Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

La ikke noe hindre deg i å vinne ære

La ikke noe hindre deg i å vinne ære

«Den som er ydmyk i ånden, kommer til å vinne ære.» – ORDSP 29:23.

1, 2. (a) Hva ligger det i det viktigste hebraiske ordet for «ære»? (b) Hvilke spørsmål skal vi se på i denne artikkelen?

HVA tenker du på når du hører ordet «ære»? Tenker du på den ære Gud fortjener som universets Skaper? (Sal 19:1; Åp 4:11) Eller tenker du på den ære som blir vist mennesker som er veldig rike, har usedvanlig stor visdom eller har spesielle ferdigheter? Det viktigste hebraiske ordet i Bibelen som blir oversatt med «ære», betyr bokstavelig «tyngde», eller «det å være tung». * I oldtiden, da penger var laget av edle metaller, var det slik at jo tyngre mynten var, desto mer verdt var den. Ord som ble brukt for å fortelle at noe var tungt, ble derfor etter hvert brukt i overført betydning om noe som var høyt verdsatt, praktfullt eller imponerende.

2 Folk ærer vanligvis andre på grunn av deres makt, stilling eller omdømme. Men hva er det Gud ser etter hos mennesker for å kunne gi dem ære? Ordspråkene 22:4 sier: «Følgen av ydmykhet og frykt for Jehova er rikdom og ære og liv.» Og disippelen Jakob skrev: «Ydmyk dere for Jehovas øyne, og han skal opphøye dere.» (Jak 4:10) Hva er den ære Jehova gir mennesker? Hva kan hindre oss i å vinne denne æren? Og hvordan kan vi hjelpe andre til å vinne den?

3–5. Hvordan leder Jehova sine tjenere til ære?

3 Salmisten gav uttrykk for at han hadde tillit til at Jehova ville gripe hans høyre hånd og lede ham til virkelig herlighet, eller ære. (Les Salme 73:23, 24.) Hvordan leder Jehova sine ydmyke tjenere til ære? Han gjør det ved å hedre dem på mange måter. Han velsigner dem ved å hjelpe dem til å forstå hva hans vilje går ut på. (1. Kor 2:7) Han lar også dem som lytter til  hans ord og adlyder ham, få den ære å komme i et nært, personlig forhold til ham. – Jak 4:8.

4 Jehova ærer også sine tjenere ved å betro dem den skatt som den kristne tjeneste er. (2. Kor 4:1, 7) Og denne tjenesten fører til ytterligere ære. De som bruker dette tjenesteprivilegiet for å lovprise Jehova og hjelpe andre, får dette løftet av Jehova: «Dem som ærer meg, skal jeg ære.» (1. Sam 2:30) De blir æret med et godt navn hos Jehova, og de blir høyst sannsynlig godt omtalt av andre av hans tjenere. – Ordsp 11:16; 22:1.

5 Hvilken framtid har de som ‘setter sitt håp til Jehova og holder seg til hans vei’? De får dette løftet: «Han [Jehova] skal opphøye deg til å ta jorden i eie. Når de onde blir avskåret, skal du se det.» (Sal 37:34) De ser fram til å få den helt spesielle ære å oppnå evig liv. – Sal 37:29.

«JEG TAR IKKE IMOT ÆRE FRA MENNESKER»

6, 7. Hva var grunnen til at mange ikke ville tro på Jesus?

6 Hva kan hindre oss i å få den ære som Jehova er villig til å gi oss? Én ting som kan hindre oss, er å legge for stor vekt på meningene til dem som ikke står i et godt forhold til Gud. Tenk over det apostelen Johannes skrev om noen myndighetspersoner på Jesu tid: «[Det] var . . . mange, også av styresmennene, som faktisk trodde på [Jesus], men på grunn av fariseerne bekjente de ham ikke, for ikke å bli utstøtt av synagogen; for de elsket æren fra mennesker mer enn selv æren fra Gud.» (Joh 12:42, 43) Det hadde vært mye bedre for disse styresmennene om de ikke hadde vært så opptatt av hva fariseerne mente.

7 På et tidlig tidspunkt i sin tjeneste hadde Jesus tydelig forklart hvorfor mange ikke ville ta imot ham og tro på ham. (Les Johannes 5:39–44.) Nasjonen Israel hadde i flere hundre år ventet på at Messias skulle komme. Da Jesus begynte å undervise, var det kanskje noen som hadde skjønt ut fra Daniels profeti at den fastsatte tid da Kristus skulle stå fram, hadde kommet. Noen måneder tidligere, da døperen Johannes kom og forkynte, var det mange som sa: «Kan han kanskje være Kristus?» (Luk 3:15) Nå var den lenge ventede Messias midt iblant dem og underviste. Men de som var kyndige i Loven, tok ikke imot ham. Jesus pekte på grunnen til det da han spurte dem: «Hvordan kan dere tro, når dere tar imot ære fra hverandre og dere ikke søker den ære som kommer fra den eneste Gud?»

8, 9. Illustrer hvordan ære fra mennesker kan bli viktigere for oss enn den ære Jehova gir.

8 Hvordan kan ære fra mennesker komme til å bli viktigere for oss enn ære fra Jehova? Vi kan illustrere det ved å sammenligne ære med lys. Universet er fullt av strålende lys. Husker du sist du så opp på en klar nattehimmel og kunne betrakte tusenvis av stjerner? «Stjernenes glans», eller «herlighet», er imponerende. (1. Kor 15:40, 41; fotn.) Men hvordan ser den samme himmelen ut hvis man befinner seg i en godt opplyst by? Bylyset gjør det nesten umulig å se lyset fra disse fjerne stjernene! Hvorfor? Er det fordi lyset fra veiene, stadionene og bygningene er sterkere og mer imponerende enn lyset fra stjernene? Nei! Det er fordi lysene fra byen er nærmere og gjør det vanskeligere å se Jehovas skaperverk. Hvis vi skal kunne se den fantastiske stjernehimmelen, må vi på en eller annen måte stenge ute eller unngå det kunstige lyset.

9 På lignende måte kan æren fra mennesker bli så glansfull for oss at den overstråler den varige ære som Jehova er villig  til å gi oss, slik at vi ikke verdsetter og søker den. Mange tar ikke imot budskapet om Riket fordi de er redd for hva venner eller familie skal tro om dem. Men kan ønsket om å bli æret av mennesker også påvirke innviede tjenere for Gud? La oss nevne noen eksempler: En ung bror får i oppgave å forkynne i et område hvor det er mange som kjenner ham, men som ikke vet at han er et av Jehovas vitner. Vil frykt få ham til å la være å forkynne der? Eller hva om en bror blir latterliggjort fordi han arbeider mot teokratiske mål? Vil han la dem som ikke har et klart åndelig syn på tingene, få påvirke hans valg i livet? Eller kanskje en kristen har begått en alvorlig synd. Vil han skjule det han har gjort, fordi han er redd for å miste sitt gode forhold til menigheten eller ikke vil skuffe sine kjære? Hvis det som er viktigst for ham, er å komme i et godt forhold til Jehova igjen, vil han «kalle til seg menighetens eldste» og søke deres hjelp. – Les Jakob 5:14–16.

10. (a) Hva kan skje hvis vi er for opptatt av hva andre måtte mene om oss? (b) Hva kan vi være sikker på hvis vi er ydmyke?

10 Selv om vi går framover mot kristen modenhet, kan vi oppleve at en trosfelle gir oss rettledning. Hvis hans oppriktige bemerkninger skal kunne hjelpe oss, må vi ikke stolt innta en forsvarsposisjon, være redd for å tape ansikt eller bli fristet til å rettferdiggjøre det vi har gjort. Eller sett at du jobber med et prosjekt sammen med en trosfelle. Vil du da bekymre deg for hvem som får æren for de gode ideene dine og det harde arbeidet ditt? Hvis du kommer opp i en av disse situasjonene, må du huske at «den som er ydmyk i ånden, kommer til å vinne ære». – Ordsp 29:23.

11. Hvordan bør vi reagere i vårt indre når noen roser oss, og hvorfor?

11 Tilsynsmenn og de som «trakter etter» en stilling som tilsynsmann, må også passe på at de ikke søker «ære av mennesker». (1. Tim 3:1; 1. Tess 2:6) Hvordan bør en bror reagere når han får oppriktig ros for en jobb han har gjort? Han vil selvfølgelig ikke reise et minnesmerke over seg selv, slik kong Saul gjorde. (1. Sam 15:12) Men vil han være rask til å erkjenne at det han utrettet, bare var mulig på grunn av Jehovas ufortjente godhet, og at han bare vil lykkes i framtiden hvis han fortsetter å få Guds velsignelse og hjelp? (1. Pet 4:11) Den måten vi reagerer på i vårt indre når vi får ros, viser hva slags ære vi søker. – Ordsp 27:21.

«DERE VIL GJØRE ETTER DERES FARS ØNSKER»

12. Hva var det som gjorde at noen jøder ikke ville lytte til Jesus?

12 En annen faktor som kan hindre oss i å vinne ære fra Gud, er urette ønsker. Urette ønsker kan gjøre at vi ikke engang har lyst til å høre sannheten. (Les Johannes 8:43–47.) Jesus sa til noen jøder at de ikke ville lytte til budskapet hans fordi ‘de ville gjøre etter sin far Djevelens ønsker’.

13, 14. (a) Hva sier forskere om hvordan hjernen behandler menneskelig tale? (b) Hva er det som avgjør hvem vi hører på?

13 Ønskene våre har innvirkning på hvordan vi hører. (2. Pet 3:5) Jehova har skapt oss med den bemerkelsesverdige evnen å kunne stenge ute uønsket støy. Stopp opp et øyeblikk og legg merke til hvor mange ulike lyder du hører akkurat nå. Du var sikkert ikke oppmerksom på flere av dem for et øyeblikk siden. Selv om hjernen din har evnen til å høre alle disse forskjellige lydene, hjalp det limbiske system i hjernen deg til å konsentrere deg om én ting. Men forskere har funnet ut at det å skille mellom mange lyder samtidig blir vanskeligere når det  dreier seg om menneskelig tale. Det betyr at hvis du hører to stemmer samtidig, må du velge hvilken du skal konsentrere deg om. Valget ditt avhenger av hvilken stemme du ønsker å lytte til. De jødene som ville gjøre etter sin far Djevelens ønsker, hørte ikke på Jesus.

14 Vi mottar budskaper både fra ‘visdommens hus’ og fra ‘uforstandens hus’. (Ordsp 9:1–5, 13–17) Det er som om både visdommen og uforstanden hele tiden roper til oss, og det gjør at vi står overfor et valg: Vil vi lytte til og ta imot innbydelsen fra visdommen eller fra uforstanden? Svaret avhenger av hvem vi ønsker å behage. Jesu sauer hører hans røst og følger ham. (Joh 10:16, 27) De er «på sannhetens side». (Joh 18:37) «De kjenner ikke fremmedes røst.» (Joh 10:5) Slike ydmyke mennesker vinner ære. – Ordsp 3:13, 16; 8:1, 18.

«DE BETYR ÆRE FOR DERE»

15. Hvordan kunne Paulus’ trengsler ‘bety ære’ for andre?

15 Det at vi holder ut i tjenesten for Jehova, vil hjelpe andre til å vinne ære. Paulus skrev til menigheten i Efesos: «Jeg [ber] dere om ikke å gi opp på grunn av disse mine trengsler for deres skyld, for de betyr ære for dere.» (Ef 3:13) I hvilken forstand betydde Paulus’ trengsler ære for efeserne? Det at Paulus villig fortsatte å tjene efeserne selv om han opplevde trengsler, viste dem at de privilegiene de hadde som kristne, var av aller største verdi. Hvis Paulus hadde gitt opp under trengsler, ville han ikke da ha gitt inntrykk av at deres forhold til Jehova, deres tjeneste og deres håp ikke var av så stor verdi? Paulus’ utholdenhet opphøyde kristendommen og viste at det å være en disippel er verdt alle ofre.

16. Hva skjedde med Paulus i Lystra?

16 Tenk på den virkning Paulus’ iver og utholdenhet hadde på andre. I Apostlenes gjerninger 14:19, 20 står det: «Det kom noen jøder fra Antiokia og Ikonium og overtalte folkeskarene, og de steinet Paulus og slepte ham utenfor byen [Lystra], da de trodde at han var død. Men da disiplene flokket seg omkring ham, reiste han seg opp og gikk inn i byen. Og neste dag drog han derfra sammen med Barnabas til Derbe.» Tenk at han nesten ble steinet til døde den ene dagen og neste dag foretok en reise på 10 mil, og det uten moderne transportmidler!

17, 18. (a) Hva kan Paulus ha ment da han sa at Timoteus ‘nøye hadde fulgt’ det som skjedde med ham i Lystra? (b) Hvilken virkning hadde Paulus’ utholdenhet på Timoteus?

17 Var Timoteus en av de ‘disiplene som flokket seg omkring’ Paulus for å hjelpe ham? Beretningen i Apostlenes  gjerninger sier ikke noe om det, men det er mulig. Uansett visste Timoteus hva som hadde skjedd. Paulus skrev i sitt andre brev til Timoteus: «Du har nøye fulgt min lære, min livsførsel, . . . den slags ting som hendte meg i Antiokia [hvor han ble drevet ut av byen], i Ikonium [hvor han ble forsøkt steinet], i Lystra [hvor han ble steinet], den slags forfølgelser jeg har utholdt; og likevel har Herren utfridd meg av dem alle.» – 2. Tim 3:10, 11; Apg 13:50; 14:5, 19.

18 Timoteus ‘fulgte nøye’ disse hendelsene og kjente godt til Paulus’ utholdenhet. Dette gjorde dypt inntrykk på Timoteus. Da Paulus vendte tilbake til Lystra på en senere reise, var Timoteus en eksemplarisk kristen, en som var «vel omtalt av brødrene i Lystra og Ikonium». (Apg 16:1, 2) Med tiden ble Timoteus kvalifisert til å påta seg store ansvarsoppgaver. – Fil 2:19, 20; 1. Tim 1:3.

19. Hvilken virkning kan vår utholdenhet ha på andre?

19 Det at vi er utholdende i tjenesten for Gud, kan ha en lignende virkning på andre – særlig de unge. Mange av dem vil vokse opp til å bli svært verdifulle tjenere for Gud. De unge følger med på hva vi gjør, og lærer ikke bare av de undervisningsmetodene vi bruker i felttjenesten, men også av den måten vi takler vanskeligheter i livet på. Paulus ‘fortsatte å utholde alt’ for å hjelpe andre til å forbli trofaste og ‘oppnå frelse sammen med evig herlighet’. – 2. Tim 2:10.

Den utholdenhet eldre kristne viser, gjør inntrykk på de unge

20. Hvorfor bør vi fortsette å søke den ære som kommer fra Gud?

20 Bør vi ikke da fortsette å søke «den ære som kommer fra den eneste Gud»? (Joh 5:44; 7:18) Jo, så absolutt! (Les Romerne 2:6, 7.) Jehova gir «evig liv til dem som søker herlighet og ære». Og vår «utholdenhet i god gjerning» oppmuntrer andre til å forbli trofaste, slik at de kan oppnå evig liv. La derfor ikke noe hindre deg i å vinne den ære som Gud gir.

^ avsn. 1 Dette hebraiske ordet blir i tillegg oversatt med «herlighet», og det tilsvarende greske ordet for «ære» blir også oversatt med «herlighet». Tanken om «herlighet» bidrar ytterligere til å vise hvor fremtredende eller viktig den som blir æret, anses for å være.