Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

«Se de fine bildene!»

«Se de fine bildene!»

Har du ofte sagt noe lignende til deg selv eller andre når du har bladd i et nytt nummer av dette bladet? De flotte bildene og fotografiene, som det ligger mye arbeid bak, er der i en bestemt hensikt. De er et undervisningsmiddel, og de setter tankene og følelsene i sving. De kan være spesielt nyttige når vi forbereder oss til Vakttårn-studiet og deltar i det.

Tenk for eksempel over hva som er grunnen til at det første bildet i hver studieartikkel er valgt til den artikkelen. Hva er det bildet forestiller? Hvilken sammenheng har det med tittelen på artikkelen eller med temaskriftstedet? Tenk også over hvilken sammenheng det er mellom de andre bildene og det emnet som drøftes, og hvordan de angår deg personlig.

Vakttårn-studielederen vil gi menigheten mulighet til å kommentere hvert bilde – til å fortelle hva det har med artikkelen å gjøre, eller hvilket inntrykk det gjør på dem personlig. I noen tilfeller står det i billedteksten hvilket avsnitt illustrasjonen hører til. I andre tilfeller kan studielederen bestemme når det vil være best å drøfte det enkelte bilde. På denne måten vil vi alle ha full nytte av bildene, som hjelper oss til å se for oss noe vi lærer i Guds Ord.

En bror sa det slik: «Etter å ha lest en flott, velskrevet artikkel synes jeg bildene er prikken over i-en.»