningen kan virkelig være farlig for sanne kristne. De som ikke er på vakt, kan komme til å få et lignende syn når det gjelder den teokratiske ordning. Det kan være at de ikke vil støtte måten visse ting blir gjort på i menigheten, og kanskje de begynner å klage på alt som ikke faller i deres smak. Eller kanskje de setter spørsmålstegn ved bibelsk veiledning om underholdning, bruk av Internett og det å ta høyere utdanning.

13. Hvorfor bør vi på en ærlig måte granske oss selv?

13 For at vi ikke lenger skal formes av verden, må vi derfor ærlig granske våre mål, verdier og innerste holdninger og følelser. Andre kan ikke se hvordan vi er i vårt indre, og de sier kanskje at de synes vi gjør det bra. Men det er bare vi selv som vet om vi virkelig har latt det vi har lært ut fra Bibelen, forvandle oss, og om vi fortsatt lar det forvandle oss. – Les Jakob 1:23–25.

HVORDAN VI BLIR FORVANDLET

14. Hva kan hjelpe oss til å finne ut hvilke forandringer vi må gjøre?

14 Fordi forvandlingen har med vårt indre å gjøre, har vi behov for noe som kan trenge igjennom overflaten og nå dypt inn i oss. Hva kan hjelpe oss i den forbindelse? Når vi gjennom Bibelen lærer hva Jehova krever av oss, vil vår reaksjon på det vi leser, avsløre hva som bor i hjertet vårt, og vise hvilke forandringer vi må gjøre for å handle i samsvar med Guds «fullkomne vilje». – Rom 12:2; Hebr 4:12.

15. Hvilken forvandling kan finne sted når Jehova former oss?

15 Les Jesaja 64:8. Det ordbildet profeten Jesaja brukte, gir oss noe viktig å tenke over. Hvordan er det Jehova, Pottemakeren, former oss, som er leiren? Han former oss ikke fysisk, ved å gi oss et bedre utseende eller en flott kropp. Han gir oss i stedet den åndelige opplæringen vi trenger for å bli formet i vårt indre. Hvis vi lar Jehova forme oss, blir vi derfor forvandlet åndelig sett, og det er nettopp det som må til for at vi skal kunne motstå verdens påvirkning. Hvordan foregår denne formingen?

16, 17. (a) Beskriv hva en pottemaker gjør med den leiren han skal bruke til å lage keramikk av høy kvalitet. (b) Hvordan hjelper Guds Ord oss til å bli forvandlet til noe verdifullt for Jehova?

16 For å lage keramikk av høy kvalitet må en bruke fin leire. Det er imidlertid to ting som må gjøres med leiren før den kan bli formet. Først må den vaskes ren for alle fremmede partikler. Så må den blandes med riktig mengde vann og bli knadd for at den skal holde fasongen etter at den er formet.

17 Legg merke til at vann blir brukt både til å rense leiren og til å gi leiren den konsistensen og smidigheten den må ha for å kunne bli formet til et hvilket som helst kar, også et som er av spesielt fin kvalitet. Ser vi hvordan Guds Ord gjør noe lignende med oss? Det kan hjelpe oss til å slutte å tenke slik vi gjorde før vi ble kjent med Gud, og til  å bli forvandlet til noe verdifullt i hans øyne. (Ef 5:26) Tenk på hvor mange ganger vi er blitt oppfordret til å lese Bibelen hver dag og gå regelmessig på møtene, der Guds Ord blir drøftet. Hvorfor blir vi oppmuntret til å gjøre dette? Fordi vi da lar Jehova forme oss. – Sal 1:2; Apg 17:11; Hebr 10:24, 25.

Når man er blitt forvandlet, vil man takle problemer på en bedre måte (Se avsnitt 18)

18. (a) Hvorfor må vi meditere for at Guds Ord skal kunne påvirke og forvandle oss? (b) Hvilke spørsmål kan hjelpe oss i denne forbindelse?

18 For at Bibelen skal forvandle oss, må vi gjøre mer enn regelmessig å lese i den. Det er mange som leser Bibelen av og til, og som dermed er blitt ganske godt kjent med det den sier. Kanskje du har møtt noen slike når du har vært ute i felttjenesten. Noen kan til og med sitere mange skriftsteder utenat. * Men det kan være at dette har liten innvirkning på hvordan de tenker og lever. Hva skyldes det? For at Guds Ord skal påvirke og forvandle en person, må han la det som står der, synke ned i hjertet. (Gal 6:6; jevnfør fotn.) Vi trenger derfor å bruke tid på å tenke over det vi lærer. Det vil være bra å spørre seg selv: Er jeg overbevist om at dette er mer enn bare en religiøs lære? Har jeg ikke i mitt eget liv sett beviser for at dette er sant? Ser jeg hvordan jeg kan anvende det jeg lærer, på meg selv, i stedet for bare å se på det som noe jeg kan lære andre? Føler jeg at Jehova taler til meg personlig? Det å tenke og meditere over slike spørsmål kan hjelpe oss til å få dypere følelser for Jehova i vårt hjerte. Og når hjertet blir berørt på denne måten, vil det føre til positive forandringer. – Ordsp 4:23; Luk 6:45.

19, 20. Hvilken bibelsk veiledning bør vi følge?

19 Det å lese i Guds Ord regelmessig og meditere over det vi leser, vil motivere oss til å fortsette å gjøre det Paulus sa: «Legg av den gamle personlighet med dens gjerninger, og ikle dere den nye personlighet, som gjennom nøyaktig kunnskap blir fornyet.» (Kol 3:9, 10) Ja, hvis vi virkelig forstår Bibelen og anvender det vi lærer, vil vi fortsette å ha framgang. Da vil den nye kristne personlighet være med på å beskytte oss mot Satans listige angrep.

20 Apostelen Peter sa: «Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere forme etter de begjær dere tidligere hadde, i deres uvitenhet, men . . . bli hellige i all deres ferd.» (1. Pet 1:14, 15) Når vi gjør alt vi kan for å frigjøre oss fra den tankegangen og de holdningene vi hadde før, og lar oss bli forvandlet, vil vi få mange velsignelser, noe vi skal se i den neste artikkelen.

^ avsn. 18 Se eksemplet i Vakttårnet for 1. februar 1994, side 10, avsnitt 7.