VAKTTÅRNET – STUDIEUTGAVE Mars 2013

Dette nummeret drøfter hvordan de kristne kan fortsette i løpet for livet, hvordan vi kan kjenne vårt eget hjerte, og hvordan vi kan kjenne vår Gud, Jehova.

For dem som elsker Jehova, «er det ingen snublestein»

Hva betyr det at det ikke er noen snublestein for dem som elsker Jehovas lov? Finn ut hva som kan hjelpe oss til å fortsette i løpet for livet.

Har du ‘et slikt hjerte at du kan kjenne’ Jehova?

Profeten Jeremias ord kan hjelpe deg til å få og bevare et sunt og friskt symbolsk hjerte.

Du «har lært Gud å kjenne» – hva nå?

Les hvorfor det er nødvendig at du med jevne mellomrom kontrollerer hvor sterk tro du har, og hvor dyp kjærlighet du har til Jehova Gud.

Ta imot trøst – og trøst andre

Vi har alle opplevd å være syke, og noen har til og med vært alvorlig syke. Hvordan kan vi holde motet oppe i slike vanskelige situasjoner?

Jehova – vår bolig

Hvorfor kan vi være sikre på at Jehova vil beskytte sitt folk, selv om vi lever i en ond verden?

Ær Jehovas store navn

Hvordan ser du på det privilegium å bruke Jehovas navn? Hva innebærer det å kjenne Guds navn og å vandre i hans navn?

Var det egentlig Josefus som skrev det?

Var det den jødiske historieskriveren Flavius Josefus som skrev det tekststykket som kalles «Testimonium Flavianum»?

Gi aldri opp håpet!

Du må aldri gi opp håpet om at noen til slutt vil ta standpunkt for sannheten. Les om noen som gjorde det, og hvorfor.