Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

En god plan som gav gode resultater

En god plan som gav gode resultater

María Isabel er en ung, ivrig forkynner i byen San Bernardo i Chile. Hun og familien hennes tilhører urfolket mapuche. Hele familien har begeistret støttet opp om det arbeidet som er blitt gjort for å opprette en ny menighet som bruker mapuche-språket, som også kalles mapudungun.

Da det ble opplyst at høytiden til minne om Kristi død også skulle holdes på mapudungun, og at det var blitt trykt 2000 innbydelser på det språket, begynte María Isabel å tenke på hvordan hun kunne hjelpe til med å levere dem. Hun hadde hørt fine opplevelser som andre unge Jehovas vitner hadde hatt når de hadde forkynt for klassekamerater og lærere. Hun snakket med foreldrene sine om det, og de ble enige om at hun skulle prøve å tenke ut en plan for å levere innbydelser på skolen. Hva ville hun gjøre?

Først spurte María Isabel skolens ledelse om hun kunne sette opp en innbydelse ved hovedinngangen til skolen. De sa ja og roste henne for det initiativet hun viste. En morgen i forbindelse med navneoppropet gav skolens rektor til og med en opplysning om innbydelsen over høyttaleranlegget!

Så spurte María Isabel om hun kunne gå fra klasserom til klasserom med innbydelsen. Hun fikk lov av lærerne og spurte så i hver klasse om noen av elevene var mapucher. «Jeg hadde trodd at det kanskje var mellom 10 og 15 elever fra mapuche-familier på hele skolen», sier hun, «men det var mange flere – jeg leverte i alt 150 invitasjoner!»

«HUN HADDE NOK VENTET Å FÅ SNAKKE MED EN SOM VAR ELDRE»

En kvinne som så innbydelsen ved inngangen til skolen, ville vite hvem som kunne gi henne flere opplysninger om arrangementet. Hun ble veldig overrasket da hun fikk beskjed om å kontakte en ti år gammel jente! «Hun hadde nok ventet å få snakke med en som var eldre», sier María Isabel med et smil. Hun gav kvinnen en innbydelse og en kort forklaring. Så spurte hun om å få kvinnens adresse, slik at hun og foreldrene kunne besøke henne og fortelle mer om Guds rike. De 20 forkynnerne som tjener i det mapudungun-talende distriktet, gledet seg over at denne kvinnen og 26 andre interesserte fra mapuche-befolkningen var til stede på minnehøytiden. Denne gruppen er nå en blomstrende menighet!

Kan du, uansett alder, ta et lignende initiativ for å invitere medelever eller kolleger til minnehøytiden, et foredrag eller et områdestevne? Hvorfor ikke gjøre noen undersøkelser i publikasjonene våre for å finne opplevelser som kan gi deg noen ideer til hvordan du kan gjennomføre et slikt prosjekt? Be også til Jehova om å få den hellige ånds hjelp til å være frimodig og fortelle om ham. (Luk 11:13) Hvis du gjør det, kan du også få en hyggelig overraskelse og bli oppmuntret av de gode resultatene planene dine gir.