Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Fred i tusen år – og enda lenger!

Fred i tusen år – og enda lenger!

«For at Gud kan være alt for alle.» – 1. KOR 15:28.

1. Hvilke spennende ting kan den ‘store skare’ se fram til?

KAN du forestille deg alt det gode en handlekraftig regjering under en rettferdig og medfølende regent ville kunne gjøre for sine undersåtter i løpet av tusen år? Fantastiske ting venter den talløse ‘store skare’ som vil overleve den «store trengsel», en trengsel som vil gjøre fullstendig slutt på denne onde verden. – Åp 7:9, 14.

2. Hva har menneskene erfart de siste 6000 årene?

2 I løpet av menneskenes 6000 år lange historie har menneskene selv villet bestemme hva som er rett og galt, og har styrt seg selv, noe som har ført til stor sorg og smerte. Bibelen sa for lenge siden om de tragiske følgene av dette: «Menneske har hersket over menneske til skade for ham.» (Fork 8:9) Hvordan er situasjonen i dag? I tillegg til kriger og opprør står menneskeheten overfor fattigdom, sykdommer, miljøødeleggelser, klimaforandringer og andre alvorlige problemer. Myndighetspersoner har advart om at hvis vi ikke forandrer den likegyldige holdningen vår, vil det få katastrofale følger.

3. Hva vil det tusenårige styre sørge for?

3 Guds rike – den messianske Kongen, Jesus Kristus, og hans 144 000 medregenter – vil ta en rekke forskjellige skritt for å råde bot på all den skade som menneskene og deres hjem, jorden, er blitt påført. Det tusenårige styre vil sørge for at Jehova Guds oppmuntrende løfte vil bli oppfylt: «Jeg skaper nye himler og en ny jord; og de tidligere ting skal ikke minnes, og de skal ikke stige opp i hjertet.» (Jes 65:17) Hvilke fantastiske ting som vi ennå ikke kan se, vil etter hvert bli en realitet? Ved hjelp av Guds profetiske Ord skal vi nå få  et glimt av noen av disse vidunderlige tingene som foreløpig er «usynlige». – 2. Kor 4:18.

‘DE SKAL BYGGE HUS OG PLANTE VINGÅRDER’

4. Hvordan er boligsituasjonen for mange i dag?

4 Alle ønsker å ha et eget hjem, et sted hvor de og familien deres kan føle trygghet. Men i dagens verden er gode boforhold en alvorlig mangelvare. Folk bor tett i tett i overbefolkede byer, og mange må bo under kummerlige forhold i slumområder. Det å ha et eget hus er bare en fjern drøm for dem.

5, 6. (a) Hvordan vil Jesaja 65:21 og Mika 4:4 bli oppfylt? (b) Hvordan kan vi få oppleve disse velsignelsene?

5 Under Guds rikes styre vil alle innbyggerne få oppfylt sitt ønske om å ha et eget hjem, for gjennom Jesaja er det blitt profetert: «De skal visselig bygge hus og bo i dem; og de skal visselig plante vingårder og spise deres frukt.» (Jes 65:21) Men de kan se fram til mer enn bare det å ha et eget hjem. Det er jo en del i dag som har har sitt eget hus, og det er til og med enkelte som bor i et herskapshus eller på et storgods, men de er likevel ikke fri for bekymring – de er redd for at de skal miste huset på grunn av økonomiske vanskeligheter, eller for at innbruddstyver, eller det som verre er, skal bryte seg inn. Så annerledes alt kommer til å bli under Rikets styre! Profeten Mika skrev: «De skal sitte hver under sin vinranke og under sitt fikentre, og det vil ikke være noen som får dem til å skjelve.» – Mi 4:4.

6 Når vi har disse fantastiske framtidsutsiktene, hva bør vi da gjøre? Vi trenger jo selvfølgelig et passende sted å bo. Men trenger vi å streve for å skaffe oss drømmehuset nå – kanskje ved å pådra oss stor gjeld? Ville vi ikke heller gjøre klokt i å konsentrere oss om Jehovas løfte? Husk hva Jesus sa om seg selv: «Revene har hi, og himmelens fugler har soveplasser, men Menneskesønnen har ikke noe sted hvor han kan hvile sitt hode.» (Luk 9:58) Jesus hadde evner og makt til å bygge eller skaffe seg det beste hus man kunne tenke seg. Så hvorfor gjorde han ikke det? Fordi han ikke ønsket å engasjere seg i noe som ville distrahere ham og hindre ham i å sette Riket på førsteplassen. Kan vi følge hans eksempel og unngå en materialistisk streben og de bekymringene som følger med, og på den måten holde vårt øye klart? – Matt 6:33, 34.

«ULVEN OG LAMMET SKAL BEITE SAMMEN»

7. Hva sa Jehova om hvordan forholdet mellom mennesker og dyr skulle være?

7 Da Jehova skapte jorden og livet på den, avsluttet han med å skape menneskene, kronen på det jordiske skaperverket. Jehova fortalte Mesterarbeideren, sin førstefødte Sønn, hvilken konkret hensikt han hadde: «La oss danne mennesker i vårt bilde, i vår likhet, og la dem rå over havets fisk og himlenes flygende skapninger og husdyrene og hele jorden og hvert dyr som beveger seg og rører seg på jorden.» (1. Mos 1:26) Adam og Eva, og etter hvert også alle andre mennesker, skulle altså ha myndighet til å rå over dyrene.

8. Hva slags evne har dyr selv i dag?

8 Er det virkelig mulig for menneskene å rå over alle dyrene og å ha et fredelig forhold til dem? Mange har et veldig nært forhold til kjæledyrene sine, for eksempel hunder og katter.  Men hva med ville dyr? En rapport sier: «Forskere som har levd tett innpå pattedyr og studert dem grundig, har kommet til at alle pattedyr har et følelsesliv.» Vi ser selvfølgelig at dyr blir redde eller sinte når de blir truet, men kan de vise det noen kanskje vil kalle ømme følelser? Den samme rapporten sier videre: «Det er under oppfostringen av ungene at pattedyrene viser sin fineste egenskap – en utrolig evne til å vise varm hengivenhet.»

9. Hvilke forandringer kan vi vente vil finne sted når det gjelder dyrene?

9 Vi bør derfor ikke bli overrasket over det vi leser i Bibelen om den fred det skal bli mellom mennesker og dyr. (Les Jesaja 11:6–9; 65:25.) Tenk i tillegg på det Jehova sa til Noah og familien hans da de kom ut av arken etter vannflommen: «Frykt for dere og skrekk for dere skal fortsette å være over alle levende skapninger på jorden.» Dette skulle være til beskyttelse for dyrene. (1. Mos 9:2, 3) Kan ikke Jehova fjerne noe av denne frykten og skrekken, slik at forholdet mellom mennesker og dyr blir akkurat slik han hadde ment fra begynnelsen av? (Hos 2:18) For en gledelig tid det vil bli for dem som lever på jorden da!

«HAN SKAL TØRKE BORT HVER TÅRE»

10. Hva er som regel grunnen til at man gråter?

10 Da Salomo så «alle de undertrykkende handlinger som blir begått under solen», sa han nedslått: «Se, de undertryktes tårer – men de hadde ikke noen som trøstet dem.» (Fork 4:1) Slik er forholdene også i dag, om ikke enda verre. Hvem av oss har ikke felt tårer av en eller annen grunn? Noen ganger kan det riktignok være at vi gråter gledestårer, men vanligvis feller vi tårer fordi hjertet er fylt av sorg.

11. Hvilken bibelsk beretning rører spesielt ved ditt hjerte?

11 Tenk på de mange rørende og følelsesladede scenene vi leser om i Bibelen. Da Sara døde, 127 år gammel, begynte Abraham «å holde klage over Sara og . . . å gråte over henne». (1. Mos 23:1, 2) Da No’omi sa farvel til de to svigerdøtrene sine, som var blitt enker, «hevet [de] sin røst og begynte å gråte», og så «hevet de sin røst og gråt enda mer». (Rut 1:9, 14) Da kong Hiskia ble dødssyk, bad han til Gud og «begynte å gråte voldsomt», noe som tydeligvis rørte ved Jehovas følelser. (2. Kong 20:1–5) Og hvem blir ikke følelsesmessig berørt av beretningen om Peter som fornekter Jesus? Da Peter hørte hanen gale, «gikk [han] ut og gråt bittert». – Matt 26:75.

12. Hvordan skal Rikets styre bringe menneskene virkelig lindring?

12 På grunn av alle de tragiske hendelsene – både større og mindre – som vi mennesker blir rammet av, har vi sårt behov for trøst og lindring. Det er dette tusenårsriket vil gi sine undersåtter. Gud «skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer; heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer». (Åp 21:4) Det er fantastisk at sorg, skrik og smerte ikke skal være mer, og tenk at Gud til og med har lovt å fjerne menneskenes største fiende, døden! Hvordan skal det skje?

«ALLE DE SOM ER I MINNEGRAVENE, SKAL . . . KOMME UT»

13. Hvordan har døden berørt menneskene helt siden Adam syndet?

13 Helt siden Adam syndet, har døden hersket som konge over menneskene. Den har vært en uovervinnelig fiende som syndige mennesker ikke  har kunnet unnslippe, noe som har ført til grenseløs sorg og smerte. (Rom 5:12, 14) Millioner av mennesker blir faktisk «holdt i trelldom gjennom hele sitt liv» på grunn av «frykt for døden». – Hebr 2:15.

14. Hva vil det føre til at ‘døden blir gjort til intet’?

14 Bibelen sier: «Som den siste fiende skal døden bli gjort til intet.» (1. Kor 15:26) Vi kan nevne to grupper som vil kunne dra nytte av dette. Den ‘store skare’, som lever nå, vil få mulighet til å overleve Harmageddon og leve for evig i den lovte nye verden. Og de milliarder av mennesker som allerede er blitt fanget av døden, kan bli oppreist til liv igjen. Kan du forestille deg den enorme glede og spenning som alle vil føle når de som tilhører den ‘store skare’, tar imot dem som får en oppstandelse? Når vi ser nærmere på noen av de beretningene i Bibelen som handler om personer som fikk en oppstandelse, får vi en forsmak på hvordan det kan bli. – Les Markus 5:38–42; Lukas 7:11–17.

15. Hvordan vil du sannsynligvis reagere når du ser at en av dine kjære har fått livet tilbake?

15 Tenk over beskrivelsene: «De [ble] ute av seg av stor henrykkelse», og: «De begynte å ære Gud.» Hvis du hadde vært til stede ved disse anledningene, ville du kanskje reagert på samme måte. Ja, det å få se at våre døde kjære kommer tilbake til livet, vil gi oss en ubeskrivelig følelse av glede og lykke. Jesus sa: «Den time kommer da alle de som er i minnegravene, skal høre hans røst og komme ut.» (Joh 5:28, 29) Ingen av oss har noen gang sett noe slikt før, og det vil uten tvil bli en av de mest storslagne av de foreløpig «usynlige» tingene som vil skje.

 GUD SKAL VÆRE «ALT FOR ALLE»

16. (a) Hvorfor bør vi snakke begeistret om de velsignelsene vi ennå ikke kan se? (b) Hva sa Paulus for å oppmuntre de kristne i Korint?

16 Ja, de som fortsetter å være trofaste mot Jehova nå i disse kritiske tider, har en strålende framtid i vente! Selv om vi ennå ikke kan se disse store velsignelsene, kan det at vi har dem klart for oss, hjelpe oss til å fokusere på det som virkelig er viktig, og til å unngå å bli distrahert av det som denne verden har å by på, og som er av kortvarig verdi. (Luk 21:34; 1. Tim 6:17–19) La oss snakke begeistret om de fantastiske framtidsutsiktene våre på familiestudiet, når vi er sammen med våre trosfeller, og når vi snakker med interesserte og dem vi studerer Bibelen med. Det vil hjelpe oss til å holde håpet levende i vårt sinn og hjerte. Det var det apostelen Paulus gjorde for å oppmuntre sine trosfeller. Han tok dem på en måte med helt fram til den tiden da Kristi tusenårsrike tar slutt. Prøv å forestille deg den fulle betydningen av Paulus’ ord i 1. Korinter 15:24, 25, 28. – Les.

17, 18. (a) På hvilken måte var Jehova «alt for alle» i begynnelsen av menneskenes historie? (b) Hvordan skal Jesus gjenopprette enheten og harmonien?

17 Det finnes ikke noen bedre beskrivelse av hvordan livet vil bli når de tusen år er gått, enn at Gud skal «være alt for alle». Hva innebærer disse ordene? Tenk på den tiden da de fullkomne menneskene, Adam og Eva, var i Eden og var en del av Jehovas fredelige og harmoniske universelle familie. Jehova, universets Overherre, hersket direkte over både engler og mennesker. De kunne kommunisere med ham personlig, tilbe ham og bli velsignet av ham. Han var «alt for alle».

Når Jesus har fullført sine oppgaver som Konge, vil han ydmykt overgi Riket til sin Far

18 Dette harmoniske forholdet ble ødelagt da menneskene, under påvirkning av Satan, gjorde opprør mot Jehovas overherredømme. Men siden 1914 har det messianske rike tatt skritt for å gjenopprette denne enheten og harmonien. (Ef 1:9, 10) I løpet av tusenårsriket vil fantastiske ting som vi foreløpig ikke kan se, bli til virkelighet. Så kommer «enden», det vil si slutten på Kristi tusenårige styre. Hva vil skje da? Selv om Jesus har fått «all myndighet i himmelen og på jorden», er han ikke ærgjerrig – han tenker ikke på å ta Jehovas plass. Ydmykt «overgir [han] riket til sin Gud og Far». Han vil bruke sin unike stilling og myndighet «til ære for Gud». – Matt 28:18; Fil 2:9–11.

19, 20. (a) Hvordan vil alle Rikets undersåtter vise om de anerkjenner Jehovas overherredømme eller ikke? (b) Hvilke fantastiske framtidsutsikter har vi?

19 På det tidspunktet vil Rikets jordiske undersåtter ha blitt fullkomne. De vil følge Jesu eksempel og ydmykt og villig anerkjenne Jehovas overherredømme. De vil få mulighet til å vise at de ønsker å gjøre det, ved å bestå den endelige prøven. (Åp 20:7–10) Deretter kommer alle opprørerne – både mennesker og åndeskapninger – til å bli tilintetgjort for evig. Da blir det virkelig en tid med jubel og glede! Hele den lykkelige universelle familie vil lovprise Jehova, som vil være «alt for alle». – Les Salme 99:1–3.

20 Vil de strålende Rikets realiteter som ligger like foran oss, motivere deg til å gå inn for å gjøre Guds vilje? Kan du passe på at du ikke blir distrahert av det falske håpet og den komfort som Satans verden har å tilby? Vil du styrke din beslutning om å støtte og forsvare Jehovas overherredømme? Måtte dine handlinger vise at du ønsker å gjøre det i all evighet. Da vil du ha det privilegium å erfare fred og velstand i tusen år – og enda lenger!