Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hvordan denne verden vil få sin ende

Hvordan denne verden vil få sin ende

«Dere er ikke i mørke, så den dagen skulle overraske dere, slik den ville overraske tyver.» – 1. TESS 5:4.

1. Hva vil hjelpe oss til å holde oss våkne og til å takle prøvelser?

DRAMATISKE hendelser vil snart finne sted. Oppfyllelsen av Bibelens profetier bekrefter dette, så vi må holde oss våkne. Hva vil hjelpe oss til å gjøre det? Apostelen Paulus oppfordrer oss til å holde «blikket rettet, ikke mot de synlige ting, men mot de usynlige». Ja, vi må ha lønnen i tankene – at Jehova vil gi oss evig liv, enten i himmelen eller på jorden. Som sammenhengen viser, skrev Paulus disse ordene for å oppmuntre sine trosfeller til å fokusere på det lykkelige utfallet av deres trofaste livsførsel. Det at de gjorde dette, ville også hjelpe dem til å takle prøvelser og forfølgelse. – 2. Kor 4:8, 9, 16–18; 5:7.

2. (a) Hva må vi gjøre for å fortsette å ha et sterkt håp? (b) Hva skal vi se på i denne og den neste artikkelen?

2 Paulus’ oppfordring inneholder et viktig prinsipp: Hvis vi skal fortsette å ha et sterkt håp, må vi rette blikket mot ting som ikke skjer her og nå. Vi må fokusere på betydningsfulle hendelser som er usynlige i den forstand at vi ennå ikke kan se dem. (Hebr 11:1; 12:1, 2) I denne og den neste artikkelen skal vi derfor drøfte ti framtidige hendelser som er nær forbundet med vårt håp om evig liv.

HVA VIL SKJE LIKE FØR ENDEN KOMMER?

3. (a) Hvilken framtidig hendelse blir nevnt i 1. Tessaloniker 5:2, 3? (b) Hva kommer de politiske lederne til å gjøre, og hvem kommer kanskje til å gjøre det samme?

3 Én av de tingene som kommer til å skje, er noe Paulus nevner i sitt første brev til tessalonikerne. (Les 1. Tessaloniker 5:2, 3.) Han henleder oppmerksomheten på «Jehovas dag». Her betyr «Jehovas dag» den perioden som begynner med  ødeleggelsen av falsk religion, og som vil kulminere i Harmageddon-krigen. Like før denne Jehovas dag begynner, vil verdens ledere si «fred og sikkerhet». Dette kan dreie seg om én hendelse eller en serie hendelser. Nasjonene tror kanskje at de er nær ved å løse noen av sine store problemer. Hva med de religiøse lederne? De er en del av verden, så det er mulig at de vil si «fred og sikkerhet» sammen med de politiske lederne. (Åp 17:1, 2) De religiøse lederne vil derved etterligne de falske profetene i det gamle Juda. Jehova sa om dem: «De sier: ‘Det er fred! Det er fred!’, når det ikke er noen fred.» – Jer 6:14; 23:16, 17.

4. Hva forstår vi, som mennesker i sin alminnelighet ikke forstår?

4 Uansett hvem som vil si «fred og sikkerhet», vil denne hendelsen markere at Jehovas dag skal til å begynne. Paulus kunne derfor si: «Brødre, dere er ikke i mørke, så den dagen skulle overraske dere, slik den ville overraske tyver, for dere er alle lysets sønner.» (1. Tess 5:4, 5) I motsetning til mennesker i sin alminnelighet forstår vi det Bibelen sier om betydningen av det som skjer rundt oss. Hvordan kommer profetien om «fred og sikkerhet» til å bli oppfylt? Vi vet ikke alle detaljene ennå, så vi må vente og se. La oss derfor være fast bestemt på å «holde oss våkne og være fornuftige». – 1. Tess 5:6; Sef 3:8.

EN «DRONNING» SOM FEILVURDERER SINE SJANSER

5. (a) Hvordan begynner ‘den store trengsel’? (b) Hvilken «dronning» vil feilvurdere sine sjanser til å overleve?

5 Hvilken hendelse vil deretter finne sted? Paulus sa: «Når de sier: ‘Fred og sikkerhet!’, da skal en plutselig tilintetgjørelse komme over dem på et øyeblikk.» Den første fasen av denne ‘plutselige tilintetgjørelsen’ er angrepet på «Babylon den store», den falske religions verdensrike, også kjent som «skjøgen». (Åp 17:5, 6, 15) Dette angrepet på alle former for falsk religion, deriblant kristenheten, er begynnelsen på ‘den store trengsel’. (Matt 24:21; 2. Tess 2:8) Denne hendelsen vil komme som en overraskelse på mange. Hvorfor? Fordi skjøgen fram til det tidspunktet selvsikkert vil ha sett på seg selv som en «dronning» som «aldri [skal] se sorg». Men hun vil plutselig oppdage at hun har feilvurdert sine sjanser til å overleve. Hun vil bli utslettet ganske raskt, som «på én dag». – Åp 18:7, 8.

6. Hvem kommer til å ødelegge falsk religion?

 6 Guds Ord viser at det er et «skarlagenrødt villdyr» med «ti horn» som går til angrep på skjøgen. Når vi studerer Åpenbaringen nærmere, forstår vi at villdyret står for FN. «De ti horn» står for alle de politiske maktene som støtter dette villdyret. * (Åp 17:3, 5, 11, 12) Hvor ødeleggende vil dette angrepet bli? FNs medlemsnasjoner vil plyndre skjøgen for hennes rikdom, avsløre hennes sanne karakter og «spise hennes kjøtt og brenne henne fullstendig opp med ild». Hun kommer til å bli tilintetgjort én gang for alle. – Les Åpenbaringen 17:16.

7. Hva vil utløse villdyrets angrep?

7 Bibelens profetier viser også hva som vil utløse dette angrepet. På en eller annen måte vil Jehova inngi politiske herskere i hjertet «å utføre hans tanke», nemlig å tilintetgjøre skjøgen. (Åp 17:17) Religioner som fremmer krig, fortsetter å være en splittende kraft i verden. Så nasjonene tror kanskje at det er i deres nasjonale interesse å tilintetgjøre skjøgen. Når herskerne går til angrep, vil de faktisk tro at de utfører sin egen «ene tanke». Men i virkeligheten bruker Gud dem som sitt redskap for å fjerne all falsk religion. Begivenhetene tar altså en overraskende vending – én del av Satans ordning går til angrep på en annen del, og Satan vil ikke kunne forhindre det. – Matt 12:25, 26.

ET ANGREP PÅ GUDS FOLK

8. Hva er angrepet fra «Gog av Magogs land»?

8 Etter at falsk religion er blitt ødelagt, vil Guds tjenere fremdeles ‘bo trygt og uten mur’. (Esek 38:11, 14) Hva vil skje med denne tilsynelatende forsvarsløse gruppen som fortsetter å tjene Jehova? Det ser ut til at den vil bli utsatt for et altomfattende angrep fra «mange folkeslag». Guds Ord beskriver denne situasjonen som angrepet fra «Gog av Magogs land». (Les Esekiel 38:2, 15, 16.) Hvordan bør vi se på dette angrepet?

9. (a) Hva er en kristen først og fremst opptatt av? (b) Hva bør vi gjøre nå for å styrke vår tro?

9 Selv om vi på forhånd kjenner til dette angrepet på Guds folk, er vi ikke overdrevent bekymret. Det vi først og fremst er opptatt av, er ikke vår egen frelse, men helligelsen av Jehovas navn og hevdingen og rettferdiggjøringen av hans overherredømme. Jehova  sa faktisk over 60 ganger gjennom Esekiel: «Dere skal sannelig kjenne at jeg er Jehova.» (Esek 6:7; se fotnoten.) Vi ser derfor med den største interesse fram til oppfyllelsen av denne viktige delen av Esekiels profeti, i tillit til at «Jehova [vet] å utfri gudhengivne mennesker av prøvelse». (2. Pet 2:9) I mellomtiden ønsker vi å bruke enhver anledning til å styrke vår tro, slik at vi kan fortsette å være lojale mot Jehova uansett hvilke prøvelser vi måtte møte. Hvordan kan vi styrke vår tro? Vi må be, studere Guds Ord og meditere over det vi leser, og gjøre andre kjent med budskapet om Riket. Når vi gjør det, sørger vi for at vårt håp om evig liv fortsetter å være sikkert og fast, «som et anker». – Hebr 6:19; Sal 25:21.

NASJONENE VIL BLI NØDT TIL Å ERKJENNE HVEM JEHOVA ER

10, 11. Hva vil utløse Harmageddon, og hva vil skje i løpet av denne krigen?

10 Hvilken dramatisk hendelse vil angrepet på Jehovas tjenere utløse? Jehova vil, ved å bruke Jesus og de himmelske hærstyrkene, komme sitt folk til unnsetning. (Åp 19:11–16) Denne inngripen er «krigen på Guds, Den Allmektiges, store dag» – Harmageddon. – Åp 16:14, 16.

11 I forbindelse med denne krigen sier Jehova gjennom Esekiel: «‘Jeg vil kalle fram et sverd mot [Gog] i hele mitt fjellområde,’ lyder Den Suverene Herre Jehovas utsagn. ‘Hver og én kommer til å ha sverdet rettet mot sin egen bror.’» De som er på Satans side, vil bli slått av skrekk og forvirring og rette sine våpen mot hverandre, og Satan vil også bli rammet. Jehova sier: «Ild og svovel skal jeg la regne ned over [Gog] og over hans skarer og over de mange folkeslag som kommer til å være med ham.» (Esek 38:21, 22) Hva blir utfallet av at Gud griper inn på denne måten?

12. Hva vil nasjonene bli tvunget til å gjøre?

12 Nasjonene vil bli nødt til å erkjenne at det er en ordre fra Jehova selv som fører til deres knusende nederlag. Da kan det være at Satans styrker i desperasjon roper det samme som de egyptiske angriperne som satte etter israelittene ut i Rødehavet: «Jehova kjemper i sannhet for dem»! (2. Mos 14:25) Ja, nasjonene vil bli tvunget til å erkjenne hvem Jehova er. (Les Esekiel 38:23.) Hvor snart vil denne kjedereaksjonen av hendelser begynne?

DET SKAL IKKE KOMME EN NY VERDENSMAKT

13. Hva vet vi om den femte delen av den billedstøtten som Daniel beskriver?

13 En profeti i Daniels bok gjør at vi kan forstå hvor vi befinner oss på tidens strøm. Daniel beskriver en billedstøtte som ser ut som et menneske, og som er laget av forskjellige metaller. (Dan 2:28, 31–33) Den står for verdensmakter som har etterfulgt hverandre, og som har hatt stor innvirkning på Guds folk, både før og nå. De er Babylon, Medo-Persia, Hellas og Romerriket – og en siste verdensmakt, som eksisterer i vår tid. Når vi studerer Daniels profeti, ser vi at denne siste verdensmakten blir framstilt som føttene og tærne på billedstøtten. Under den første verdenskrig inngikk Storbritannia og USA et spesielt partnerskap. Ja, den femte delen av billedstøtten står for den angloamerikanske verdensmakt. Føttene er den siste delen av billedstøtten, noe som viser at det ikke vil komme noen andre menneskelige verdensmakter. Det at føttene og tærne består av jern og leire, symboliserer den angloamerikanske verdensmakts svekkede tilstand.

14. Hvilken verdensmakt vil være den dominerende når Harmageddon begynner?

 14 Den samme profetien viser at Guds rike, framstilt som en stor stein, ble brutt løs fra et fjell, Jehovas overherredømme. Denne steinen, som ble brutt løs i 1914, er nå på full fart mot sitt mål – føttene på billedstøtten. I Harmageddon vil føttene og resten av billedstøtten bli knust. (Les Daniel 2:44, 45.) Den angloamerikanske verdensmakt vil altså fremdeles være den dominerende verdensmakt når Harmageddon begynner. Så spennende det blir å se den fullstendige oppfyllelsen av denne profetien! * Men hva vil Jehova gjøre med Satan?

HVA SOM VIL SKJE MED GUDS STØRSTE MOTSTANDER

15. Hva vil skje med Satan og demonene etter Harmageddon?

15 Først vil Satan måtte se på – fra begynnelse til slutt – at hele hans organisasjon på jorden blir utslettet. Så kommer Satan selv i søkelyset. Apostelen Johannes forteller hva som skjer videre. (Les Åpenbaringen 20:1–3.) Jesus Kristus – engelen med «avgrunnens nøkkel» – vil gripe Satan og alle hans demoner, kaste dem i avgrunnen og holde dem der i tusen år. (Luk 8:30, 31; 1. Joh 3:8) Dette utgjør det første stadiet i knusingen av slangens hode. * – 1. Mos 3:15.

16. Hva innebærer det at Satan blir kastet i «avgrunnen»?

16 Hva er den «avgrunnen» som Satan Djevelen og demonene skal kastes i? Det greske ordet ạbyssos, som Johannes brukte, betyr «meget eller overmåte dyp». Det er også blitt oversatt med «umålelig, grenseløs» og «det uendelige tomrom». Avgrunnen er altså et sted som er fullstendig utenfor rekkevidde for alle bortsett fra Jehova og den engelen som han har gitt «avgrunnens nøkkel». Der vil Satan være i en dødlignende, uvirksom tilstand, slik at han «ikke [skal] villede nasjonene lenger». Ja, den «brølende løve» vil virkelig bli brakt til taushet! – 1. Pet 5:8.

HENDELSER SOM VIL GÅ FORUT FOR EN TID MED FRED

17, 18. (a) Hvilke hendelser som vi foreløpig ikke kan se, har vi drøftet i denne artikkelen? (b) Hvilken tidsperiode vil vi oppleve etter disse hendelsene?

17 Betydningsfulle og dramatiske hendelser ligger foran oss. Vi ser spent fram til å se hvordan profetien om «fred og sikkerhet» vil bli oppfylt. Deretter vil vi bli vitne til ødeleggelsen av Babylon den store og oppleve angrepet fra Gog av Magog og Harmageddon-krigen, og så skal Satan og demonene bli kastet i avgrunnen. Etter disse hendelsene kommer all ondskap til å være borte, og vi vil ta fatt på et nytt kapittel i livet – i Kristi tusenårsrike da vi vil finne vår «dypeste glede i den store fred». – Sal 37:10, 11.

18 I tillegg til de fem hendelsene vi har drøftet så langt, er det også andre foreløpig ‘usynlige ting’ som vi ønsker å ‘holde blikket rettet mot’. Disse tingene skal vi se nærmere på i den neste artikkelen.

^ avsn. 6 Se Åpenbaringen – dens store klimaks er nær!, sidene 251–258.

^ avsn. 14 Uttrykket «gjøre ende på alle disse rikene», i Daniel 2:44, sikter til de rikene, eller verdensmaktene, som de forskjellige delene av billedstøtten er et bilde på. Men en parallell profeti i Bibelen viser at «kongene på hele den bebodde jord» vil stille seg opp mot Jehova på «Guds, Den Allmektiges, store dag». (Åp 16:14; 19:19–21) Så alle rikene på jorden, ikke bare de rikene som blir framstilt ved billedstøtten, kommer til å bli ødelagt i Harmageddon.

^ avsn. 15 Den endelige knusingen av slangens hode vil skje etter de tusen år, når Satan og demonene blir kastet i «ild- og svovelsjøen». – Åp 20:7–10; Matt 25:41.